icon
Zaregistrujte sa už dnes na naše obľúbené verejné tréningy v roku 2024. Ručíme za vysokú spokojnosť (NPS80).
background-pattern

Komplexný rozvoj
Produktového vlastníka

Ucelená príprava produktových vlastníkov zameraná na strategickú a delivery časť zodpovedností Product Owner roly.

img
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann
Orange
USS united states steal
T-Systems
VUB banka
Ringier

Náš prístup

Cesta rozvoja
Produktový vlastník

Tvoriť úspešný produkt znamená zamerať sa na stratégiu produktu a vedenie jeho realizácie. ScrumDesk vzdeláva produktových vlastníkov z oboch perspektív. Produktová stratégia sa zameriava na definíciu vízie, obchodného modelu, hodnotovej propozície, cieľov a kľúčových výsledkov (OKR) produktu. Nastavíme pravidlá a proces priorizácie požiadaviek. Rozvíjame aj schopnosti práce s backlogom produktu, rozpadom požiadaviek a ich zmysluplným zápisom. Pripravíme vás na rozumné plánovanie a prácu s tímom. Pomôžeme definovať komunikáciu a zapojenie biznisu.

Cesta rozvoja Produktového vlastníka

roadmap

Ponuka produktov

offers-icon

Tréningy

Perfektný
Produktový vlastník

Základné tréningy pre rolu Produktový vlastník, v ktorých sa naučíte pripraviť stratégiu produktu a viesť realizáciu implementácie produktu.

detail-icon

Počet ľudí: od 6-12

detail-icon

Dostupnosť: u vás/online

 • Vízia, obchodný model, hodnotová propozícia a ciele produktu.
 • Produktový backlog, priority, plánovanie a realizácia produktu.
 • Praktické skúsenosti s produktami z rôznych sektorov.
offers-icon

Rozvojový program

Mastery
Product Ownership

Pripravte spolu s nami váš produkt. Dlhodobý rozvojový program produktových vlastníkov. Možnosť vybrať si cestu rozvoja podľa vašej roly. Koučing pre skúsenejších Produktových vlastníkov.

detail-icon

Trvanie: 8-20 dní

detail-icon

Dostupnosť: u vás/online

 • Váš produkt, naše skúsenosti, spoločný zmysluplný výsledok.
 • Pripravené podklady, šablóny a návody.
 • Množstvo tipov a prípadových štúdií pre ďalšie vzdelávanie.
offers-icon

Assessment

Zhodnotenie
Schopnosti produktového vlastníka

Spoznajte silu svoje schopností a potenciál pre zlepšenie v roli Product Owner. Nastavte zmysluplne váš osobný rozvoj.

detail-icon

Trvanie: 2-3 hod.

detail-icon

Dostupnosť: u vás/online

 • Hodnotenie 25 schopností v 12 oblastiach.
 • Spoznajte svoj štýl vedenia ľudí.
 • Identifikujte váš inovačný potenciál.
offers-icon

Škálovanie

SAFe tréningy
Product Owner

Spoznajte prácu a perspektívy roly Product Owner a Produktový manažér v kontexte škálovaného agilného prostredia aplikujúceho Scaled Agile Framework.

detail-icon

Dostupnosť: u vás/online

 • Medzinárodná certifikácia.
 • Osobné skúsenosti trénerov s vývojom škálovaných produktov.
 • Skúsenosti s rôznou komplexnosťou produktov.

Časté otázky

Vôbec nie. V tomto prípade Vám odporúčame začať s tréningom. Ak už ste certifikovaný, tréning Vám (podľa feedbacku jeho účastníkov) pomôže prepojiť teóriu s praxou. Ak ale tréning nepotrebujete, vyberte si bod na ceste rozvoja, ktorý Vám najviac vyhovuje.

ScrumDesk poskytuje účastníkom vybraných typov konzultačných programov certifikáciu o jeho absolvovaní v elektronickej, alebo na vyžiadanie, aj papierovej forme. Certifikát je vydaný našou spoločnosťou. V niektorých prípadoch tréningov sú certifikáty vydané aj inou nadnárodnou certifikačnou autoritou.

V prípade väčších spoločností sú zodpovednosti produktového vlastníka často rozdelené medzi viaceré roly. Aj preto v ScrumDesk vravíme, že Product Owner nie je rola, ale typ zodpovednosti. Product Ownership je aplikovaný zákazníkom, používateľom, top manažmentom, aj architektonickými a analytickými rolami. Aj preto sme presvedčení, že je tento program aj pre Vás.

Mohlo by Vás zaujímať

Scrum Majster, Master a Maestro

Scrum Majster, Master a Maestro

Človek v roli Scrum Master prechádza vývojom ako v akejkoľvek inej role. Nepoznanie stupňov rozvoja Scrum Master vedie,...

🫣 Keď sa stretne Scrum Majster, Master a Maestro. [webinár]

🫣 Keď sa stretne Scrum Majster, Master a Maestro. [webinár]

Webinár o správnom nastavení transparentnosti v Agile tak, aby sa z nej nestala zbytočná byrokracia a aby pomáhala...

Webinár: Transparentnosť v Agile

Webinár: Transparentnosť v Agile

Webinár Transparentnosť v Agile. Odhaľte, ako prekonáme nedostatky v hĺbke pochopenia a aplikácie Agile princípov,...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme