ScrumDesk Start

ScrumDesk Start! je webová aplikácia, ktorá ide na podstatu agilného riadenia projektu.

Tabuľa a papieriky. Viditeľnosť, ťahanie, pravda. ScrumMastership a Product ownership. Produktový manažment, príprava verzie, príprava sprintu, sledovanie progresu pomocou Kanban a burn down grafu. Jednoducho základy práce hyperproduktívnych tímov overené praxou za posledných 7 rokov.

Hello ScrumDesk.

I am absolutely blown away by this web app. It is the most beautiful, functional and intuitive application i’ve ever seen. It was exactly what i hoped for and more.
Bjarn.

Aj preto sa radi pochválime, že ScrumDesk Start! sa na trhu etabluje úspešne. Počas niekoľkých týždňov sa už zaregistrovalo niekoľko stoviek spoločností, ktoré navyše tento produkt aktívne používajú pre projektové riadenie samoorganizovaných agilných tímov aplikujúcich Scrum a Kanban. A je celkom potešiteľné, že sa dokonca našli aj klienti, ktorí používajú obe edície (Start a Professional) súčasne.

Pre koho je Start edícia?

Pre tímy používajúce fyzické tabule. Fyzické tabule si ctíme. Predovšetkým pri začiatkoch s Agile. Dokonca aj neskôr ako formu panela vyžarujúceho informácie o projekte. Ale rátanie, archivácia a príprava potrebujú svoj čas a úsilie.

Pre malé tímy, ktoré so Scrum začínajú. ScrumDesk im dokonca pomôže s rýchlejším zavedením správneho Scrum do reálneho života. Vytvorili sme ho totiž aj na základe skúseností získaných počas rozbehu skoro stovky agilných tímov.

Pre tímy, ktoré používajú iné nástroje (JIRA Agile, Trello, atď.) Podľa spätnej väzby totiž používatelia vedia v ScrumDesk Start! evidovať prácu podstatne ľahšie, rýchlejšie a prehľadnejšie ako v iných nástrojoch.

Pre distribuované tímy, ktoré nemajú možnosť sledovať progres z jedného miesta.

Ako začať?

Prejdite na aplikáciu dostupnú na http://app.scrumdesk.com.

Registrácia, prihlásenie a pozvánky pre kolegov

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Pridanie projektu

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Manažment eposov a tém

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Manažment produktového backlogu

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Plánovanie novej verzie

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

 

P.S.

….ďalšie videá pribudnú čoskoro.