Dusan Kocurek (2013)_2

Ja ScrumMaster. Alebo aj niečo viac?

„Agile robí vytváranie spoločného diela zážitkom.“

Kto to je?

Jeho cesta svetom Agile sa začala v roku 2007 prečítaním malej knihy Scrum a XP zo zákopov. Na obálke tejto knihy bola znázornená Kanban tabuľa, ktorá sa stala dôvodom jeho životnej zmeny. Zmeny z vedúceho vývojového oddelenia, k produktovému vlastníkovi a nakoniec aj trénerovi agilných praktík.

Produkt ScrumDesk sa v globálnom meradle zaradil medzi prvé nástroje podporujúce Scrum manažment. Produkt si všimli aj známe mená z agilnej komunity ako napr. Mike Cohn alebo Boris Gloger.

Tvorba produktu však ukázala, že ľudia síce používajú nové pojmy, no nerozumia ich obsahu. To priviedlo Dušana aj na dnešnú cestu trénera agilných praktík.

Už piaty rok pomáha zavádzať Agile. Začal v zahraničných spoločnostiach a popri tom sa snažil podnecovať predovšetkým slovenskú komunitu. Z jednoduchého dôvodu.

Dušan rád vidí spokojných ľudí v práci, ktorí prežívajú naplnený a menej stresujúci život. Lebo aj to je výsledkom dobre nastaveného agilného prostredia.

Prečo si vypočuť práve Dušana?

Možno práve kvôli skutočným príbehom a skúsenostiam z praxe zavádzania Agile (nielen) v slovenskom prostredí.

O príspevku

„Počas práce v organizáciách stretávam rôzne typy ScrumMastrov. Mnohí z nich pochopili svoju rolu ako technicko-organizačnú rolu. Pre začiatok života agilného tímu to možno postačuje. Úspešní ScrumMastri však idú ešte ďalej.“

Čo odlišuje ScrumMastrov od ScrumMajstrov? Ako ScrumMaster môže ovplyvniť úspech agilnej transformácie? Čo robí ScrumMaster po pilotnom projekte?

Agilná organizácia ScrumMastership

Jeho práca

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Zaujímavé myšlienky

Agile, ktoré aplikujete niekoľko rokov, sa prejaví nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. „Prepne vás to.“

Kontakty

Twitter, LinkedIn