icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Vstúpte do sveta Agile a Scrum prostredníctvom ScrumDesku – a to úplne zadarmo!

Cieľom tohto projektu je podpora zamestnanosti preplatením kurzov pre jednotlivcov. Spoločnosť ScrumDesk sa rozhodla do programu zapojiť, a preto sa môžete zúčastniť kurzov. Ak ste zamestnaný, živnostník, podnikateľ, študent alebo osoba na materskej dovolenke a chcete si vďaka projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ zlepšiť svoju kariéru, ste tu správne.

Ako projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ funguje

1. Registrácia na úrade práce ako ZoZ

 • Na to, aby ste sa do projektu mohli zapojiť, je potrebné registrovať sa na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ) na ktoromkoľvek úrade práce na Slovensku.
 • Aktuálny formulár na registráciu nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti/ v sekcii ‚Práca‘ pod názvom ‚Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie‘.
 • Vypísaný formulár môžete zaniesť osobne na úrad práce, poslať emailom alebo odoslať poštou. ziadost_zoz.docx
 • Registrácia na úrade práce by mala prebehnúť do 3 dní. Po vykonaní registrácie môžete úrad práce požiadať o preplatenie tréningu pomocou projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

2. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelanie ZoZ

 • Na preplatenie ScrumDesk tréningu pomocou projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelanie ZoZ.
 • Vyplňte individuálne kolónky na prvých 5 stranách žiadosti, t.j. prvú časť, ktorú vypĺňa záujemca o kurz.
 • Vyplnenú žiadosť nám pošlite na emailovú adresu nestratpracu@scrumdesk.com.
 • ScrumDesk vyplní druhú časť žiadosti, ktorú Vám s potrebnými prílohami pošle na Vašu emailovú adresu.

3. Odovzdanie žiadosti na úrade práce

 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom tréningu.
 • K formuláru žiadosti je potrebné priložiť aj cenovú ponuku a osobný profil záujemcu vzdelávania, ktoré Vám na základe Vašej žiadosti poskytne samotný ScrumDesk.
 • Ak úrad práce predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie poskytnutý príspevok na vzdelávanie. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie záujemcovi poskytnúť.
 • Príspevok na vzdelávanie vo výške 100% nákladov na vzdelávanie je preplatený iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania.

4. Úspešné ukončenie absolvovania tréningu

 • Certifikát o absolvovaní tréningu Vám ScrumDesk zašle na Vašu emailovú adresu po zúčastnení sa na Vami zvolenom tréningu.
 • Certifikát odovzdáte na úrade práce, čo preukáže úspešné absolvovanie vzdelávania.
 • Následne úrad práce schváli certifikáciu a faktúru uhradí priamo ScrumDesku.

Často kladené otázky

 • Čo je projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa?
  Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Hlavným cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to práve preplatením kurzov pre jednotlivcov, ktorým vzdelanie dopomôže v lepšom uplatnení na trhu práce. Spoločnosť ScrumDesk sa rozhodla do programu zapojiť, a preto sa môžete zúčastniť kurzov, ktoré Vám pomôžu skvalitniť Vaše kariérne postavenie pomocou praktík, ktoré sú priamo aplikovateľné vo Vašej organizácii.
 • Pre koho je projekt určený?
  Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať alebo rozvíjať svoje znalosti v súlade s aktuálnymi potrebami na trhu práce. Záujemcom o zamestnanie (ZoZ) sa môže stať zamestnaná osoba, živnostníci, podnikatelia, študenti alebo osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke. O preplatenie tréningu môžu taktiež požiadať ľudia, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a dôchodcovia.
 • Môžete sa projektu zúčastniť aj keď momentálne nehľadáte novú prácu alebo pracovnú pozíciu?
  Áno, sekundárnym záujmom projektu je pomoc s udržaním existujúcej práce a zlepšenie osobných zručností a znalostí, ktoré absolventi tréningov môžu získať.
 • Čo môžete vrámci projketu získať?
  Pomocou projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa získavate 100% financovaný prístup absolvovania jedného tréningu zo ScrumDesk ponuky na základe Vášho individuálneho výberu. ScrumDesk Vám taktiež poskytne certifikát, ktorý overuje Vašu účasť na tréningu a taktiež slúži ako fyzická reprezentácia Vami novo-nadobudnutých zručností.
 • Je nutné tréning zaplatiť vopred?
  Nie, kurz zaplatí priamo úrad práce na základe schválenej žiadosti a vystavenej faktúry.
 • Musíte za tréning zaplatiť v prípade, ak ho nepreplatí úrad práce?
  Nie. Ak by došlo k takejto situácii, jednotlivca, ktorého tréning nebol preplatený odstránime zo zoznamu účastníkov tréningu.
 • Je možné absolvovať viacero tréningov zdarma?
  Nie. Úrad práce poskytuje preplatenie len jedného tréningu pre individuálneho záujemca.
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme