ScrumImpulz 2014

Spolu s partnerom Ankov Group sme 10. apríla zorganizovali tretí ročník slovenskej konferencie o agilných praktikách – ScrumImpulz. Ročník 2014 bol zameraný na proces zavedenia Agile do reálneho života firmy a jeho najväčšie výzvy.

S príspevkom o dôležitosti takýchto inovácií pre dnešný stredoeurópsky priestor nás prišiel podporiť aj:

 • Norman Thatcher Scharpf, chargé  d’Affaires ambasády USA,
 • Markus Breyer, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia,
 • Mike Leber, skúsený kouč agilných praktík a Management 3.0,
 • Maria Diaconu, CEO a dlhoročná mentorka agilných praktík,
 • Kris D’Exelle, ktorý pomáhal zaviesť agilné praktiky v ČSOB,
 • Tomáš Bél, generálny riaditeľ Exisport,
 • Marcel Miklúš zo spoločnosti VUB,
 • Paul Klipp, dlhodobo praktizujúci Kanban vo svojich vlastných firmách, mentor Kanban,
 • Andrea Provaglio, skúsený a populárny agile kouč,
 • Dušan Kocúrek, ScrumDesk, mentor zavádzania Agile,
 • Peter Bielik, moderátor konferencie.

Chceli by sme sa ešte raz poďakovať všetkým prednášajúcim, partnerom, moderátorovi a samozrejme aj účastníkom, ktorí sa aktívne zapojili aj do diskusií.

Ďalšie prezentácie ešte budeme priebežne dopĺňať po ich odoslaní spíkrami.

Global challenges require responses.
People and teamwork are the best one.

Markus Breyer, Microsoft

I’m ScrumMaster

Dušan Kocúrek, ScrumDesk

Building long term innovative teams

Maria Diaconu, Mozaic Works

Agile in IT of international bank. Possible ? (Case study)

Marcel Miklúš, VUB

Agile in non-IT teams

Tomáš Bél, Exisport

How to fail agile projects

Kris D’Exelle

Update your wetware

Andrea Provaglio

Fotografie

Ďakujeme Petrovi Moškovi za pomoc so zachytením momentov.