Tréning | Zručný Scrum Master

Zručný

Scrum Master

Zručný Scrum Master ovláda viac než len moderovanie agilných ceremónií. Funkčný scrum team je produktom Scrum Mastra, ktorý ponúka Agile leadership a chápe nielen Scrum framework, ale aj iné agilné, soft a leadership praktiky.

img
icon
Trvanie
Dva dni v dvoch blokoch. Celkovo 14 hodín s prestávkami.
icon
Pre koho
Kandidáti na rolu Scrum Master, Scrum Mastri, vedúci tímov, manažment. Optimálne 6-12 účastníkov.
icon
Dostupnosť
Tréning je možné realizovať priamo u vás, alebo aj online.
Tréning Scrum Mastrov

Základné informácie

Scrum Master by mal okrem základných agilných princípov veľmi dobre rozumieť princípom Agile leadershipu, teórii obmedzení, zavádzaniu zmien v organizáciách. Vedieť formovať scrum team, nastaviť pravidlá fungovania a motivovať. Kurz dopĺňa certifikačný kurz Certified Scrum Master. Odporúčame ho Scrum Mastrom, ktorí cítia, že potrebujú posun v soft-skill oblastiach a nadobudnúť skúsenosti z praxe a chýb iných. Kurz Vám pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy a úspešné zavedenie Scrum framework.

Komu sme pomohli

Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann
Orange
Ceska Pojistovna
T-Systems
 • základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov,
 • princípy metódy riadenia pomocou Scrum,
 • ako Lean princípy ovplyvňujú agilný scrum team,
 • Scrum Master, základné zodpovednosti,
 • ako rozdeliť zodpovednosti medzi Scrum Mastrom, produktovým vlastníkom, projektovým manažérom a líniovým manažérom,
 • princípy Agile leadership,
 • ako budovať a podporovať samoorganizované agilné tímy,
 • ako pripraviť produktový backlog, kanban tabuľu a tabuľu zmien,
 • ako identifikovať skutočné príčiny problémov a nachádzať funkčné riešenia,
 • ako nastaviť základné Agile metriky a odkiaľ brať pre nich údaje,
 • ako spolupracovať s inými Scrum Mastrami,
 • ako spraviť efektívny daily standup,
 • a samozrejme aj retrospektíva a tipy na techniky retrospektív.
 • Odporúčame najprv absolvovať Tréning Základy Agile a Scrum.
 • Scrum Master a jeho povinnosti,
 • Scrum ceremónie, ktoré Scrum  Master podporuje,
 • vzťah Scrum Mastra k členom scrum team a jeho okoliu,
 • charakteristiky kandidáta na Scrum Master rolu,
 • antivzor, akým scrum mastrom nebyť,
 • princípy Lean a ich aplikácia v softvérovom vývoji,
 • mapovanie a optimalizácia procesu,
 • dobrá Kanban tabuľa,
 • ako škálovať agilné tímy, od malého tímu k viacerým tímom,
 • základné soft-skills Scrum Mastra,
 • základy Agile Leadership,
 • Scrum Master ako agent zmeny, čo Agile, prináša,
 • ako zavádzať Agile vo firme,
 • ako sa Agile transformácia týka postavenia a zodpovedností Scrum Mastra,
 • identifikácia problémov a rizík, root cause analýza,
 • spolupráca s Produktovým Vlastníkom,
 • kooperácia s inými scrum mastrami,
 • plánovanie program incrementu, release a sprintu,
 • denný standup dobre,
 • vyhodnocovanie metrík,
 • retrospektíva na x spôsobov, ukážka rôznych techník retrospektív,
 • z prípadových štúdií sa dozviete o úspechoch a chybách iných,
 • naučíme vás používať nástroje, ktoré by nemali chýbať v ‘kufríku’ Scrum Mastra.

Každý absolvent navyše získa

image
Certifikát

Oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu

image
Online mentoring

1h počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu

image
Materiály

Prístup k použitým a doplnkovým materiálom v elektronickej forme

Povedali o tréningu

Michal Truban
Michal Truban CEO, WebSupport s.r.o.

Ako celok sa mi to “mrte” páčilo.

Matthew Crowe
Matthew Crowe AHHHA.com

ScrumDesk was incredibly helpful in product coaching session. Theirs expertise at proper product planning, user stories, and helped me as a Founder really wrap my head around my own product and the product development process to take things to a completely new level – and not to mention they just „gets it“ and is easy/fun to work with. Would definitely recommend them to others!

Riaditeľ
Riaditeľ Nezisková Organizácia

Ešte raz by som sa chcel poďakovať za dnešný workshop. Boli ste naozaj veľmi dobrí, už som zažil veľa školení a workshopov, ale vy ste fakt dobrí, hovori z vás dlhoročná skúsenosť.

Ivan Tarapčík
Ivan Tarapčík Asseco Central Europe

So ScrumDeskom sme absolvovali kurzy Základy Agile, Scrum Mastership aj Product ownership. Spolu s následným mentoringom sa nám úspešne podarilo scrum zaviesť v novovytvorenom projektovom tíme aj v existujúcom tíme.

Ďalšie tréningy

Tréning SAFe® pre tímy
Tréning SAFe® Advanced Scrum Master
Tréning SAFe® Scrum Master
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na