icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →
background-pattern

Agilná Transformácia

Transformácia

Agilná firma

Zvýšte flexibilitu organizácie zavedením agilných princípov a praktík a nastavte jej fungovanie zmysluplnými spôsobmi, ktoré umožnia rýchlejšie dodávať zmysluplné produkty.

img
icon
Pre koho
Tímy a oddelenia. Malé aj veľké spoločnosti. IT aj nie IT.
icon
Trvanie
Podľa dohodnutého rozsahu a počtu tímov. 3-12 mesiacov.
icon
Forma
Osobne aj online, podľa dohôd.
Náš prístup

Agilná
Transformácia

Dlhodobý transformačný program pre organizácie, ktorého zámerom je podporiť vaše firemné ciele pomocou agilným princípov a praktík.

Ako senior konzultanti pre agilnú metodológiu, rozumieme, že každá organizácia je jedinečná, preto sme náš program navrhli tak, aby ho bolo možné prispôsobiť vašim konkrétnym potrebám.

Transformačný program ovplyvní firmu vo viac než 20 perspektívach. Presný rozsah aktivít je prispôsobený stavu organizácie, jej cieľom a aktuálnym problémom.

Náš program je rozdelený na dve hlavné časti: organizácia a tímy. Veríme, že úspešná agilná transformácia vyžaduje holistický prístup, ktorý zahŕňa nielen tímy, ale aj spôsob práce organizácie, jej štruktúru, procesy, produktové portfólio, princípy a hodnoty.

 

Ako to
prebieha

SAFe transformácia prebieha ako agilný projekt.

Pracuje na nej váš interný tím (tzv. LACE tím) so skupinou ScrumDesk konzultantov, ktorí budú aktívne zapojení do procesu zmeny.

Budeme pracovať s backlogom SAFe transformácie. Nastavíme spolu ciele transformácie a vyberieme najdôležitejšie problémy organizácie.

Budeme plánovať štvrťročné aj dvojtýždenné iterácie. Budeme sa pravidelne stretávať ohľadom realizácie. Budeme transparentne komunikovať s ľuďmi, ktorých sa transformácia dotkne.

roadmap
Tatra banka
Telekom

Program

Oblasť

Spoznať a nasmerovať

Pre začiatok potrebujeme spoznať vašu organizáciu.

Jej históriu, víziu, misiu a stratégiu, ciele.

Organizačnú štruktúru. Produktové portfólio. Roly a zodpovednosti. Procesy. Technológie. Praktiky. metriky. Nástroje.

Prediskutujeme aj vašu firemnú kultúru a zvyky.

Ponoríme sa do problémov a ich koreňových príčin, ktoré vás momentálne obmedzujú.

Cieľom tejto aktivity je zmysluplne nastaviť rozsah a plán agilnej transformácie.

Oblasť

Transformačný tím

Za každou úspešnou zmenou stojí silný transformačný tím.

Pomôžeme identifikovať zloženie transformačného tímu so zohľadnením cieľov a obmedzení.

Spolu vytvoríme základný tím aj ďalšie pracovné skupiny potrebné pre realizáciu aktivít.

Nastavíme pracovný proces tohto tímu a pripravíme pre neho potrebné pracovné nástroje a prostredie.

Identifikujeme Produktového vlastníka transformácie a dohodneme sa na Scrum Mastrovi, ktorý bude pomáhať transformačnému tímu.

Oblasť

Backlog transformácie

Transformačné aktivity budú transparentne udržiavané v backlogu transformácie.

Backlog bude holisticky cieliť na viac než 20 perspektív transformácie.

Vízia, ciele, kľúčové výsledky a stratégia transformácie. Podniková agilita. Štruktúra organizácie, role, zodpovednosti, právomoci. Vzdelávanie a tréningy. Produktový a projektový manažmentu. Procesy. Metriky. Nástroje. Podpora agilných tímov. Škálovanie. Komunity Scrum Mastrov a Produktových vlastníkov. Osobný mentoring a koučing. Firemná kultúra. Komunikácia zmeny.

Backlog transformácie bude priebežne aktualizovaný artefakt slúžiaci pre koordináciu, plánovanie a riadenie transformačného tímu s vedením firmy.

Oblasť

Organizácia

Zmapovanie zákazníckych ciest, identifikácia hodnotových tokov, ich podpora IT systémami, tímami a ľuďmi.

Optimalizácia organizačnej štruktúry, reorganizácia do Value Streams podporených viacerými tímami tímov (ART).

Každý tím bude mať definovaný jasný zmysel, misiu, podporované produkty, alebo ich hodnotné časti.

Pomôžeme identifikovať schopnosti potrebné pre vytvorenie funkčného produktu.

Spolu s vami vyberieme kandidátov na rolu Scrum Master a Product Owner.

Oblasť

Agilné tímy

Spolu identifikujeme potenciálne tímy, ktoré by mali prejsť agilnou transformáciou.

Možno bude vhodné vaše tímy prestavať. Pomôžeme vám s ich definíciou, obsadením z pohľadu schopností a ľuďmi tak, aby vo výsledku bola firma schopná dodávať hodnotu efektívnejšie.

Tímy budú transformované podľa poradia, ktoré čo najviac podporí ciele a firemné obmedzenia.

Každý tím prejde pod dohľadom ScrumDesk mentora samostatne tréningami a mentoringovým programom Agilný tím: Formovanie. Scrum Mastra a Produktového vlastníka zapojíme do komunít.

Stav transformovaného tímu bude priebežne a transparentne hodnotený.

Oblasť

Komunity

Založíme a rozbehneme vaše interné komunity Scrum Mastrov a Produktových vlastníkov, ktoré podporia rýchlejšiu a zmysluplnejšiu adaptáciu agilných praktík v kontexte vašej firmy.

Cieľom komunít bude nastaviť minimálne štandardy a spolu s manažmentom firmy riešiť systémové obmedzenia.

Oblasť

Leadership

Agilná transformácia sa dotýka nielen tímov.

Úspech zavedenia Agile je postavený na vedení zmeny osobným príkladom.

ScrumDesk pomôže so zavedením týchto praktík na úrovni senior aj stredného manažmentu.

Vedúce roly organizácie prevedieme mentoringovým programom, ktorý ich pripraví pre vedenie a podporu agilných tímov v kontexte hodnotovo zameranej organizácie a System Thinking.

Oblasť

Nástroje

Agilne fungujúca firma v dnešnej dobe musí zvažovať hybridné pracovné prostredie.

Pomôžeme vám vybrať a zmysluplne nastaviť nástroje pre produktový a projektový manažment ako napr. JIRA, alebo Azure DevOps.

Vychováme vašich interných zamestnancov, ktorí budú schopní podporiť agilné tímy pri ďalšej prípadnej konfigurácii.

Tímy naučíme používať a prispôsobiť si nástroje so zohľadnením tímových pravidiel a princípov daných metodikami.

Oblasť

Škálovanie

Po prvých transformovaných tímoch zameriame firmu na ďalšiu expanziu agilných praktík do ďalších tímov, alebo aj súvisiacich rolí ako napr. marketing, obchod, prevádzka.

Škálovanie Agile je komplexný program. Viac sa dočítate tu.

Čo sa nachádza za nami a čo nás čaká v budúcnosti, sú maličkosti v porovnaní s tým, čo sa nachádza v nás.“

Ralph Waldo Emerson
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme