background-pattern

Komunita Product Ownerov

Komunita

Produktových vlastníkov

Odborné vzdelávanie a príprava interných štandardov Produktových vlastníkov. Prispôsobenie agilných praktík produktového vlastníctva potrebám organizácie.

img
icon
Pre koho
Organizácie s komunitami Produktových vlastníkov
icon
Trvanie
Typicky 12 stretnutí s komunitou.
icon
Forma
Osobná podpora mentora onsite a online v dohodnutých termínoch.
Náš prístup

Rozvoj
Komunita Produktových vlastníkov

Vybudujte aktívnu komunitu Product Ownerov s pomocou programu rozvoja komunity. Pridáme vašim stretnutiam obsah zameraný na produktovú stratégiu, priebežnú prípravu a dodávku produktov.

Poskytneme vašej komunite vopred pripravené materiály pre rozvoj, prípadové štúdie, šablóny, tipy na ďalšie vzdelávanie, referencie na literatúru a videá.

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann
Orange
USS United States Steal
T-Systems
VUB banka
Ringier

Komunita Produktových vlastníkov

Tématické okruhy

Téma

Nastavenie

Rola

Nastavenie zodpovedností roly Product Owner v organizácii.

Identifikácia typov produktov.

Úrovne produktového vlastníctva.

Minimálne kompetencie Product Ownera v organizácii.

Vzťah k stakeholderom, architektúre, prevádzke, manažmentu, členom tímu, navzájom medzi Product Ownermi a k zákazníkovi.

Téma

Proces

Priebežná príprava požiadaviek

Ako stransparentniť proces prípravy požiadaviek s Portfólio Kanban tabuľou.

Definícia firemného procesu prípravy požiadaviek.

Zapojenie stakeholderov do prípravy.

Meranie toku dodávok.

Sedem typov zbytočností.

Prípadové štúdie.

Nastavenie nástrojov pre projektový manažment.

Téma

Požiadavky

Delenie požiadaviek

Správne delenie požiadaviek. Prípadové štúdie z vašej organizácie.

Spoločná príprava požiadaviek a zdieľanie v rámci komunity.

Lessons learned.

Budovanie katalógu prípadov.

Téma

Požiadavky

Zápis požiadaviek

Zmysluplný zápis požiadaviek. User story, Job story formáty.

Zápis akceptačných kritérií.

Ako identifikovať epiky.

Tipy pre jednoduchšie písanie. Čo do požiadaviek nepísať.

Spoločné pretvorenie vašich požiadaviek do štruktúrovanejšej formy zvyšujúcej produktivitu celého tímu.

Typické antipatterny a chyby.

Ako nastaviť JIRA pre efektívne zapisovanie požiadaviek.

Budeme pracovať s vašimi konkrétnymi požiadavkami, nie len príkladmi.

Téma

Produkt

Definícia produktu

Ako správne pripraviť definíciu produktu.

Minimum Viable Product.

Business modelovanie.

Hodnotová propozícia.

Hľadanie požiadaviek.

Ako na nefunkčné požiadavky.

Personas.

Téma

Produkt

Objectives & Key Results

Nastavenie cieľov a kľúčových výsledkov.

Hierarchia cieľov na úrovni organizácie, portfólia, programu, produktu, tímu a osobných cieľov.

Proces definície a vyhodnocovania stavu cieľov.

Previazanie cieľov na produktový backlog.

Téma

Produkt

Priorizácia

Priorizačné perspektívy.

Pravidlá a proces priorizácie.

Dohody o riešení prípadných konfliktov priorít.

Rôzne techniky priorizácie požiadaviek.

Téma

Prípadová štúdia

Dysfunkcie produktových vlastníkov

Hľadanie vašich dysfunkcií s použitím prípadovej štúdie.

Identifikácia oblastí pre zlepšenie, zladenie a definovanie štandardov.

Téma

Proces

Metriky

Výber a validácia používaných metrík. Pridanie zmysluplnosti metrikám.

Nastavenie elektronických nástrojov pre automatizáciu metrík.

Ako na zber spätnej väzby a jej vyhodnotenie.

Spokojnosť zákazníka a tímu.

Nástroj

Nastavenie

JIRA

Analýza a nastavenie JIRA. Zjednodušenie.

Identifikácia nesprávneho, nedostatočného používania nástrojov.

Typické chyby v evidencii. Sledovanie dodávky.

Prispôsobenie JIRA.

Téma

Proces

Budgeting

Analýza a nastavenie JIRA. Zjednodušenie.

Identifikácia nesprávneho, nedostatočného používania nástrojov.

Typické chyby v evidencii. Sledovanie dodávky.

Prispôsobenie JIRA.

Téma

Škálovanie

Manažment portfólia

Manažment viacerých produktov v portfóliu.

Identifikácia value streams.

Proces prípravy portfólia produktov.

Sledovanie implementácie.

Koordinácia závislostí.

Práca s vendormi.

Review stavu portfólia.

Plánovanie programových prírastkov. metriky portfólia.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme