O kurze

Produkt sa rodí otázkami, no ožíva vďaka rodičovskej starostlivosti.

Produktový vlastník je dnes jedna z najžiadanejších rolí. Táto kľúčová rola nezabezpečuje len úspech agilného tímu, ale predovšetkým úspech produktu a firmy.

Chcete sa dozvedieť ako viesť vývoj produktu s uplatnením agilných princípov zahŕňajúcich zákazníka do procesu vývoja a potom ho aj riadiť?

Naučte sa techniky pre stanovenie priorít vlastností, vplyv rizika na prioritu a ako sledovať vytvorenú hodnotu.

Okrem tímovej práce priblížime aj spôsob vývoja produktu, ktorý je súčasťou širšieho produktového portfólia. Predstavíme techniky ako by vlastníci mali koordinovane vytvárať produkty začlenené v portfóliu.

Kurz dopĺňa kurz Certified Product Owner o praktické skúsenosti z vývoja produktov, ktoré v kurze spoznáte prakticky prostredníctvom simulácií.

Pre koho

Produktový a projektový manažment, stredný manažment, requirement engineers a business analytici.

Kedy a ako

 • Online forma

 • 7. – 8. 10. 2020, trvanie 1.5 dňa

 • 8. – 9. 12. 2020, trvanie 1.5 dňa

 • Jazyk: slovenčina

Cena

Jeden zaregistrovaný účastník: 520€ bez DPH

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 470€ bez DPH/účastník

Ciele tréningu

 • Naučiť sa základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov.
 • Spoznať miesto produktového vlastníka v agilnom tíme.
 • Naučiť sa zmapovať okolie produktu v B2B aj v B2C.
 • Produktový plán (roadmap) agilne.
 • Tvorba produktového backlogu, epiky a biznisové témy pomocou inovatívnych hier.
 • User story, písanie správnych user stories.
 • Naučiť sa aplikovať Lean Startup a Minimum Viable Product prístupy.
 • Ako sa zapojiť ako produktový vlastník do priebežného procesu vývoja.
 • Odhad dodania verzie.
 • Agilné metriky a ich porozumenie.
 • Koordinácia prípravy produktu s ďalšími produktovými vlastníkmi.

Poznatky sú prednesené vo forme praktických príkladov, príbehov a skúseností z implementácie Scrumu v rôznych spoločnostiach.

Naše školenia sú jedinečné agilnými hrami, ktoré účastníci môžu neskôr aplikovať vo vlastných organizáciach pre zrýchlenie adaptácie na Agile.

Čo získate

 • Certifikát o absolvovaní tréningu

 • Online konzultáciu zdarma po tréningu, 1 hodina

Agenda

 1. Rola Product Ownera.
 2. Zodpovednosti Product Ownera.
 3. Ako napísať produktovú víziu.
 4. Stratégia produktu v Agile.
 5. Value Proposition Canvas pre popis používateľov, identifikáciu ich problémov a potrieb.
 6. Persony a ako spoznať vašich používateľov.
 7. Business Model Canvas, Lean Canvas.
 8. Mapovanie stakeholderov a nastavenie vhodnej komunikácie.
 9. Formát User story.
 10. Organizácia produktového backlogu.
 11. Epik epicky, ako správne definovať epiky.
 12. Delenie epikov. Kedy použiť capabilities a features v štruktúre produktového backlogu.
 13. Priorizácia podľa MoSCoW a čo zákazník naozaj potrebuje.
 14. Biznis hodnota.
 15. Ako správne priorizovať položky backlogu.
 16. Roadmapa.
 17. Mapovanie User stories.
 18. Ako naplánovať programové inkrementy (releases).
 19. Ako má Product Owner naplánovať sprint.
 20. Agilný produkt a projektové metriky.

Mentori

Registrácia

Ukážky z tréningových materiálov