icon
Zaregistrujte sa už dnes na naše obľúbené verejné tréningy v roku 2024. Ručíme za vysokú spokojnosť.
background-pattern

Bootcamp: II. Rozvoj tímu

Scrum Mastership Bootcamp

II. Rozvoj tímu

Príprava Scrum Mastra na druhú fázu tímu, fázu konfliktov. Naučte sa definovať a riadiť zmeny, facilitovať a realizovať ich.

img
icon
Pre koho
Scrum Master, líder tímu, projektový manažér, líniový manažment.
icon
Trvanie
4,5 dňa. Celotýždenný workshop, alebo v blokoch 2 a 3 dni.
icon
Forma
Interaktívne onsite stretnutie u vás.
Náš prístup

Scrum Mastership Bootcamp
Rozvoj tímu

Každá skupina ľudí si k svojej funkčnosti ako skutočný tím musí prejsť náročnejším obdobím „búrok“, počas ktorého sa tím spozná, zladí a scelí. V bootcampe sa Scrum Master naučí ako viesť  ľudí k hlbšiemu sebapoznaniu, ako ich zapojiť do definície zmeny a ako zmenami prejsť ľahšie a spolu.

Úroveň
Organizácia

Na úrovni spoločnosti vám pomôžeme pri zriadení riadenia a zmeny organizácie založenej na Value Streams na základe produktového portfólia, aby sme dosiahli rýchlejší čas uvedenia na trh, menej závislostí a plynulejšie riadenie vývoja produktu.

Zvyčajne sa prispôsobuje aj organizačná štruktúra, procesy a role.

Zavedenie SAFe bude v gescii transformačnej skupiny (tzv. LACE), s ktorou budú spolupracovať certifkovaní programoví konzultanti.

Úroveň
Portfólio, Programy, Produkty

Na úrovni Portfólia pomôže ScrumDesk mentor nastaviť portfóliové backlogy nevyhnutné pre vývoj zložitých produktov. Pomôžeme identifikovať iniciatívy, epiky, priorizovať ich, nastaviť procesy a nástroje, metriky a ceremoniály. Pomôžeme zapojiť zainteresovaných do agilnejšieho spôsobu práce.

Na úrovni Programu zosúladíme viacero produktov nevyhnutných pre dodanie väčšieho riešenia alebo produktu zostaveného z viacerých iných produktov.

Budeme mentorovať hlavných produktových vlastníkov/manažérov produktov pri príprave programového backlogu, priorizácii zložitých požiadaviek, plánovaní a vyhodnocovaní stavu programu.

Na úrovni Produktu sa zameriavame na vývoj produktov viacerými tímami alebo dodávateľmi. Navrhneme a implementujeme ceremónie na zvýšenie zosúladenia viacerých tímov, pripravíme požiadavky správne, vizualizujeme závislosti, pomôžeme s plánovaním, vykonávaním a riadením vývoja takýchto produktov.

Ako to
prebieha

SAFe transformácia prebieha ako agilný projekt.

Pracuje na nej váš interný tím (tzv. LACE tím) so skupinou ScrumDesk konzultantov, ktorí budú aktívne zapojení do procesu zmeny.

Budeme pracovať s backlogom SAFe transformácie. Nastavíme spolu ciele transformácie a vyberieme najdôležitejšie problémy organizácie.

Budeme plánovať štvrťročné aj dvojtýždenné iterácie. Budeme sa pravidelne stretávať ohľadom realizácie. Budeme transparentne komunikovať s ľuďmi, ktorých sa transformácia dotkne.

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann

Program

Modul

Aktívne počúvanie

Príčinou nedorozumenia je nesprávna selekcia informácií. Čo informácia znamená a ako ju poslucháč vnímame.

Aktívne počúvanie privádza k efektívnej komunikácii, ktorú transformujeme na konverzáciu a lepšie tak zvládneme denný život, dosiahneme presnejší výsledok, menej konfliktov a prekvapení.

V prípadovej štúdii si vyskúšate elementy vzťahu Scrum Mastra a „vysielajúceho“. Ako rozlišovať ľudí v komunikácii a ako s nimi komunikovať z pozície facilitátora. Naučíte sa rozlišovať zber informácií vs. sťažovanie vs. privedenie k riešeniu vs. prácu s človekom, ktorý chce iba riešenie.

Modul

Štíhly manažment zmien

Scrum Master nesmie iba reagovať na zmeny. Zmeny má aktívne iniciovať, zavádzať a manažovať.

Scrum Master je agentom zmien v tíme aj organizácii. Ponoríte sa do základov manažmentu zmien, prediskutujeme základné princípy a rámce manažmentu zmien ako napr. Kotter, ADKAR, McKinsey 7S.

Podrobne sa zmeriame na Lean Change Management s aplikáciou na vašu zmenu, ktorú si vyberiete.

Odídete tak s kvalitnou prípravou na túto zmenu.

Modul

Stratégia zmeny

Ako pripraviť zmenu v praxi. Spolu definujeme víziu vašej zmeny. Zmapujeme sily, postoje ľudí podporujúcich zmenu, aj rezistívnych voči nej.

Identifikujeme mieru dopadu zmeny a pozíciu ľudí na krivke adaptácie zmeny. Reakcie na zmenu tak budete vedieť ľahšie vyhodnocovať vopred, nie až keď nastanú.

Modul

Experimenty

Veľké zmeny v komplexnom prostredí sa dajú implementovať iba ako experimenty riadené spätnou väzbou.

V tomto module sa naučíte sa identifikovať a nastaviť experimenty.

Určíme ich priority a spracujeme roadmapu experimentov.

Na záver vybudujeme Kanban tabule pre transparentné sledovanie experimentov a ich dopadov.

Modul

Sledovanie experimentov

Pre úspech experimentov je nutné ich naplánovať. Pripravíme spoločne plán aktivít, ktoré si experimenty budú vyžadovať. Aktivity zviditeľníme na Kanban tabuli a definujeme spolu proces pre ich sledovanie.

Modul

Získavanie vhľadu

Zmeny nie sú v živote priamočiare. Nedajú sa naplánovať úplne dokonale na prvýkrát. Až príliš často nevieme čo nevieme.

Preto identifikujeme parametre spätnej väzby, ktoré bude počas realizácie zmeny potrebné podrobne sledovať.

Modul

Komunikácia zmeny

Úspech zmeny záleží predovšetkým od zapojenia ľudí, ktorých sa zmena týka. Preto je potrebné o zmenách komunikovať. Správnou formou, spôsobom aj frekvenciou.

Pripravíte pre seba správny komunikačný plán podporujúci úspech vašej zmeny prostredníctvom zapojenia kolegov.

Modul

Proces zodpovednosti

Vybudovanie zodpovednosti v tíme je dlhodobý proces. Proces zodpovednosti pomáha pochopiť ako vzniká zodpovednosť, rozpoznať stav prijatia zodpovednosti členmi tímu a pomôcť Scrum Mastrovi vybudovať v tíme zodpovednosť.

Prípadová štúdia vás prevedie štádiami prijímania zodpovednosti. Pripravíte si základy aktivít, ktoré budete môcť realizovať so svojimi tímami aby objavili vnútorné postoje k zodpovednosti.

Modul

Základy koučingu

Zmeny paradigiem sa nedajú dosiahnuť iba tréningom. Ľudia sa musia so zmenami zžiť a potrebujú k tomu aj sprievodcov.

Modul Koučing ozrejmí rozdiely medzi tréningom, mentoringom a koučingom.
Prediskutujete situačnú vhodnosť mentoring techniky a koučningu.

Naučíte sa minimálne základy koučingu potrebné pre podporu fungujúceho Scrum tímu. Pripravíte si základy kontraktu medzi kočovaným kolegom a Vami ako koučom.

Vyskúšate si základné techniky, napr. Smartful otázky.

Modul

Psychologická bezpečnosť

Vybudujte si schopnosť vytvoriť pre tím istotu neohrozenia počas zmeny tak, aby členovia tímu nemali obavu zapojiť sa a prichádzať s návrhmi problémov.

Naučte sa aktívne podnecovať otvorenú komunikáciu bez vyhýbania sa prípadným rizikám s vyšším stupňom kreativity pri riešení problémov a zmien.

Modul

Úspech Scrum Mastra

Čo definuje úspešného Scrum Mastra? Funkčný proces, napr. Scrum, alebo niečo hlbšie?

Spoznáte oblasti definujúce úspech Scrum Mastra. Vybudujete pre seba štruktúru otázok, ktoré vo vašej spoločnosti pomôžu definovať metriky úspechu agilnej transformácie.

Zavádzanie zmeny sa u nás vždy stretlo s odporom. Bootcamp mi pomohol pochopiť, že odpor vznikal kvôli našej nepripravenosti ako dosiahnuť úspešnosť zmeny.

Ďalší rozvoj Scrum Mastrov

Články pre Scrum Mastrov

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Príbeh za týmto webinárom je príbehom mnohých tímov, s ktorými sme pracovali za posledných viac než 15 rokov....

Webinár #2: Scrum Majster, Master a Maestro

Webinár #2: Scrum Majster, Master a Maestro

Človek v roli Scrum Master prechádza vývojom ako v akejkoľvek inej role. Nepoznanie stupňov rozvoja Scrum Master vedie,...

Prehľad Scrum a Agile certifikácií

Prehľad Scrum a Agile certifikácií

Pre každého, kto vstupuje do sveta Agile a Scrum a hľadá informácie o tréningoch a certifikáciách sme pripravili...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme