icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Certifikovaný

background-pattern

Product Owner: II. Stratégia

Tréning Perfektný Product Owner

Stratégia

Nadstavbový tréning pre rolu Produktový vlastník, v ktorom sa naučíte ako pripraviť stratégiu úspešného produktu pripraveného na neustále sa meniace prostredie.

img
icon
Trvanie
Dva dni v dvoch blokoch. Celkovo 1 hodín s prestávkami.
icon
Pre koho
Produktový, projektový manažment. Business a IT architekti. Produktoví vlastníci. Marketing. Obchod. Optimálne 6-12 účastníkov.
icon
Dostupnosť
Online, alebo onsite.
Tréning

Perfektný Product Owner
II. Produktová stratégia

Tréning vysvetľuje ako pripraviť stratégiu nového produktu pre agilný vývoj.

Prináša návod pre nastavenie zrozumiteľnej vízie produktu a jeho stratégie. Účastníci sa naučia ako nadefinovať obchodný model produktu, identifikovať cieľové zákaznícke segmenty a nájsť hodnotovú ponuku produktu v daných zákazníckych segmentoch.

V kurze sa účastníci naučia aj základné praktiky popisu používateľov vo forme Personas, nastavenie cieľov produktu s aplikáciou techniky Objectives and Key Results a vytvorenie produktovej roadmapy podporujúcej inkrementálne dodávky produktu (MVP).

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann
Orange
USS united states steal
T-Systems
VUB banka
Ringier
Sygic
Vychodoslovenska energetika
 • Naučiť sa zmapovať trh a nájsť jedinečnú hodnotu  produktu.
 • Vytvoriť produktovú víziu.
 • Naučiť sa pripraviť obchodný model.
 • Zmapovať zákazníkov, ich zákaznícku cestu a hodnotovú propozíciu.
 • Produktová vízia
 • Produktová stratégia s agilnými praktikami.
 • Mapovanie biznis prostredia.
 • Hľadanie unikátnosti produktu.
 • Hodnotová propozícia.
 • Business Model pre priebežnú dodávku produktu
 • Mapovanie používateľov pomocou Personas.
 • Koncept Lean Startup a jeho využitie v praxi zavedenej spoločnosti
 • Objectives and Key Results (OKR).
 • Roadmapa produktu.
 • Rozpočet agilne dodávaného produktu.
 • Produktové metriky zamerané na biznis produktu.

Tréning Produktový vlastník: Stratégia produktu

Tématické okruhy

Téma

Produkt

Vízia

Prečo je vízia produktu kľúčová v agilne vyvíjanom produkte?

Ako definovať víziu jednoducho a zrozumiteľne?

Vízia produktu vo vzťahu k vízii firmy.

Ako víziu validovať.

Proces prípravy a validácie vízie.

Prepojenie vízie na ďalšie artefakty produktového vlastníka.

Téma

Biznis

Mapovanie biznis prostredia

Ako využiť obchodný model v tvorbe agilného produktu?

Predstavenie techník Lean Canvas a Business Model Canvas.

Príklady business model canvasov.

Elevator statement ako jednoduchý nástroj komunikácie vízie.

Téma

Produkt

Stratégia produktu

Ako strategicky umiestniť produkt na trhu?

Aké aspekty zvážiť, ktoré môžu výrazne ovplyvniť produkt v dlhodobom pohľade?

Aké silné stránky a príležitosti má vaša spoločnosť, produkt a tím, o ktoré by ste sa mali oprieť?

Téma

Biznis

Hodnotová propozícia

Na aké zákaznícke segmenty má zmysel zacieliť váš produkt?

Ako zmapovať problémy a príležitosti v zákazníckom segmente a nájsť vhodné funkcionality vášho produktu, prípadne služieb?

Téma

Ľudia

Personas

Prečo použiť marketingový nástroj Personas v agilnom vývoji produktu?

Aké sú typy personas?

Ako ich zmapovať? Aké vlastnosti personas by sme mali poznať pre náš produkt?

Téma

Biznis

Minimálny produkt

Aký je rozdiel medzi Minimum Viable a Minimum Marketable produktom?

Kedy potrebujete MVP a kedy MMP?

Ako manažovať vývoj MVP?

Ako viem, že minimum je dobrým minimom?

Téma

Produkt

OKR

Ako nastaviť rozumné produktové ciele? Ako ich správne definovať?

Aký je rozdiel medzi cieľom (objective) a kľúčovým výsledkom (key result)?

Kedy je OKR vhodné a kedy naopak môže byť komplikáciou?

Ako riadiť vývoj s pomocou OKR?

Téma

Produkt

Produktová Roadmapa

Typy roadmáp. Čo má roadmapa agilne tvoreného produktu obsahovať.

Ako sa starať o roadmapu?

Typy roadmáp. Čo má roadmapa agilne tvoreného produktu obsahovať.

Téma

Produkt

Rozpočet

Hodnota produktu, náklady na jeho prípravu.

Agilný pohľad na prípravu a manažment rozpočtu.

Investičný pohľad vs. nákladový pohľad.

Každý absolvent navyše získa

image
Osobný mentoring

1 hodina online počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu

image
Certifikát

Elektronický, alebo papierový certifikát o absolvovaní kurzu

image
Materiály

Prístup k prezentácii v elektronickej forme, šablónam a pracovným materiálom použitých počas tréningu

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme