PREDNÁŠAJÚCI

Eben van Ellewee

Eben van Ellewee

Produktový vlastník v korporátnom svete

Byť produktovým vlastníkom v korporátnom svete je výzvou. Tlak od stakeholderov, vzdialenosť od skutočných používateľov, množstvo závislostí, komplexita technológií a nakoniec ešte aj technologický dlh.

Musíte byť zladený s inými produktovými vlastníkmi súvisiacich, závislých, tímov a dokonca aj zladený cez portfólio produktov.

Ako to prežiť?

Eben van Ellewee

Karol Kocúr

Čo je nové v Scaled Agile Framework v5.0?

Koncom roku 2019 bola zverejnená aktualizácia Scaled Agile Framework na verziu 5. Čo je v nej nové? Čo sa zmenilo? Potrebujete niečo robiť ak ste už certifikovaný na predchádzajúce verzie tohto frameworku? Ako vysvetliť zmeny u vás, vo firme?

TBA

TBA

KEDY A KDE?

12 marca 2020, 18:00, Nico Caffe, Kuzmányho ulica, Košiciach, 18:00

REGISTRÁCIA

Pomôžte nám vašou registráciou lepšie pripraviť tento meetup.

REGISTER HERE!