Marián Tkáčik

Marián sa ako podnikateľ pohyboval v rôznych oblastiach biznisu, prevážne orientovaných na IT prostredie. Medzi projekty, za ktorými stál, možno nájsť sytém na krízové riadenie hospdárstva Slovenska, viacero produktov pre banku J. P. Morgan v USA, systémy pre podporu predajcov a realitných agentov.

Marián je spoluzakladateľom a partnerom spoločnosti ScrumDesk od roku 2007.

V roku 2007 bol medzi prvými na Slovensku, ktorí začali aplikovať agílne princípy nie len pri vývoji produktov, ale aj v rôznych iných častiach biznisu a riadenia spoločností.

V spoločnosti ScrumDesk je jeho oblasťou rozvoj a dennodenné fungovanie biznisu, transformačné stratégie a koordinácia tímu mentorov.

Mariánovou doménou je budovanie tímov zameraných na výsledky, samoorganizácia, hĺbková analýza príčin a Lean princípy.

Je zameraný na návrhy agilných transformácií, kde je dôležité zahrnúť všetky úrovne manažmentu. Pomáha firmám kombinovať tradičné prístupy (ako napr. PRINCE2 alebo waterfall) s agilnými.

S rokmi skúsenosti z podnikania za sebou sprevádza manažérov a obchodníkov na ceste k pochopeniu potrieb vývojárskeho sveta a zlepšeniu pochopenia a spolupráce so zákazníkmi.

Jeho profesná kariéra za posledných 25 rokov zahŕňa rôzne roly od sofvérového vývojára, team leadra, vedúceho vývoja, až po výkonného riaditeľa.

Marián je jedným zo zakladateľov Agile@Slovakia, neziskovej organizácie a prvej slovenskej agílnej komunity. Stojí tiež za každoročne organizovanou medzinárodnou konferenciu ScrumImpulz, ktorá od roku 2010 pomáha popularizovať hodnoty Agile nie len v slovenskom priestore.

Certifikácie

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme