Maria Diaconu

BUDOVANIE DLHODOBÝCH INOVATÍVNYCH TÍMOV

Kto je Maria Diaconu?

Maria je CEO spoločnosti MozaicWorks. Pomáha firmám zavádzať Agile v praktickom živote. Je aj poradkyňou SeedMoney.ro.

Maria presadzuje kvalitný softvér. Pracovala vo vývoji softvéru na rôznych pozíciách viac ako 12 rokov. Podporuje toto remeslo a ľudí, ktorí majú preň vášeň.

Zúčastňuje sa konferencií o Agile a jednu z nich aj pravidelne organizuje, konkrétne OpenAgile Rumunsko. Neúnavne cestuje po celej krajine a robí osvetu v agilnom spoločenstve.

Vďaka jej skúsenostiam nadobudnutým za posledné roky pomáha tímom produkovať a rozvíjať tie správne funkcie v čo najkratšom čase. Tak isto pomáha produktovým vlastníkom budovať úspešné produkty a manažérom pri lepšej organizácii ich spoločnosti.

O príspevku

Agilná organizácia Inovácie

Základom skvelej firmy je tímová inovácia. Inovácia sa ale neobjaví iba pre to, že sme naštartovali inovačný proces. Každý člen tímu sa musí pridať svojou kreativitou, skúsenosťami a znalosťami pre vytvorenie niečoho nového pre tím, klientov aj pre firmu.

V príspevku bude prezentovaný štruktúrovaný prístup koučingu tímu vedomého si jeho predností a možností zlepšenia inovatívnosti. Okrem tohto rámca budú predstavené aj príklady zo života agilných a lean tímov, ktorým Maria pomáhala.

Jej práca

Maria Diaconu and Alexandru Bolboacă from ACE! Conferences on Vimeo.