icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →
background-pattern

Doplnkový mentoring a koučing tímu

Agile tím

Mentoring a koučing

Podporte odbornosťou a externým príspevkom tímy, ktoré už dlhodobejšie aplikujú Agile. Pridajte zmysluplnosť, hĺbku princípov a efektivitu do dennej práce Agile tímu.

img
icon
Pre koho
Tím aplikujúci Agile.
icon
Trvanie
Podľa potreby, štandardne 3 až 5 dní v dlhšom časovom úseku.
icon
Forma
Onsite aj online.
Náš prístup

Mentoring a koučing
agilného tímu

Umožnite tímu narušiť komfortné zóny pomocou Agile mentora. Odhaľte potenciál pre zlepšenie a zjednodušenie práce.

Prístup volíme podľa aktuálneho stavu a cieľov rozvoja tímu.

Pri mentoringu sa agilný tím naučí v svojej praxi vybrať, prispôsobiť a aplikovať agilné princípy. ScrumDesk mentor poskytuje tímu skúsenosti a pomáha mu nastaviť zmeny zmysluplne.

Koučing je zameraný na prehĺbenie pochopenia agilných princípov a zmysluplné nastavenie členmi tímu. Koučing je v tíme aplikovaný situačne.

Podporte hlbšie pochopenie agilných princípov a nie len sledovanie procesov. Dovoľte nájsť tímu odpovede a prispôsobiť si spôsoby práce s podporou skúseného ScrumDesk mentora.

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann
Orange
USS united states steal
T-Systems
VUB banka
Ringier

Koučing agilného tímu

Program

Modul

Stretnutie

Príprava

Najprv sa navzájom spoznáme. Budú nás zaujímať vaše očakávania a ciele mentoringu. Pozrieme sa na vaše produkty, procesy, nastavenie agilných praktík a nástrojov. Nastavíme si, v akých aktivitách a akou formou sa zapojíme. Dohodneme si kalendár aktivít.

Modul

Stretnutie

Tím

Prvé stretnutie s tímom. V osobných rozhovoroch získame pohľady členov tímu. Porozprávame sa o tíme, jeho schopnostiach, pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach s Agile. Odhalíme predsudky a nesprávne porozumenia Agile a Scrum. Identifikujeme oblasti a otázky, na ktoré sa sústredíme v mentoringu.

Modul

Prieskum

Dysfunkcie tímu

Identifikujeme dysfunkcie tímu a podľa výsledkov, po vzájomnej dohode, prispôsobíme program mentoringu.

Modul

Mentoring

Produktový vlastník

Práca s Produktovým vlastníkom. Mentoring manažmentu produktového backlogu, písania požiadaviek. Komunikácia a spolupráca so stakeholdermi. Priorizácia požiadaviek. Vyhodnotenie stavu vývoja. Strategické smerovanie produktu. Biznisová agilita.

Modul

Mentoring

Scrum Master

Ucho pre Scrum Mastra. Výzvy v dennej praxi v organizácii a v tíme. Nasmerovanie od procesov k princípom a hodnotám. Životné situácie. Prístup k tímu a jemným praktikám pri podpore rastu tímu. Dôležité metriky agilného tímu.

Modul

Mentoring

Ceremónie

Pozrieme sa na vaše ceremónie. Podľa pozorovaní mentor poskytne odporúčania, prípadne pridá mikrotréningy potrebných tém. Validácia a odporúčanie vhodnejších agilných rámcov.

Modul

Mentoring

Nástroj pre manažment

Analyzujeme vaše nastavenie nástroja pre projektový manažment (napr. JIRA, Azure DevOps). Navrhneme zjednodušenia nastavení a prispôsobenie nástroja tak, aby ste sami mohli priebežne zlepšovať.

Modul

Materiál

Ďalšie odporúčania

Pripravíme kartu tímu s popisom stavu pred mentoringom a zhodnotením progresu tímu počas aj po mentoringu. Upresníme aj odporúčania pre organizáciu a jej manažment pre zlepšenie systematickosti v prístupe k agilným praktikám. Zmysluplne vás navedieme aj v ďalšom rozvoji.

Modul

Mentoring

Ceremónie

Pozrieme sa na vaše ceremónie. Podľa pozorovaní mentor poskytne odporúčania, prípadne pridá mikrotréningy potrebných tém. Validácia a odporúčanie vhodnejších agilných rámcov.

Je to pre vás vhodné?

Máte tím aplikujúci agilné princípy, praktiky a postupy.

Chcete:

  • Vyriešiť nepochopenia agilných princípov.
  • Napraviť chyby tímu.
  • Zvýšiť spoluprácu v tíme.
  • Zjednodušiť a zefektívniť prácu.
  • Zvýšiť produktivitu.

Ako to prebieha?

Online alebo onsite.

Potrebný prístup k nástroju pre projektový manažment, napr. JIRA, Azure DevOps.

Koľko to stojí?

Keďže každý tím používa rôzne praktiky a môže mať iné dysfunkcie, cena je stanovená po úvodnej diskusii podľa miery podpory.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme