web analytics

LeSS

Large-Scale Scrum (http://http://less.works/) je procesný rámec (framework) pre škálovanie agilného vývoja softvéru pro veľký počet tímov.

V kurze sa do hĺbky zoznámite s princípmi, pravidlami a praktikami procesného rámca LeSS. Dozviete sa ako ho zaviesť a zdokonaliť vo vašom produktovom vývoji. Kurz obsahuje prehľad o metodike, prípadové štúdie z reálného nasadenia, cvičenia a davá veľký priestor pro otázky a odpovede, aby boli riadne prediskutované všetky témy.

Všetci účastníci získavajú certifikát Certified LeSS Practitioner.

Školiteľom je Bas Vodde, spoluautor metodiky Large-Scale Scrum, kouč, konzultant, programátor, školiteľ a autor na tému agilný vývoj software a štíhly (lean) produktový vývoj. Za viac než 10 rokov vyškolil tisíce ľudí v softvérovom vývoji, Scrum a moderných agilných praktikách.

Kurz je určený pre kohokoľvek kto sa zaoberá škálovaním Scrum. Pre kohokoľvek kto zavádza agilný vývoj vo viac než len v jednom tíme. Predpokladá sa základná znalosť metodiky Scrum. Predchádzajúca prax so Scrum je výhodou.

Agenda

Kurz trvá tri dni. Prvý deň je zameraný na všeobecný prehľad metodiky, jej princípy a organizačné aspekty. Druhý deň sa zameriava na manažment produktového vývoja pomocou Definition of Done, roly produktového vlastníka a zmenu líniového manažmentu v LeSS. Posledný deň bude o koordinácii tímov, zavádzaní v reálnych organizáciách a roli ScrumMastra.

Deň #1:
– Úvod
– Scrum, LeSS a LeSS Huge (pre obrovský počet týmov)
– Princípy
– Organizácia okolo hodnoty pro zákazníka a “feature teams” (tímy zamerané na funkčnosť)
Deň #2:
– Čo je váš produkt?
– “Definition of Done” a jeho dopady
– Adaptačná mapa “Feature tímov”
– Product Owner a produktový backlog
– Rola manažmentu
– Organizačné dopady a typická organizačná štruktúra v LeSSu

Deň #3:
– Product Backlog Refinement, plánovánie sprintu, review a retrospektíva
– Úvaha nad technickými praktikami pri škálování
– Integrácie a koordinácie
– Zavádzanie vo vašej organizácii
– Prípadová štúdia: LeSS Huge v Nokia Networks
– Rola Scrum Mastra v LeSSu

By | 2017-08-04T20:57:03+00:00 október 12th, 2015|Akcie, Články|0 Comments

About the Author:

Pomáham aplikovať agilné princípy v praxi a prispôsobiť ich realite firmy a jej biznisu. Som product ownerom ScrumDesku, nástroja pre agilný projektový manažment, scrumdesk.com

Pridajte názor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other