Prázdniny sú za nami a my prinášame ďalšiu verziu ScrumDesk Start!, v. 3.10.

Sprint report

Chcete byť pripravení na review sprintu? Start! podporuje vytvorenie reportu sumarizujúceho sprint s najpodstatnejšími informáciami. Tento report používajú aj naši klienti konzultačnej časti, takže je overený praxou už v niekoľkých desiatkach klientov.

Sprint report sumarizuje:

 • Názov a cieľ sprintu.
 • Dátum začiatku a konca sprintu.
 • Informácie o tíme, ktorý v sprinte pracoval.
 • Informácie o pracnosti za jednotlivých členov tímu.
 • Štatistiku pôvodne naplánovanej a skutočne dokončenej práce v sprinte.
 • BurnDown graf.
 • Tabuľku s položkami sprintu s ID, titulkom, typom, stavom,  odhadovaným a stráveným časom.

Sprint Report

Neumiestnené položky backlogu

Položky backlogu, vytvorené na inom mieste než BACKLOG, boli v predchádzajúcich verziách umiestnené vždy v ľavom hornom rohu. Karty sa tak zbytočne prekrývali čo zneprehľadnilo mapu user stories. Od verzie 3.10 sú takéto karty umiestnené v samostatnom paneli Unplaced items, ktorý je dostupný v pohľade BACKLOG. Z tohto panelu môžu byť potom karty presunuté na plochu do user story mapy.

Unplaced items

Rýchle filtre

ScrumMaster by mal mať o Kanban tabuli tímu dobrý prehľad. Pri vačšom množstve kariet to však môže byť náročnejšie. Počas konzultácií sme rozpoznali aké informácie najčastejšie zaujímajú ScrumMastrov a tímy na tabuli.

Quick filters

Rýchle filtre, umiestnené v paneli FILTER, umožňujú rýchlo zistiť čo v procese nefunugje správne:

 • Not updated – zobrazia sa iba úlohy, ktoré neboli aktualizované za posledný deň. (Je burndown graf správny?)
 • Not estimated – zobrazia sa úlohy bez odhadu (Je burndown graf správny?)
 • Longer than expected – ktoré úlohy sú implementované pomalšie?
 • Due date in one day – ktoré úlohy je nutné dokončiť do zajtra? (SLA)
 • With impediments – blokované úlohy
 • Added after sprint start – ktoré úlohy zmenili rozsah sprintu po jeho štarte?
 • Recently updated – ktoré úlohy boli aktualizované od doby mojeho posledného prihlásenia?

Ďalšie zmeny

 • [FEAT] Prílohy úloh (tasks)
 • [FEAT] Indikácia aktívneho filtrovania
 • [FEAT] ID úlohy zobrazené v side view
 • [FEAT] Príkazy vybrané z lokálnej ponuky Side View priamo do toolbaru
 • [FEAT] Podmienky súkromia
 • [FEAT] Upozornenie na používanie cookies
 • [FEAT] Zlepšenie výkonnosti
 • [FIX] Pomalá editácia vo Firefox
 • [FIX] RTF editor vo Firefox
 • [FIX] Detaily story sa nezobrazujú správne pre ukončenú story
 • [FIX] Triedenie sprintov je v side view už podľa dátumov sprintov
 • [FIX] Neprečítané notifikácie neboli vždy správne indikované
 • [FIX] Čas do konca sprintu nebol rátaný správne vo všetkých prípadoch.