icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Certifikovaný

background-pattern

SAFe® DevOps

Tréning

SAFe® DevOps

Konkurovať v disruptívnom globálnom prostredí znamená mať schopnosť dodávať hodnotné riešenia v rýchlosti potrebnej pre biznis. DevOps je v škálovanom Agile základom schopnosti rýchlej reakcie na zmeny.

img
icon
Trvanie
Dva dni. Celkovo 16 hodín s prestávkami.
icon
Pre koho
Agile Release Trains, Value Stream. Vývojári, testeri, Produktoví vlastníci, Scrum Mastri. Infraštruktúra a prevádzka. Configuration, release a Deployment. Architekti, správcovia databáz a informačnej bezpečnosti. Manažéri produktov, Release Train Engineers a UI/UX. Manažéri vývoja, kvality, infraštruktúry, prevádzky a portfólia. Zmenoví a biznisoví agenti, lídri a výkonní pracovníci IT a obchodu.
icon
Dostupnosť
Tréning je možné realizovať priamo u vás, alebo online s trénerom. Slovenský, český a anglický jazyk.
Tréning

SAFe®
DevOps

Základné informácie

Na globálnom trhu potrebuje každá organizácia dodávať hodnotné technologické riešenia rýchlosťou potrieb podnikania. To vyžaduje spoločné DevOps myslenie medzi všetkými ľuďmi, ktorí sú potrební na definovanie, realizáciu, testovanie, nasadenie a uvoľnenie softvérových systémov. Nielen inžiniermi, ktorí riadia kontinuálne integrácie a dodávky produktov.

Dvojdňový interaktívny kurz SAFe® DevOps pomáha ľuďom v technických, netechnických a vedúcich pozíciách pracovať spoločne na optimalizácii toku hodnoty od začiatku až do konca.

Účastníci sa naučia, čo je DevOps, prečo je dôležitý pre každú pozíciu a navrhnú proces kontinuálnych dodávok, ktorý bude prispôsobený ich podnikaniu. Účastníci pracujú v tímoch zložených z rôznych funkcií, aby zmapovali svoj aktuálny stav toku hodnoty od konceptu po hotovosť. Identifikujú hlavné prekážky v toku a zostavia akčný plán implementácie, ktorý urýchli výhody DevOps v ich organizácii.

Účastníci odchádzajú so znalosťami, ktoré potrebujú na podporu a umožnenie úspešnej DevOps iniciatívy na väčšej škále.

Kurz tiež pripravuje účastníkov na certifikačnú skúšku SAFe® DevOps Practitioner (SDP).

roadmap
Tatra banka
Scheidt and Bachmann
Orange
T-Systems
 • Vysvetlíme, ako DevOps umožňuje strategické podnikové ciele.
 • Použijeme prístup CALMR v rámci DevOps.
 • Porozumiete, že úspešný DevOps vyžaduje neustále preskúmanie, integrovanie, nasadzovanie a schopnosť nasadiť produkt koncovým používateľom na požiadanie.
 • Zapojíme priebežné testovanie a pozornosť na bezpečnosť.
 • Použijeme mapovanie toku hodnoty na meranie toku a identifikáciu prekážok v procese dodávky od začiatku po koniec.
 • Strategicky vyberieme zručnosti a nástroje pre DevOps pre najrýchlejšie a najpresvedčivejšie výsledky.
 • Usporiadame riešenia a investície v rámci DevOps tak, aby prinášali najväčší ekonomický prínos.
 • Navrhneme a implementujeme viacfázový plán transformácie DevOps prispôsobený vašej organizácii.
 • Podporíme spoluprácu medzi všetkými úrovňami v organizácii na neustálom optimalizovaní toku hodnoty.
 • Zavedenie DevOps.
 • Mapovanie vášho procesu implementácie a dodávky.
 • Dosiahnutie zhody s kontinuálnym preskúmaním.
 • Stavanie kvality s kontinuálnou integráciou.
 • Zníženie času na trhu s kontinuálnym nasadením.
 • Dodávanie podnikovej hodnoty s uvoľnením na požiadanie.

Každý absolvent navyše získa

image
Osobný mentoring

1 hodina online počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu

image
Certifikát SAFe Certified DevOps Practitioner

Účasťou na tomto kurze získate po absolvovaní skúšky aj oficiálny certifikát SAFe Certified DevOps Practitioner.

image
Materiály

Prístup k prezentácii v elektronickej forme, šablónam a pracovným materiálom použitých počas tréningu

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme