icon
Už túto jeseň nový tréning OKR zmysluplne, Základy Agile a Scrum, Product Ownership, Scrum Mastership a DevOps

Prípadová štúdia: Česká pojišťovna, zavedenie Agile v core systéme

Česká pojišťovna jako první z velké pětky úspěšně zavedla agilní techniky pro vývoj core systému s cílem rychleji reagovat na neustálé změny na trhu.

Praha/Bratislava, 14. července 2014 – Společnost Softec dosáhla významného úspěchu ve finančním sektoru. Podařilo se jí ve spolupráci s partnerskou firmou ScrumDesk zavést v České pojišťovně progresivní agilní techniky. Ta se díky tomu stává první pojišťovnou z velké pětky, která je začala používat na vývoj nových produktů v core systému – konkrétně životního produktu „Můj život“, který na trh uvedla před týdnem. Jedná se o ojedinělou aplikaci těchto technik nejen rozsahem výsledného produktu, ale také množstvím zapojených útvarů a širokou podporou vedení.

Vývoj za pomoci agilních technik, tzv. agilní vývoj se zaměřuje na rychlé dodávání ucelených částí produktu. Dokáže flexibilně reagovat na změny požadavků během vývojového cyklu, průběžně hodnotit výstupy a neustále klást důraz na výsledný produkt, tedy byznysovou hodnotu. Výhodou je, že se postupně zaměřuje na jednotlivé části produktu od těch s nejvyšší prioritou, které se postupně doplňují o další.

Zjednodušeně řečeno, agilní techniky pomáhají k užší spolupráci mezi týmy s výsledkem odstranění komunikačních bariér a tím ke zlepšení produktivity a rychlému doručení produktu. Ve světě se používají již několik let (od 2001). V Česku a na Slovensku se objevily až v roce 2007. Základy agilních technik vycházejí z lean principů, které byly aplikované japonskými výrobní podniky už v padesátých letech (např. Toyota).

Pro Českou pojišťovnu představuje zavedení nového produktu Můj život jednu z nejvýznamnějších produktových inovací, ke kterým v poslední době přistoupila. Nabízí ojedinělou šíři pokrytí pojistných rizik a možnost přizpůsobit pojistku měnícím se životním potřebám klienta. Proto se rozhodla na vývoj produktu použit progresivní agilní techniky.

Nejrozšířenější projektovou metodikou pro agilní vývoj je Scrum. Zahrnuje několik technik – sestavení user stories, backlogů, používání kanban kartiček, vývoj ve sprintech, každodenní setkávání týmu, tzv. stand-upy, demo, retrospektivu apod. Zavedení agilních technik není možné bez změny myšlení a přístupu nejenom realizačního týmu, ale také vedení společnosti, jehož podpora je pro celkový úspěch nezbytná. Změna je totiž tak zásadní a komplexní, že zavedení kompletní metodiky do rozběhnutých týmů a procesů organizace není jednoduché.

V České pojišťovně konzultanti ScrumDesku navrhli postupný přístup, kdy na začátku proběhla osvěta všech zainteresovaných pracovníků, následovaná podrobnými školeními technik, odpovědností rolí a doplněná intenzivním průběžným mentorováním týmů. Dnes, po téměř tři čtvrtě roku práce, je možné říct, že to byla správně zvolená strategie.

Jiří Bečvář, Senior Business Architect, Česká pojišťovna, zodpovědný za zavedení agilního vývoje produktu „Můj život“, upřesňuje: „Doposud u nás pracovali programátoři, analytici a testeři samostatně, dnes fungují společně, včetně lidí z produktového managementu. Byznysově tak můžeme již během procesu tvorby produktu reagovat na změny požadavků trhu. Díky tomu jsme při vývoji produktu Můj život mohli dodržet plánovaný termín nasazení, i když se některé jeho části definovaly až v průběhu implementace, což výrazně zvyšovalo flexibilitu při návrhu produktu se zástupci obchodní sítě. Zároveň se snížily počty změn do již hotového výstupu a ušetřili i nemalé kapacity. Co je ale podstatnější, zvyšuje se tím hodnota a kvalita nových produktů, které teď budeme schopni interně rozvíjet a doplňovat prakticky každé dva týdny. V budoucnu zvažujeme, že bychom agilním způsobem vedli celou firmu, což by nám umožnilo ještě rychleji přinášet inovace na trh.

Pro zajímavost – pokud by Česká pojišťovna použila pro vývoj zmíněného produktu původní metodu vývoje (waterfall), znamenalo by to zpoždění dodání minimálně o 3 měsíce.

A co je na agilních technikách tak jiného oproti doposud využívaným postupům? Pracovní skupiny, tzv. agilní tým tvoří většinou deset lidí, včetně zástupce byznysu. Jejich členové pracují v pravidelných intervalech, tzv. sprintech (např. každé dva týdny) a dodávají požadované funkční části produktu průběžně. Postupně si budují týmové znalosti a kontinuálně se zlepšují.

Každá skupina se řídí pravidlem ALAP, as late as possible, tzn., že se snaží zahájit práce co nejpozději, jak jen to je možné – aby jeho výsledná podoba byla co nejaktuálnější. Dnes je takových skupin v České pojišťovně několik. Sdružují se především podle aktuálních témat.

Výhody těchto technik přibližuje Mário Mitas, ředitel Softec CZ: „Dodat novou verzi softwaru běžnou metodou trvalo dříve i více než půl roku. Dnes jsme však schopni pomocí agilního vývoje klientům dodávat nové verze systémů každé dva týdny, nebo i rychleji.

Dušan Kocúrek, ScrumDesk, který podpořil týmy, o svém úkolu řekl: „Zavedení agilních praktik v České pojišťovně bylo vzhledem ke komplexnosti týmu, náročnému harmonogramu a počtu změn opravdu velkou výzvou. Díky otevřené podpoře vrcholového vedení, strategické přípravě vize i aktívního zapojení všech členů týmů, se daří tento cíl krok po kroku naplňovat. Z pohledu agilní organizace a transformace je tak pro nás Česká pojišťovna jedinečným klientem na středoevropském trhu.“

Další vývoj v životním core systému bude Česká pojišťovna po tomto úspěchu realizovat už jen agilně. A rozšiřuje ho i na další své IT systémy a útvary. Příkladem je vývoj JOK aplikací pro podporu obsluhy klienta z různých distribučních kanálů, které Softec dodává pro Českou pojišťovnu nyní také agilně. Podobné plány má pojišťovna i s neživotním core systémem.

O společnosti Softec

Softec je významnou konzultačně-softwarovou společností, která poskytuje své služby kromě Česka a Slovenska v dalších osmi zemích střední a východní Evropy. Jedná se především o poradenství v oblasti informačních systémů, analýzu, návrh a vývoj komplexních IT řešení, systémovou integraci nebo outsourcing. Mezi její klíčové zákazníky patří významné společnosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, státní správy a telekomunikací. V roce 2012 se stala na Slovensku IT firmou roku. V současné době má v Česku a na Slovensku téměř 300 zaměstnanců.

O ScrumDesk

Společnost ScrumDesk s.r.o. pomáhá zákazníkům implementovat agilní řízení projektů pomocí Agile, Scrum a Kanban od roku 2007. Specializuje se na komplexní realizaci a přijetí agilních metod v celé hierarchii klientských společností. Vyvíjí rovněž podpůrné agilní nástroje pro projektový management. Kromě znalostí, tréningů, koučování a mentorování zákaznických týmů přímo na místě je schopna nabídnout také vlastní nástroje projektového managementu.

Mezi největší osobní úspěchy zakladatelů ScrumDesk patří agilní transformace společnosti Navteq (dnes divize Nokia Here) a dalších společností telekomunikační a finanční sféry. V roce 2008 se společnost ScrumDesk dostala na seznam deseti nejvíce doporučovaných nástrojů pro řízení agilních projektů amerického renomovaného experta Mikea Cohna. Více na www.scrumdesk.com a www.scrum.sk.

Prípadová štúdia

Mohlo by Vás zaujímať

Dá sa Agile zaviesť úspešne?

Dá sa Agile zaviesť úspešne?

Že ste doteraz nevideli úspešnú aplikáciu Agile? Tím, ktorý Agile chce a aktívne spolupracuje na zlepšovaní sa?...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme