icon
Zaregistrujte sa už dnes na naše obľúbené verejné tréningy v roku 2024. Ručíme za vysokú spokojnosť (NPS80).
background-pattern

Komunita Scrum Mastrov

Komunita

Scrum Mastrov

Naštartujte komunitu Scrum Mastrov systematickou prípravou skúsenými Agile mentormi. Nastavte organizačné štandardy agilného vývoja produktov.

img
icon
Pre koho
Organizácie s novou, alebo už funkčnou komunitou Scrum Mastrov
icon
Trvanie
Typicky 10 stretnutí Agile kouča s komunitou, 2hodinové stretnutia.
icon
Forma
Osobná podpora mentora onsite a online v dohodnutých termínoch. Prispôsobenie tém a frekvencie podľa potrieb organizácie.
Náš prístup

Rozvoj
Komunita Scrum Mastrov

Väčšina organizácií chcú funkčné komunity, ktoré pomáhajú firme sa priebežne zlepšovať, inovovať a pripravovať na nové zmeny. Nepáľte čas na diskusie bez konca, ktoré neprinášajú skutočnú zmenu princípov práce v organizácii.

S naším programom, nadizajnovaným na základe skúseností so SM komunitami z desiatok agilných transformácií, naštartujete a podporíte komunitu Scrum Mastrov. Vyberte si zmysluplné témy stretnutí s predpripravenými materiálmi pre rozvoj, vzdelávanie, diskusiu a šablóny štandardov.

Poskytnite Scrum Mastrom partnera pre ich prácu.

Úroveň
Organizácia

Na úrovni spoločnosti vám pomôžeme pri zriadení riadenia a zmeny organizácie založenej na Value Streams na základe produktového portfólia, aby sme dosiahli rýchlejší čas uvedenia na trh, menej závislostí a plynulejšie riadenie vývoja produktu.

Zvyčajne sa prispôsobuje aj organizačná štruktúra, procesy a role.

Zavedenie SAFe bude v gescii transformačnej skupiny (tzv. LACE), s ktorou budú spolupracovať certifkovaní programoví konzultanti.

Úroveň
Portfólio, Programy, Produkty

Na úrovni Portfólia pomôže ScrumDesk mentor nastaviť portfóliové backlogy nevyhnutné pre vývoj zložitých produktov. Pomôžeme identifikovať iniciatívy, epiky, priorizovať ich, nastaviť procesy a nástroje, metriky a ceremoniály. Pomôžeme zapojiť zainteresovaných do agilnejšieho spôsobu práce.

Na úrovni Programu zosúladíme viacero produktov nevyhnutných pre dodanie väčšieho riešenia alebo produktu zostaveného z viacerých iných produktov.

Budeme mentorovať hlavných produktových vlastníkov/manažérov produktov pri príprave programového backlogu, priorizácii zložitých požiadaviek, plánovaní a vyhodnocovaní stavu programu.

Na úrovni Produktu sa zameriavame na vývoj produktov viacerými tímami alebo dodávateľmi. Navrhneme a implementujeme ceremónie na zvýšenie zosúladenia viacerých tímov, pripravíme požiadavky správne, vizualizujeme závislosti, pomôžeme s plánovaním, vykonávaním a riadením vývoja takýchto produktov.

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann

Tématické okruhy

Nastavenie

Tím

Prevedieme vás nastavením štandardov agilných praktík v agilných tímoch.

Naučíme vás, ako správne identifikovať a definovať tímy, ich víziu a cestu rozvoja.

Spoznáte nástroje pre mapovanie kompetencií a skúseností potrebných pre dodávku produktu.

Vytvoríte tímové dohody, napr. Definition of Ready, Definition of Done, ktoré budú pripravené ako de-facto firemný štandard a zároveň budú prispôsobiteľné individualite tímu.

Nastavenie

Rola

Pomôžeme vám nastaviť zodpovednosti a mandát roly Scrum Mastra v organizácii.

Nastavíme vzťahy Scrum Mastra k Produktovému vlastníkovi, stakeholderom, manažmentu, členom tímu, Scrum Mastrom navzájom a k zákazníkovi.

Identifikujeme typy tímov a prispôsobíme prístup Scrum Mastra podľa typu tímu.

Ceremónie

Príprava a plánovanie

Predstavíme praktiky a techniky pre správnu prípravu požiadaviek a jej sledovanie.

Pomôžeme vám nastaviť štandardy pre strategické, kvartálne aj krátkodobé plánovanie.

Získate vzorové kalendáre stretnutí s agendou, pozvánkami a šablónami artefaktov.

Ceremónie

Efektívny stand-up

Naučíme vás správne viesť stand-upy aj vďaka vašim prípadovým štúdiám.

Spolu definujeme minimálne štandardy stand-up stretnutí.

Poskytneme vám kontrolné zoznamy, s pomocou ktorých sa profesionálne pripravíte na efektívny stand-up.

Prediskutujeme aj typické antipatterny správania sa členov tímu a aj Scrum Mastra ako facilitátora na stand-upoch.

Ceremónie

Review sprintu

Prípravíme Scrum Mastrov na sprint review, ktoré si budú stakeholderi pochvaľovať.

Naučíme vás, ako identifikovať koho a kedy pozvať na sprint review.

Pomôžeme vám prispôsobiť obsah a agendu stretnutia vyspelosti tímu a potrebám stakeholderov.

Získate šablóny prezentácií, ktoré si iba prispôsobíte dizajnovo.

Ceremónie

Retrospektíva

Scrum Mastrov naučíme formát správnej retrospektívy. Ako má retrospektíva vyzerať, ako ju robiť onsite aj online.

Predstavíme viaceré techniky retrospektív, ktoré budú zábavné, ale zároveň aj prinášajúce výsledky.

Pomôžeme vám vybrať a prispôsobiť nástroje pre online retrospektívy.

Rámce

Kanban, Scum of Scrum, škálovanie

Scrum v reálnom živote firmy nepostačuje. Predstavíme a pomôžeme vám vybrať agilné praktiky alternatívne k Scrumu.

Spolu nastavíme v akých častiach biznis procesov ich aplikovať.

Medzitímová spolupráca a koordinácia.

Nástroje

JIRA

JIRA je nástrojom, ktorý sa dá jednoducho prispôsobiť. To je jeho výhoda, ale zároveň aj nevýhoda. Viete si ju prispôsobiť tak, že vám nebude brániť fungovať agilne. Jednoducho, zmysluplne, bez zbytočností.

V ScrumDesk vďaka mentoringu a aj vďaka vývoju vlastného nástroja poznáme nutné štandardy nastavení projektov v JIRA.

Scrum Mastrom pomôžeme pripraviť tréningový program pre interné vzdelávanie JIRA.

Téma JIRA bude vo firme veľmi živá. Poskytneme Scrum Mastrom priestor pre ich otázky.

Štandardy

Metriky

Agile bez spätnej väzby nefunguje.

Pomôžeme Scrum Mastrom identifikovať a nastavenie zmysluplné organizačné, produktové, tímové aj osobné metriky.

Či už vás budú zaujímať North Star metriky, OKR, Kanban, Scrum Metriky, alebo dokonca SAFe metriky.

Články pre Scrum Mastrov

Scrum Majster, Master a Maestro

Scrum Majster, Master a Maestro

Človek v roli Scrum Master prechádza vývojom ako v akejkoľvek inej role. Nepoznanie stupňov rozvoja Scrum Master vedie,...

🫣 Keď sa stretne Scrum Majster, Master a Maestro. [webinár]

🫣 Keď sa stretne Scrum Majster, Master a Maestro. [webinár]

Webinár o správnom nastavení transparentnosti v Agile tak, aby sa z nej nestala zbytočná byrokracia a aby pomáhala...

Ako si vybrať nástroj pre projektový manažment

Ako si vybrať nástroj pre projektový manažment

Projektový manažment sa vzhľadom na zmenu fungovania firiem smerom k Agile mení a prispôsobuje. Pripravovať podrobné...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme