Nový tréning Objectives and Key Results

V dnešnom dynamickom svete, kde manažéri, produktoví vlastníci a Scrum Mastri zohrávajú kľúčovú úlohu v riadení projektov a procesov, je neustále hľadanie efektívnych metód a stratégií nevyhnutnosťou. Jednou z takých inovačných metód je metóda „Objectives and Key Results“ (OKR), ktorá sa stala základným nástrojom pre vytváranie a sledovanie cieľov a výsledkov.

Objectives and Key Results je metódou stanovenia si merateľných cieľov, ktorá zjednodušuje zladenie ľudí vo firme tak, aby tvorili a produkovali výsledky, ktoré najviac podporia aktuálne potreby zákazníkov a firmy samotnej.

História

História OKR metódy siaha až do 50. rokov 20. storočia, počas ktorých Peter Drucker položil základy moderného manažmentu. Jeho prístup k riadeniu sa sústredil na stanovenie jasných cieľov a hodnotenia ich dosiahnutia pomocou merateľných výsledkov. Táto myšlienka vytvorila základ pre neskoršie koncepty OKR.

V roku 1970 ju aplikoval Andrew Grove, zakladateľ spoločnosti Intel, ako hlavný nástroj na riadenie firmy. Práve tu začala OKR metóda (Intel Management by Objectives) naberať na obrátkach a stala sa súčasťou kultúry Silicon Valley.

Grove uviedol koncept „kľúčových výsledkov“ (Key Results), ktoré sa stali merateľnými ukazovateľmi úspechu pre dosiahnutie daných cieľov.

Metódu neskôr rozvinul a jej propagátorom sa stal John Doerr, ktorý pracoval v spoločnosti Intel spolu s Andrew Grove na implementácii OKR. Doerr v roku 2018 publikoval knihu Measure What Matters.

Moderný pohľad na ciele

Dnes je OKR metóda prispôsobená a rozšírená na rôzne odvetvia a organizácie. Je to agilný a flexibilný prístup, ktorý poskytuje manažérom, produktovým vlastníkom a Scrum mastrom riešenie toku hodnoty na riadenie projektov. Hlavným cieľom OKR je zaradiť sa do súčasného rýchleho tempa a zmeny, umožňujúc tímom rýchlo sa prispôsobiť a dosahovať vynikajúce výsledky.

Pre manažérov OKR znamená presnejšie sledovanie a meranie výkonnosti tímu. Pomáha im identifikovať slabé stránky, ktoré je potrebné zlepšiť, a zároveň vytvára jasný zámer a smer pre celý tím.

Pre produktových vlastníkov OKR predstavuje spôsob, ako efektívne zameriavať vývoj produktu na konkrétne ciele a zákaznícke potreby. Pomáha im lepšie pochopiť, aké vlastnosti sú pre zákazníka dôležité a ako ich dosiahnuť.

Pre Scrum Mastrov OKR pridáva ďalší nástroj do kufríka nástrojov. Pomáha im udržiavať tím na správnej ceste, udržiavať zameranie a zladenie sa na zdieľaných cieľoch a podporovať kontinuálnu kultúru zlepšovania.

trening objectives and key results

Základné pojmy

 1. Objectives (Ciele) sú ambiciózne a inšpiratívne cieľové vyhlásenia, ktoré definujú smer a zámer organizácie, tímu alebo jednotlivca. Sú to všeobecné vyhlásenia o tom, čo chcete dosiahnuť, a často sa zameriavajú na dlhodobú víziu.
 2. Key Results (Kľúčové Výsledky) sú merateľné ukazovatele, ktoré konkrétne popisujú a kvantifikujú, ako budete merať pokrok voči vašim cieľom. Sú to konkrétne kvantitatívne ciele, ktoré vám umožňujú objektívne zhodnotiť, či ste dosiahli svoj cieľ.

Príklady Objectives

 1. Cieľ: Zlepšiť Zákaznícku Spokojnosť: Naším cieľom je zvýšiť celkovú spokojnosť našich zákazníkov zlepšením kvality našich produktov a služieb na slovenskom trhu.
 2. Cieľ: Expanzia na Medzinárodné Trhy: rozšíriť náš obchod na nové medzinárodné trhy v Ázii, aby sme dosiahli rast tržieb o 30% v priebehu nasledujúceho roka.
 3. Cieľ: Inovácia Produktového Portfólia: Naším cieľom je uviesť na trh aspoň tri nové inovatívne produkty v tomto kalendárnom štvrťroku, aby sme si upevnili postavenie našej spoločnosti ako lídra v oblasti technologických inovácií.

Príklady Key Results

 1. Kľúčový Výsledok: Znížiť priemerne čas riešenia problémov zákazníkov na 24 hodín. Dosiahneme to tým, že zlepšíme efektivitu nášho tímu podpory a implementujeme nový systém sledovania problémov.
 2. Kľúčový Výsledok: Zvýšiť dennú návštevnosť nášho webu o 50%. Dosiahneme to prostredníctvom optimalizácie obsahu pre vyhľadávače, zlepšenia užívateľskej skúsenosti a zvýšenia aktivity na sociálnych médiách.
 3. Kľúčový Výsledok: Zabezpečiť 98% Spokojnosť Zákazníkov. Budeme monitorovať a vyhodnocovať spätnú väzbu zákazníkov a aktívne reagovať na ich potreby a sťažnosti.

OKR metóda prináša jasný rámec pre definovanie, sledovanie a hodnotenie cieľov a výsledkov. Je to mocný nástroj, ktorý umožňuje organizáciám a tímom sústrediť sa na najdôležitejšie iniciatívy a dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Prepojenie OKR a Agile

OKR je strategickou nadstavbou na produktový backlog. Témy a epiky v produktovom backlogu typicky odkazujú na ciele a kľúčové výsledky, ktoré pomôžu firme dosiahnuť.

V našich príkladoch by takýmto epikom mohli byť napr. Integrovaný Dotazník spokojnosti, alebo Marketingová kampaň na soc. sietiach, alebo Responzívny dizajn webu podporujúci mobilné zariadenia.

Tréning Objectives and Key Results

Naučte sa viac a predovšetkým správne o OKR. Zaregistrujte sa na náš septembrový tréning OKR zmysluplne, v ktorom sa dozviete:

 • Kedy OKR má vo firme zmysel a kedy v akých situáciách, naopak, môžu škodiť.
 • Ako rozpoznať a definovať správne ciele.
 • Aké metriky si zvoliť pre Key Results, aby ste ich vedeli priebežne vyhodnocovať.
 • Ako zaviesť OKR v tíme, alebo v oddelení, resp. v menšej firme.
 • Ako pracovať s OKR, vyhodnocovať ich a sledovať.
 • Ako prepojiť OKR a Agile.
 • Dozviete sa aj viac o nástrojoch, v ktorých OKR môžete sledovať.

Tréningom vás bude sprevádzať Jiří Bečvář, neúnavný propagátor OKR, ktorý tejto metóde nielen robí „reklamu“, ale ju aj aktívne používa a pomáha zaviesť vo firmách.

TréningOKRObjectives and Key Results

Mohlo by Vás zaujímať

Verejné tréningy Agile, Scrum Master a Product Ownership v roku 2021

Verejné tréningy Agile, Scrum Master a Product Ownership v roku 2021

Online tréningy organizujeme pre širokú verejnosť, ľudí, ktorí sa majú záujem individuálne posunúť svoje vedomosti...

Tréning Zručný Scrum Master v novembri

Tréning Zručný Scrum Master v novembri

ScrumMaster by mal okrem základných agilných princípov veľmi dobre rozumieť aj teórii obmedzení, zavádzaniu zmien...

Online tréning: Product Ownership v novembri

Online tréning: Product Ownership v novembri

Chcete sa dozvedieť ako viesť vývoj produktu s uplatnením agilných princípov zahŕňajúcich zákazníka do procesu...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme