ScrumDesk v.6 – nálepky, Kanban a Agile tipy

Dnes, 27.2.2014, bola zverejnená nová verzia 6 produktu ScrumDesk Desktop, nástroja pre manažment  projektov riadených pomocou Scrum a Kanban.

Produkt s 5 voľnými licenciami je dostupný po registrácii.

Táto verzia je ďalším krokom k vízii intuitívneho nástroja, ktorého tabuľa sa  agilným tímom prihovára.

Úpravy vznikli na základe našich skúseností so zavádzaním Agile v tímoch finančného a telekomunikačného sektora, ktoré sa vyznačujú komplexnými backlogmi, veľkými tímami (často s počtom ľudí nad 40), rýchlymi zmenami a potrebou rýchlej reakcie na prípadné problémy.

ScrumDesk Desktop v.6 je zameraná na:

  1. zvýšenie čitateľnosti backlogov zobrazených na elektronickej tabuli,
  2. lepšiu podporu Kanban vďaka vylepšeniam integrovanej Kanban tabuli a Kanban metrikám (lead & cycle time, cumulative flow chart),
  3. pomoc so skvalitnením praktík aplikovaných tímami vďaka integrácii viac ako 75 analýz.

Veľké agilné tímy vďaka týmto úpravám získavajú oveľa lepší prehľad nad stavom vývoja produktu a zároveň lepšiu orientáciu v komplexných backlogoch.

Pre tímy, ktoré vyvíjajú viacero projektov, je tabuľu možné vizuálne odlíšiť pozadím, a tým aj ľahko identifikovať aktuálny projekt.

Agilné tímy dnes často aplikujú Scrum a Kanban súčasne. Kanban je aplikovaný predovšetkým na implementáciu chýb a rýchlych servisných požiadaviek, často potrebných implementovať do dátumu daného SLA. Od verzie 6 je možné tieto dátumy sledovať priamo na tabuli.

Informácie o ďalších zmenách sú publikované na našej anglickej stránke ScrumDesk.com.

Dušan Kocúrek
Dalsie clanky autora/y
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Poslať na