Webinár #2: Scrum Majster, Master a Maestro

Človek v roli Scrum Master prechádza vývojom ako v akejkoľvek inej role. Nepoznanie stupňov rozvoja Scrum Master vedie, bohužiaľ, k zafixovaniu porozumenia tejto roly nielen Scrum Mastrom samotným, ale aj tímom a organizáciou samotnou. Organizácia tak zo systematického pohľadu zostane v status quo, ktoré by malo byť menené, no ľuďom sa zdá, že daná úroveň agility je dostatočná a naavyše dovolila firmu radikálne zmeniť. Agile je ale kontinuálny proces zlepšovania. A práve to má podporovať vynikajúci Scrum Master.

O slovíčku Master

Porozumenie začína spoločným jazykom. Aj preto sa na začiatku ponoríme do slova Master z rôznych perspektív. Prekvapujúce pre nás ako veľmi ovplyvňuje porozumenie výzanmu slova Master reálnu aplikáciu v tejto roli.

Slová Majster, Master aj Maestro majú rovnaký základ v latinčine. Sú odvodené od latinského slova Magister.

Osobnosť s autoritou, zručnosťou a expertízou.

Definícia slova Majster, Master, Maestro, lat. Magister

Je zaujímavé, ako pomenovanie tejto kľúčovej roly v Scrum vyjadruje podstatu správania a prístupu k tejto roli. Stačí sa spýtať jendoduché sebareflexívne otázky:

 • Čo Vás definuje ako osobnosť? Ako dobre poznáte svoju osobnosť? Ste osobnosťou v tíme a v organizácii?
 • Ako ste na tom s autoritou? Čo autorita pre Vás znamená? Čo znamená pre členov vášho tímu? Akou autoritou ste vo vašej organizácii?
 • A čo Vaše zručnosti? Aké zručnosti potrebujete pre rolu Scrum Master? Akú úroveň týtcho zručností máte? Aké iné zručnosti potrebuje Váš tím, alebo organizácia?
 • A poslednou je expertíza. Čo definuje Vašu expertízu v roli Scrum Master? Ako ju viete preukázať? Kedy ju potrebujete využiť? Čo potrebujete spraviť pre starostilvosť o svoju expertízu?

Veľa otázok. A pritom tak jednoduché slovo. Vynikajúci Scrum Master má ale tento kód sebareflexie silno vybudovaný.

Scrum Master a Scrum Guide

Slovo Scrum Master bolo definované autormi Scrum Guide. Jeho definícia nie je dlhá. Je zameraná na aktivity, zodpovednosti a prístup v tejto roli. Stručnosť a presnoť definície poskytuje priestor pre interpetáciu. Nie je sa čo čudovať. Scrum je nakonie iba rámec, nie presná metodológia.

scrum master podla scrum guide

Scrum Master je v súvislosti so Scrum spomínaný iba v tomto krátkom popise šeťkrát. Yámerom teda bolo úžšie naviayať rolu Scrum Master na Scrum samotný. Inak povedané:

Scrum Master „masteruje“, kuje, Scrum.

Ospravedlňujem sa za skomolenie anglického slova, ale presne vystihuje podstatu tejto roly. Má to byť kontinuálny proces zlepšovania, kutia, Scrum.

Vplyv jazyka na aplikáciu roly Scrum Master

A týmto sa dostávame k vplyvu jazyka na aplikáciu a porozumenie roly Scrum v rámci organizácie.

V slovenčine je slovo Scrum Master chápané ako rola, ako fixná pozícia. Je to podstatné meno. Je to označenie človaka, ktorý má svoju expertízu a zručnosti, ktoré aplikuje v práci. Je to rola s pozíciou kontroly aplikácie Scrum v organizácii.

V angličtine nachádzame výraznejší rozdiel. Časť Master je v označení roly slovesom. Scrum Master označuje kontinuálny, neustály, proces ‚to master‘. Význam je oveľa bližší ‚kutiu‘ Scrum.

Ešte výraznejší rozdiel je v porozumení tejto roly v Japonsku. Rozdiel medzi východnou a západnou kultúrou je aj v tomto prípade obohacujúci. Scrum Master bolo prevzané z angličtiny s jeho. zameraním na zlepšovanie. Navyše bolo kultúrne prepojené so slovami:

 • Sensai, majster bojových umení, učiteľ,
 • a slovom Kaizen značujúceho filozofiu kontinuálneho zlepšovania a zvyšovania efektivity.

V Japonsku sa sensai zameriava na kontinuálny osobný rozvoj seba samého. Svojim rastom vytvára predpoklady pre rast aj svojho okolia.

Prekvapujúce, že?

Presne takéto porozumenie roly Scrum Master si predstavujem ako majiteľ firmy. Práve táto filozofia kontinuálneho zlepšovania je dôvod, prečo platiť Scrum Mastra. Prečo inak platiť Scrum Mastra?

Rozumiem, že je to provokačná otázka. Za čo by ma mala platiť firma? Dajme si ale ruku na srdce. Skutočne by sme ako Scrum Mastri mali byť platení za vedenie dailies? Za facilitáciu? Vedenie inžinierov a magistrov? Ľudí, ktorí vedia porozumieť komplexné technológie, no potrebujú „mamičku“ pre daily standup a aktualizáciu tabule?

Pracovné inzeráty roly Scrum Master

Ne-porozumenie tejto roly vedie firmy aj k nesprávne napísaným ponukám. Z metodického pohľadu. Ale možno nie až tak zle z pohľadu organizačného.

Každá organizácia potrebuje riešiť aj bežný pracovný chod organizácie. A často sa s tým spája aj adaptácia realite a potrebám. Ktoré však zarámujú človeka v roli Scrum Master do pozície niekedy aj v rozpore so správnou kultúrou agilnej organizácie.

Na nasledujúcom obrázku sme si dovolili vynačiť zelenou farbou vyjadrenia v súlade so správnym nastavením Agile a bielou farbou vyjadrenia, ktoré môžu byť, alebo sú v rozpore s agile kultúrou.

pracovna pozicia Scurm Master

Prvá pracovná ponuka je iba v dvoch prípadoch zameraná na správne nastavenie roly. Zvyšné časti dokonca popisujú zodpovednosti, ktoré viac patria iným rolám. Scrum Master v tejto pozícii bude v skutončosti venovať Scrum Master roly iba veľmi obmedzenú kapacitu a úsilie. Organizácia bude viac potrebovať pomôcť v iných rolách. NIektoré zodpovednosti by dokonca Scrum Master ani nemal robiť.

Druhá ponuka je už na tom lepšie. Je zameraná na „fyziku“ Scrum, na ceremónie a aktivity Scrum Master roly. V tomto prípade bude Scrum Master robiť Scrum Mastra tímu. ORganizácia však podľa popisu nepotrebuje, resp. nevyjadruje potrebu, kontinuálneho zlepšovania organizácie. Tím je dostatočnou potrebou.

Tretia ponuka pridáva aj organizačnú perspektívu, ale stále viac z aspektov „fyziky“ tejto roly.

Štrvtá ponuka hľadá človeka, ktorý chápe aj „chémiu“ zmeny organizácie. Tím nie je až taký kľúčový. Samozrejme je ešte stále v hľadáčiku tejto roly, ale v skutočnosti je tím vnímaný ako časť organizácie, ktorá je oveľa podstatnejšia.

Čo z toho vyplýva?

Scrum Master v dnešnej dobe sa musí zamerať na organizáciu a jej kontinuálnu zmenu.

Scrum Master 2023+ je agentom kontinuálych zmien organizácie.

Buďte v strehu

 • Tím, tím, tím, tím
 • Mix roly Scrum Master a iných rolí
 • Zastupovanie Produktového vlastníka
 • Manažment požiadaviek
 • Projektový manažment
 • Koordinácia závislostí
 • Kontaktná osoba všetkej komunikácie
 • Rozpočet, čas, kvalita
 • Zdroje a kapacity
 • Postupy, štandardy
 • Delivery
 • Agile, agile, agile, agile, agile, agile, agile

Správne zameranie roly

 • Rola na 100%
 • Tok hodnoty
 • Systém
 • Organizácia
 • Biznisová agilita
 • Kultúra a mindset
 • Ľudia a spolupráca
 • Odstraňovanie zbytočností
 • Root cause analýzy
 • Zavádzanie zmien
 • Metriky
 • Facilitácia
 • Vzdelávanie, mentoring a koučing
 • Prepájanie s inými praktikami

Správne nastavená rola sa zameria na kontinuálne zlepšovanie vďaka kontinuálnemu zvyšovaniu transparentnosti vo všetkých aspektoch fungovania organizácie. Viac sa môžete dozvedieť o webinári o transparentnosti.

Prvou a najdôležitejšou otázkou Scrum Mastra je: „Ako lepšie?“

Začnite každé ráno správnou otázkou

Táto otázka pomáha Scrum Mastrovi s jej, jeho, osobným a profesionálnym vývojom. Vývoj začína na stupni Majster, ktorý vidí viditeľné a je skvelým ‚remeselníkom‘ často navigujúcim tím.

Pokračuje stupňom Master, v ktorom už hľadá aj neviditeľné a viac vedie tím otázkami, nielen návodmi.

Posledný stupeň Maestro už rozumie podstatu Agile a zmysluplný spôsob jeho aplikácie v organizácii. Maestro vidí neviditeľné, hľadá medzery medzi lístočkami na Kanban tabuli. Hľadá priestor pre optimalizáciu procesov. Chápe, že neviditeľné poskytuje viac príležitostí pre optimalizáciu efektivity a produktivity. Stáva sa učiteľom, sensaiom, organizácie.

Našim zámerom nie je definovať nové roly. Našim zámerom je zmapovať fungovanie a správanie sa Scrum Mastra na jednotlivých stupňoch rozvoja.

Úroveň Scrum Majster

Cieľom osoby na úrovni Scrum Majster je formovanie tímu a usadenie ceremónií tímu.

Scrum Majster často prejavuje tieto aktivity a používa slovník:

 • Aktívne vedie
 • Denné standupy
 • Kanban tabuľa
 • JIRA
 • Ceremónie
 • Retrospektíva
 • Rieši konflikty
 • Sleduje závislosti
 • Vykazovanie ako nutnosť
 • Burn Down graf, Velocity

Od Scrum Majstra budete často počuť navádzanie, príkazy, žiadosti. Budete počuť výzvy pre aktualizáciu Kanban tabule, slová ako Storypointy, BUrn DOwn graf, velocita, kapacita. Žiada aktualizáciu tabule, alebo ju dokonca sám robí. Sťažuje sa na nedostatočnú podporu manažmentom, na rezistenicu tímu. Už len napr. kamery si nechcú zapnúť. RIeši nepodstané veci ako napr. Wifi pripojenie.

A to všetko s veľkým seabzdaosťučinením a sebaspokojnosťou. Veď predsa pomáha tímu. Mimichodom, každý si touto fázou prejde. Je to uspokojujúca fáza, ktorá hladká ego Scrum Mastra. Je užitočnou, užitočným. Ale preto by som Scrum Mastra osobne neplatil.

Úroveň Scrum Master

Cieľom Scrum Mastra je vybudovať samostatný a výkonný tím. Ak sa to podarí, Scrum Master nie je potrebný.

Scrum Master sa zvyčajne stará o:

 • Transparentnosť
 • Samoorganizácia
 • Facilitácia konfliktov
 • Riadenie cez spätnú väzbu
 • Strednodobé plánovanie a kontinuálna príprava
 • Celofiremná retrospektíva
 • Riešenie konfliktov
 • Odstraňuje závislosti
 • Vykazovanie ako zdroj metrík pre adaptáciu
 • Odhadovanie s referenciami
 • Zjednodušovanie nástrojov
 • Mapovanie toku s pomocou Cumulative Flow, Control Chart

Scrum Master kladie múdre otázky. Zaujím sa kontinuálne o to, čo môže byť lepšie. Pýta sa s čím môže pomôcť tímu a organizácii. Pýta sa na zabudnuté, neviditeľné. Pýta sa ľudí čo si neuvedomili. POmáha nájsť šandardy firmy.

Dobrý Scrum Master je jednou nohou na vyhodenie. Iba vtedy poskytuje tímu a organizácii výzvy.

Úroveň Scrum Maestro

Cieľom Scrum Maestro je optimálny tok a firemná kultúra založená na agilných hodnotách a princípoch.

Aktivity Scrum Maestro pokrývajú:

 • Kultúra firmy
 • Firemné ciele
 • Dlhodobá a strednodobá  perspektíva
 • Soft perspektívy v tímoch
 • Rozvoj ľudí s podporu HR
 • Transparentnosť neviditeľného
 • Vyvoláva konštruktívne konflikty v tímoch
 • Kontinuálna identifikácia zbytočností
 • Analýzy príčin a následkov
 • Optimalizácia systému práce
 • Nedovoľuje závislosti
 • Zefektívňovanie systému s líniovým manažmentom
 • Zjednodušovanie nástrojov
 • Edukácia zákazníkov o agilnom prístupe
 • Metriky

Vzhľadom na témy je Scrum Maestro pravou rukou exekutívy organizácie. Pomáha exekutíve a seniórnemu manažmentu vidieť obmedzenia, ktoré organizácia má prekonať, aby bola schopná efektívnejšie dodať hodnotu.

Scrum Maestro vyzýva na uvedomenie si čo chceme dosiahnuť. PRečo práve to potrebujeme? ako budeme vedieť, že sme to dosiahli. Pýta sa čo potrebujeme zmeniť. Čo obmedzuje organizáciu v dosiahnutí danej vízie a stratégie. Pomáha firme nájsť koreňové príčiny problémov a spôsoby ich odstránenia.

Záver

V závere tohto blog postu nám ostáva poďakovať za vašu trpezlivosť a čas strávený na spoločnej ceste objavovania sveta Scrum Mastera a jeho neustáleho vývoja. Ako sme spomínali na začiatku, rola Scrum Mastera je dynamická a vyžaduje si neustálu sebareflexiu a rast. V článku sme sa zamerali na význam slova „Master“ a jeho odzrkadlenie v aplikácii Scrum Mastera.

Dôležité je uvedomiť si, že Scrum Master nie je iba „majster“ vedenia tímu a aplikácie Scrum, ale aj „kováč“ neustáleho procesu zlepšovania – človek, ktorý podporuje organizáciu v dosahovaní agility a kontinuálnej transformácii.

Rovnako sme sa pozreli na význam jazyka v aplikácii Scrum Mastera, či už v slovenčine, angličtine alebo v japonskom kontexte, kde je Scrum Master vnímaný nielen ako líder tímu, ale aj ako učiteľ a facilitátor kontinuálneho osobného rozvoja.

Prispeli sme aj k pohľadu na pracovné inzeráty pre rolu Scrum Mastera, upozorňujúc na nezrozumiteľné očakávania a nesprávne zameranie, ktoré môže viesť k nedorozumeniam v rolách a zodpovednostiach.

Na záver sme sa ponorili do troch úrovní Scrum Mastera – Majster, Master a Maestro. Každá úroveň predstavuje iný štádium vývoja a zameriava sa na rôzne aspekty, od vedenia tímu až po formovanie firemnej kultúry založenej na agilných hodnotách.

hodnotenie schopnosti scrum master, potencialy

Ako vynikajúci Scrum Master je táto dynamika a sebareflexia stále v jeho každodennom živote. Pretože iba týmto spôsobom môže byť skutočne účinným agentom kontinuálnych zmien v organizácii. Buďte v strehu, pýtajte sa správnych otázok a neustále sa rozvíjajte – to sú kľúče k úspechu v roli Scrum Mastera v dnešnom agilnom prostredí.

P.S. Článok a prezentácia vznikla v spolupráci s Lenkou Kocúrekovou.

WebinárScrum Master

Mohlo by Vás zaujímať

Webinár #5: Ako na tímové dysfunkcie?

Webinár #5: Ako na tímové dysfunkcie?

Každá organizácia postavená na tímovej spolupráci hľadá ľudí, ktorí do tímu prinesú výkon, znalosti a schopnosti....

Webinár #4: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku

Webinár #4: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku

The State of Agile je najstarší zdroj o stave Agile vo svete, ktorý už skoro druhé desaťročie ponúka inšpirácie...

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Príbeh za týmto webinárom je príbehom mnohých tímov, s ktorými sme pracovali za posledných viac než 15 rokov. V každom...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme