Zmysluplná Agile transformácia, tréningy, mentoring a koučing. 

Vaše tímy povedú mentori s praktickými skúsenosťami z vývoja malých aj veľkých produktov z rôznych oblastí.

Tímy učíme agilné hodnoty, princípy a praktiky. Zavádzame Scrum, Kanban, DevOps a Scaled Agile Framework SAFe pre veľké Agile portfóliá.

Zameriavame sa na rozvoj schopností a znalostí tímu, ScrumMastrov, produktových vlastníkov aby čo najrýchlejšie pracovali samostatne a my sme mohli od vás odísť.

Viac

Potrebujete zaviesť agile praktiky?

Je dôležité správne pochopiť Agile a Scrum. Nechajte sa sprevádzať najskúsenejšími.

Tréningy jedinečné svojou interaktivitou, príbehmi zo života, praktickým zameraním a dôrazom na princípy a hodnoty, nielen na postupy a procesy.

Prax je v našej DNA. Na rozdiel od iných trénerov sa aktívne naďalej zúčastňujeme definície, a implementácie vlastných produktov.

AGILE METODIKA
scrumdesk agile trening

Akadémie ScrumMastershipu a Produktového vlastníctva

Program dlhodobého vzdelávania Scrum Mastrov a produktových vlastníkov zameraný na prax so začlenením tréningových tém, situačného mentoringu, koučovania, prípadových štúdií, assesmentov a pomoi s nastavením nástorjov pre riadenie agilného tímu.

Produktoví vlastníci sa v našej akadémii naučia ako pripraviť a profesionálne udržiavať backlog produktu, ako správne a efektívne komunikovať s klientmi a tímom. Naučia sa správne deliť požiadavky na menšie tak, aby prinášali hodnotu klientom rýchlejšie. Produktoví vlastníci pripravia počas akadémie svoje backlogy so zohľadnením obchodného modelu, firemných a produktových cieľov, customer journeys a propozíciou hodnoty pre klienta. Naučíme ich aj definovať busines s hodnotu a priorizovať backlog pre minimum viable a marketable produkt.

Tréningy pre agilné tímy

Stiahnite si

Posledné články