User Stories Mapa

V najnovšej verzii sme sfinalizovali mapu user stories. Prinajmenšom do úrovne, kedy považujeme použiteľnosť a výkon za dostatočné. Máme ale v pláne ešte ďalšie nápady pre podporu plánovania, pridanie úrovne veľkých vlastností a ďalšie.

Čo sme zmenili v tejto verzii:

 • Karty epikov majú teraz indikátor indikujúci dokončenosť vnorených user stories. Okrem toho sa dozviete aj čas zostávajúci na dokončenie epikov.
 • Zlepšená výkonnosť a použiteľnosť mapy počas drag and dropu.
 • Tri rôzne veľkosti user stories kariet.
 • znížená výška karty epiku,
 • fixovaný riadok s epikmi, vertikálne rolujú iba user stories.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Ďalšie zmeny

[CHANGE] Filter Risky zobrazuje iba úlohy, ktoré nie je možné stihnpť do konca sprintu a nie karty backlog itemov.
 • [FIX] Ikona X icon na karte úlohy nefungovala.
 • [FIX] Zaokrúhlený čas v sprint reporte.
 • [CHANGE] Filter panel bol orezaný pri menších rozlíšeniach.
 • [CHANGE] Čiara v BurnDown grafe Scope premenovaná na Estimated time.
 • [CHANGE] Stav úloh mohol byť zmený v bočnom paneli aj pre nenaštartované sprinty.
 • [FIX] Opravené poradie ovládacích prvkov pre úlohy.
 • [FIX] Opravené štatistiky pri zapnutom filtry Risky items.
 • [FIX] Opravené system stack chyby v API.
 • [FIX] Retro technika Mad Sad Glad bola zmiešaná s DAKI technikou.
 • [IMP] Vylepšenia grafu Burn Down chart pri zmene dátumov sprintu.