Barbora Moravcová

Barbora sa ako konzultant v ScrumDesku zameriava na rozvoj vodcovských schopností a organizačnú agilitu. Jej profesionálna cesta sa formovala prácou Scrum Mastra a neskôr prácou s tímami a líniovými manažérmi na úrovni Agilnej transformácie, čo ju viedlo k širšiemu pochopeniu ľudského potenciálu vnútri organizácií.

Barbora pomáha organizáciám definovať ich ambície v rámci inovatívnych stratégií, ktoré zahrňujú agilitu, zákaznícku centricitu a excelentnosť agilných procesov potrebných pre vyniknutie na dynamických trhoch.

Rada pracuje po boku Scrum Mastrov a pomáha im dodať výsledky zrýchľovaním ich momenta, stabilizáciou hodnoty a znížením rizika. Volá to prepnutie z ego-systému na eko-systém.

Konzultantské služby

 • Zhodnotenie stavu organizácie pred transformáciou.

 • Zhodnotenie potenciálu agilných rolí.

 • Mentoring agilných praktík na úrovni tímu.

 • Scrum Mastership akadémie.

 • Master Learning Program Development pre Scrum Mastrov.

 • Organizačná kultúra a vzťahy, praktiky, vedenie a mentalita, organizačná architektúra.

Profesionálne skúsenosti

 • 8+ rokov v Agile.

 • 5+ rokov v oblasti Scrum Mastershipu.

 • Implementácia Agile na úrovni tímu.

 • Procesný audit agilných projektov.

 • Zhodnotenie risku v agilných dodávkach.

 • Akademická česť v oblasti Knowledge Management, Research and Tools Development.

Jazyky

Angličtina, nemčina (pokročilý), slovenčina

Referencie

Asseco Central Europe, AT&T, Česká pojišťovna, GymBeam, Orange, Raiffeisenbank, T-Systems, Tatra banka, Scheidt Bachmann

Naši mentori