icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →
background-pattern

Hodnotenie schopností

Hodnotenie schopností

Product Owner

Spoznajte svoje potenciály pre zlepšenie. Nastavte si zmysluplne svoj rozvojový plán pre profesionálnejšie napĺňanie roly produktového vlastníka.

img
icon
Pre koho
Produktový vlastník, Produktový manažér, Projektový manažér, Business Owner, Business alebo IT architekt. HR, recruiter.
icon
Trvanie
3 hodiny.
icon
Forma
Online dotazník. Samostatne, alebo pod vedením mentora.
Hodnotenie

Schopnosti
Produktového vlastníka

Založte profesionálny rast na základe svojho potenciálu, nie len na aktuálnych znalostiach.

Spoznajte úroveň schopností z perspektív potrebných pre skúsených Produktových vlastníkov, ktorí nie sú iba zapisovateľmi požiadaviek.

Výsledky vám pomôžu presnejšie nastaviť plán rozvoja s tipmi pre ďalšie vzdelávanie, alebo prispôsobeným osobným mentoringovým plánom. Vyberte správnych kandidátov na rolu Product Ownera.

Vhodné
pre

Vytvárate alebo definujete produkt.
Ste Produktový vlastník, alebo kandidát na túto rolu.
Ste spoločnosť, ktorá hľadá správneho Produktového vlastníka.
Ste spoločnosť so skupinou Produktových vlastníkov.

Čo
získate

Spoznáte svoje potenciály a mieru 25 schopností v 12 oblastiach potrebných pre rolu Product Ownera. Poskytneme konkrétne odporúčania založené na faktoch pre váš profesionálny plán rozvoja.

Získate tipy, ktoré vám pomôžu v krátkom čase stať sa silnejším produktovým vlastníkom.

Identifikujete a nastavíte zmysluplné témy pre komunitu Produktových vlastníkov.

Nájdete produktových vlastníkov, ktorí najlepšie zapadnú do vašej spoločnosti, kultúry a agilného nastavenia.

roadmap
Scheidt and Bachmann

Produktový vlastník

Hodnotené oblasti a schopnosti

Oblasť

Business Acumen

Ako ste schopný formulovať biznisovú stratégiu, priorizovať, experimentovať, definovať, merať, vyhodnocovať a učiť sa.

Oblasť

Zákaznícka skúsenosť

Ako vytvárate vzťahy so zákazníkmi, stakeholdermi a tímom. Ako viete vnímať kultúrne rozdiely, ktoré môžu ovplyvňovať správnosť vašich rozhodnutí.

Zmapujeme vašu schopnosť analýzy a interpretácie výkonnosti biznisu.

Oblasť

Jemné zručnosti

Potenciál pre vyššiu schopnosť riešiť problémy, robiť rozhodnutia, ovplyvňovať zákazníkov aj agilný tím.

Schopnosť načúvať a koučovať iných.

Oblasť

Orientácia na trhu

Úspešné produkty riešia problémy zákazníkov.

Profesionálny produktový vlastník rozumie zákazníkom a používateľom.

Má schopnosť umiestniť produkt na trh a vďaka strategickému mysleniu definovať správny produkt.

Oblasť

Inovačný potenciál

Produktový vlastník by mal byť inovátorom. Nielen z pohľadu produktu, ale aj biznis procesov, zákazníckej cesty a technológie.

Musí byť schopný zmeny iniciovať a nebáť sa ich.

Oblasť

Manažment talentu

Líder musí vedieť pracovať so svojimi talentami a osobným rastom.

Strategické myslenie Produktového vlastníka je predpokladom úspešného produktu zameraného na ciele, nielen na dodávanie vlastností.

Oblasť

Nástroje a infraštruktúra

Zhodnotenie miery vášho systematického a strategické myslenia pri riešení problémov a schopnosť používať nástroje a overené prístupy.

Oblasť

Plánovanie a review

Potenciál dlhodobého, strednodobého aj krátkodobého plánovania.

Prispôsobivosť a schopnosť absorpcie spätnej väzby a výsledkov meraní.

Oblasť

Portfólio

Manažérske schopnosti pri správe komplexnejších portfólií a programov produktov.

Preskúmame vašu schopnosť priorizácie, manažmentu zdrojov a času. Preveríme schopnosť negociácie, flexibility a rozhodnosti.

Oblasť

Organizácia a riadenie

Schopnosť rozpoznať potreby organizácie, nastaviť organizáciu práce a riadiť prípravu a vývoj produktov.

Oblasť

Vodcovstvo

Identifikujte svoj prirodzený prístup k vedeniu tímu. Spoznajte, v akých situáciách ho potrebujete adaptovať pri práci s tímom.

Preskúmajte svoju osobnú emocionálnu agilitu a svoj vzťah k priebežnému zlepšovaniu.

Oblasť

Inovačný potenciál

Dynamické prostredie si vyžaduje konštatný záujem o inovácie, ich realizáciu a vyhodnotenie.

Porozumejte, ako strategicky premýšľate, nakoľko viete zmeny zavádzať a viesť ich realizáciu.

Čím väčší kontrast, tým väčší potenciál. Iba veľké napätie protikladov je zdrojom veľkej energie.
Carl Jung

Ceny sú bez DPH.

Články pre Produktových vlastníkov

Dušan Kocúrek – Unleashing the Potential | ScrumImpulz 2023

Dušan Kocúrek – Unleashing the Potential | ScrumImpulz 2023

Svet Product Ownershipu sa vyvíja, ale nebojte sa, AI vás nenahradí! Namiesto toho ju prijmite ako silný nástroj na...

Prehľad Scrum a Agile certifikácií

Prehľad Scrum a Agile certifikácií

Pre každého, kto vstupuje do sveta Agile a Scrum a hľadá informácie o tréningoch a certifikáciách sme pripravili...

Online tréning: Product Ownership v novembri

Online tréning: Product Ownership v novembri

Chcete sa dozvedieť ako viesť vývoj produktu s uplatnením agilných princípov zahŕňajúcich zákazníka do procesu...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme