Používatelia Start! si vypýtali možnosť evidovať vlastné údaje späté s user stories evidovanými v ScrumDesk Start! A tak to tu máte. Zatiaľ síce ako MVP č.1, v ktorom môžete vlastné polia konfigurovať a evidovať údaje. V nasledujúcich verziách pridáme filtrovanie, hľadanie a zoskupovanie.

Vlastné polia je možné konfigurovať na stránke nastavení projektu.

Custom fields

Samotné údaje sú editovateľné v bočnom paneli user story, alebo podúloh.Data for custom fields can be edited in Side view for backlog items or tasks.

Custom fields enter value

Ďalšie zmeny

 1. [Nové] Nové položky backlogu je možné pridať priamo v pohľade Work.
 2. [Nové] Nové položky backlogu je možné vytvoriť v pohľade Work aj zo šablón user stories..
 3. [Nové] Strávený čas je možné evidovať aj pre úlohu, ktorá už bola ukončená.
 4. [Nové] Rolovanie Kanban tabule počas ťahania karty úlohy.
 5. [Nové] Menu zobrazené na spodnom okraji obrazovky je už správne zobrazené.
 6. [Fix] Akcetačné kritériá neboli vždy správne ukladané.
 7. [Fix] Dĺžka titulku položky backlogu nebola kontrolovaná.
 8. [Nové] Panel s epikmi a témami je možné rolovať.
 9. [Nové] Možnosť zaevidovať aj veľmi krátky čas (napr. 0.125 hod).
 10. [Nové] Filtrovanie položiek backlogu podľa ID.
 11. [Fix] Možnosť zadať čas s minútovým odstupom.
 12. [Fix] Karty pri zmene poradia by už nemali poskakovať..
 13. [Fix] Burn down graf pre položky backlogu nie vždy správne reflektoval ukončenie posledných úloh.
 14. [Fix] Počiatočný bod burn down grafu by už nemal začínať na bode blízkom 0.