Dnes sme publikovali najnovšiu verziu ScrumDesku – projektového nástroja (scrum project management tool) nielen pre scrum tímy, ktorá prináša:

  • kalkulačku kapacity tímu
  • automatické aktualizácie metrík pre použitie na LCD obrazovkách
  • zaintegrovanú inštaláciu nových údajových repozitárov
  • optimalizácie výpočtov grafov, ktoré sú aktualizované pri každej zmene

Viac informácií na https://www.scrumdesk.com/new-version-5-3-11/

ScrumDesk is scrum project management tool.