Agile transformácia v Asseco Central Europe

Prípadová štúdia: Agile transformácia v bankovom sektore.

Zavádzanie agilných praktík v Asseco Central Europe podporujeme už niekoľko rokov. Za túto dobu sa podarilo naštartovať na Slovensko jedinečný projekt, ktorý mení fungovanie tímov, obchodu, ale aj firmy samotnej.

Ďakujeme p. Schostokovi a p. Kleiblovi za spoluprácu pri písaní článku, ktorý nájdete aj  v PC Revue.

Ako prebiehala Agile transformácia

Agile transformácia v spoločnosti Asseco Central Europe prebiehala vo viacerých obchodných divíziách. Proces transformácie pozostával z viacerých fáz

Príprava transformácie obchodnej divízie identifikovala:

  • ciele,
  • problémy,
  • obmedzenia,
  • organizačná štruktúra divízie,
  • produkty a projekty,
  • procesy pre prípravu, analýzu, vývoj, testovanie a nasadenie požiadaviek,
  • identifikovaní kandidáti na rolu Product Owner a Scrum Master,
  • vytipované tréningy a témy, ktoré majú byť na tréningu odprezentované,
  • nastavený harmonogram transformácie,
  • nastavený transformačný tím riadiaci transformáciu a prepojený na hlavnú transformačnú skupinu.

Po príprave nasledovali základné tréningy Agile a Scrum, Product Ownership a Scrum Mastership pre členov tímu, kandidátov na dané roly a líniový manažment. Tréningy boli prispôsobené témami aj aktivitami danej biznis divízii.

Po tréningoch sme začali so zavedením agilných princípov a praktík v jednotlivých tímoch divízií. Každý tím začal prípravným stretnutím, počas ktorého sme nastavili nové roly, pravidlá a procesy, ktoré tímu mali pomôcť tímu dodať produkty rýchlejšie.

Po prípravnom workshope sme následne s produktovým vlastníkom pripravili produktový backlog s rozpadom epikov na user stories, nastavením JIRA so Scrum Mastrom, a prácou na popise prvých user stories so zohľadnením Definition of Ready a akceptačných kritérií. Mentor s produktovým vlastníkom nastavil priorizačné pravidlá a identifikovali user stories a chyby, ktoré mali byť implementované v prvom programovom inkremente pozostávajúcom z troch sprintov.

Prvé tri sprinty boli podporené a vedené osobne ScrumDesk mentorom. Každý sprint končil retorspektívou, ktorá poskytla množstvo návrhov na zlepšene a prispôsobenie metodiky Scrum a Kanban na realitu daného tímu, jeho zákazníkov a produktov a cieľov biznis divízie.

Vybrané návrhy z retrospektívy boli posunuté na Agile Working Group, ktorá spolu so senior manažmentom riešila systémové obmedzenia.

Transformáciu nadizajnoval a podporil Dušan Kocúrek.

Agile Transformácia v Asseco, pohľad klienta

KAMIL SCHOSTOK, riaditeľ pre koordináciu a strategickú podporu, Asseco Central Europe; DUŠAN KOCÚREK, tréner agilných techník, ScrumDesk s.r.o.

Podmienky v dnešnom IT biznise sa podstatne menia. Dodávať rýchlejšie, lacnejšie, flexibilnejšie, transparentnejšie, kvalitnejšie – toto požadujú zákazníci od svojich dodávateľov.

Požadujú, aby im dodávatelia boli bližšie, dobre rozumeli ich biznisu a pomáhali im stať sa ešte úspešnejšími. Keďže svet sa mení, musia sa meniť aj prístupy dodávateľov, musia robiť veci inak ako doteraz.

Tradičné funkcionálne organizačné štruktúry vzdialené od zákazníkov už vôbec nefungujú. Moderné doménovo orientované štruktúry síce približujú dodávateľov k zákazníkom, ale nie dostatočne. Aby rozhodnutia boli rýchle a správne, rozhodovanie sa musí posunúť až na úroveň tímov. Presnejšie autonómnych, samoorganizovaných tímov, ktorých hybnou silou je doménová kompetencia a iniciatíva ich jednotlivých členov. Na optimálne fungovanie takejto organizácie tímov dáva návod práve Agile.

Zavádzanie Agile nie je jednoduché. Nie preto, že sa menia praktiky alebo nástroje. Mení sa aj organizačná štruktúra, doterajšie pozície strácajú zmysel alebo menia obsah, zavádzajú sa nové roly. Najdôležitejšie však je zmeniť kultúru firmy a myslenie ľudí.

Svojpomocne sa takáto náročná zmena realizuje veľmi ťažko. V nasledujúcom texte ponúkame čitateľovi možnosť oboznámiť sa s priebehom zavádzania Agile na konkrétnom prípade existujúceho tímu – volajme ho Fénix.

Ako začať
Začať s Agile sa dá jednoducho. Stačí sa len rozhodnúť, naštudovať si princípy a pustiť sa do toho. Prínosy však nečakajte v krátkom čase. Agilná transformácia v Asseco, ako každá veľká zmena, zasahuje do spôsobu myslenia a organizácie každodennej práce. Spočiatku sa vždy dostaví zníženie efektívnosti. Aby bolo toto obdobie čo najkratšie, treba zvoliť vhodný postup jeho zavedenia. Ak v spoločnosti nedisponujete skúsenosťami s agilnou transformáciou, je vhodné využiť služby skúseného konzultanta, ktorý vás počas nasadenia Agile usmerní.

Čo nám Agile prinieslo?
Hlavným cieľom zavedenia Agile v tíme Fénix, ktorý pracuje na vývoji a adaptácii produktu pre konkrétneho zákazníka, bolo zefektívnenie vývoja a zvýšenie pridanej hodnoty pre klienta. Na dosiahnutie tohto cieľa sme určili nie jedného, ale dvoch produktových vlastníkov.

Hlavný produktový vlastník definuje a stráži víziu a stratégiu z pohľadu komerčného produktu, ktorý je použiteľný pre viacerých zákazníkov. Druhý produktový vlastník sleduje potreby prispôsobenia produktu konkrétnemu zákazníkovi. Tým sme zabezpečili, že vyvinutý produkt nájde lepšie komerčné uplatnenie u rôznych zákazníkov.

Zároveň však tento postup vyžadoval kontinuálnu spoluprácu s klientom, čo zmenilo celý systém práce, ktorého integrálnou súčasťou sa stal aj klient. Táto zmena sa odrazila napríklad pri tvorbe analýzy. Tá sa začala tvoriť tak, aby nielen opisovala reálne požiadavky zákazníka, ale aby bola spracovaná v jazyku zákazníka, nie programátora. Pre projekt to začalo rýchlo prinášať výhody. Len čo zákazník lepšie chápal výstupy analýzy, ľahšie sám odhalil, či odráža jeho reálne požiadavky a ktoré z nich sú zbytočné, resp. dôležitejšie ako ostatné.

Zároveň sme zaviedli systém priebežnej analýzy celkov požiadaviek a následného programovania týchto celkov. Klient mal tak k dispozícii produkt už v procese jeho tvorby, mohol sa k nemu vyjadrovať a korigovať ho podľa reálnych potrieb svojho biznisu. Tak boli rýchlo odstránené nepotrebné požiadavky a spresnené tie dôležité. Tento systém práce vytvoril priestor na rýchlu spätnú väzbu a z dodávateľa sa tak pre klienta stal rovnocenný partner.

V celom tomto procese vývoja produktu sa, samozrejme, nezabudlo ani na praktickú stránku projektu, ako sú peniaze, čas a dodaná kvalita. Tieto aspekty po celý čas riadil projektový manažér, čo je rola, ktorá nemá v Agile explicitné vymedzenie.

Výhody Agile pre členov tímu
Tradične riadené projekty sú založené na tlaku. Agilný tím sa však organizuje sám. Ľudia sa sami dohodnú, kto bude čo robiť, a tak sa viacerí dostanú aj k úlohám, ktoré by inak neriešili. Tento výber úloh jednotlivými členmi môže byť pre projekt výhodný, pretože členovia tímu sú efektívnejší a pracujú s väčším nasadením, keď prioritne pracujú na úlohách, ktoré sú pre nich zaujímavé.

O organizáciu práce a riešenie každodenných problémov sa staral scrum master. Zabezpečoval nerušenú prácu celého tímu a signalizoval, keď sa veci hýbali zlým smerom. Dôležitý faktor úspechu scrum mastera (a zároveň celého tímu) je trpezlivosť, komunikatívnosť a hlavne čas dedikovaný na činnosti súvisiace s rolou scrum mastera. Táto rola sa nedá robiť občasne popri inej práci.

Zaujímavé bolo tímové chápanie potreby merania splnených úloh. Odrazu to nebola metrika pre manažment, ale indikátor toho, nakoľko stíhajú dodať to, čo sľúbili. Metriky im pomohli priebežne sa prispôsobiť potrebám klientov. Z metrík sa tak stal ďalší motivátor. Veľkou zmenou bolo aj kontinuálne zlepšovanie. Počas niekoľkých iterácií sa zrealizovalo 50 % nápadov, ktoré vzišli z retrospektív. Každý mal pritom možnosť zahlasovať za (pre neho) dôležité návrhy.

Výhody Agile pre klienta
Neuzavretý rozsah produktu zvyšuje tlak a chybovosť. Či produkt klientovi vyhovuje, to sa pri zvyčajnom riadení projektu zistí až po dodávke riešenia. S pomocou Agile a vďaka intenzívnemu zapojeniu klienta bol náš tím schopný dodávať jednotlivé požadované časti projektu rýchlejšie, než prevádzka zákazníka stíhala hotové časti odoberať.

Potreba aktualizácií a zmien produktu ešte počas vývoja nebola pre agilný tím problém. Stačilo zmeniť poradie požiadaviek pri plánovaní. Pri tradičnom riadení projektu by to znamenalo zmenové konanie, ktoré nie je príjemné a je časovo i finančne náročné. Vďaka Agile sa im vieme vyhnúť a zároveň skrátiť čas realizácie projektu.

A čo zvyšok organizácie?
Po pilotnom zavedení Agile na niekoľkých projektoch prichádza rozhodnutie o pokračovaní expanzie ďalej do organizácie, o jeho spôsobe a udržateľnosti. Vtedy treba vytvoriť jednotné postupy fungovania projektov, ich koexistenciu s tradičnými projektmi a napojenie do projektovej infraštruktúry. Táto problematika je sama osebe námetom na niekoľko ďalších článkov.

scrumdesk pripadova studia asseco central europe zavedenie agile transformacia

Rozhovory

Prípadová štúdia

Mohlo by Vás zaujímať

Agile transformácia očami vývojára (#2)

Agile transformácia očami vývojára (#2)

Lukáš je developer a Agile transformáciou si prešiel v dvoch rôznych firmách. Z prvej odišiel kvôli...

Dá sa Agile zaviesť úspešne?

Dá sa Agile zaviesť úspešne?

Že ste doteraz nevideli úspešnú aplikáciu Agile? Tím, ktorý Agile chce a aktívne spolupracuje na zlepšovaní sa?...

Prípadová štúdia: Česká pojišťovna, zavedenie Agile v core systéme

Prípadová štúdia: Česká pojišťovna, zavedenie Agile v core systéme

Česká pojišťovna jako první z velké pětky úspěšně zavedla agilní techniky pro vývoj core systému s cílem rychleji...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme