icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Výhody Agile praktík

cover

Minulý rok sa ma viacerí pýtali na výhody Agile v porovnaní s tradičnými prístupmi k tvorbe produktov, resp. riadeniu projektov.  Spravili sme teda vo firme krátky brainstorming a tu je náš zoznam.  

 1. Zákazník dostáva hodnotu priebežne už v prvých týždňoch vývoja.
 2. Produkt použiteľný po prvých dvoch týždňoch.
 3. Priebežná redukcia rizika od začiatku projektu.
 4. Rýchlejšie dostupné výsledky.
 5. Vysoká angažovanosť klienta.
 6. Jednoduché prispôsobenie produktu trhu.
 7. Vyššia konkurencieschopnosť.
 8. Vysoká angažovanosť tímov.
 9. Tímy poznajú a chápu biznis model.
 10. Prioritizácia úloh podľa biznis hodnoty a rizika.
 11. Vyššia produktivita.
 12. Vyššia kvalita.
 13. Väčšia znalosť o produkte v tíme.
 14. Manažment viac vedie, menej riadi.
 15. Odstránenie mikromanažmentu.
 16. Veľká viditeľnosť do stavu produktu.
 17. Neustály proces zlepšovania procesov a techník vývoja.
 18. Neustále prehodnocovanie vízie a stratégie produktu.
 19. Jednoduché metriky umožňujúce operatívne validovať stav produktu a meniť jeho smerovanie podľa potrieb.
 20. Vyššia rýchlosť dodania na trh.
 21. Vyššia dôvera zákazníka.
 22. 3* úspešnejšie projekty (podľa Chaos Manifesto).
 23. Motivácia výsledkom.
 24. Stmelenejšie tímy.
 25. Priebežné opravy chýb.
 26. Zintenzívnenie spolupráce a komunikácie v tíme a aj so zákazníkom.
 27. Pravidelný rytmus synchronizácie tímov.
 28. Lepšia predvídateľnosť dodávok.
 29. Vyššia spokojnosť klienta.
 30. Vyrovnanejšie náklady vývoja.
 31. Zameranie tímu na výsledok.
 32. Efektívne riadenie projektov aj napriek častým zmenám.
 33. Vyššia morálka a disciplína tímov.
 34. Zlepšené inžinierske praktiky.
 35. Jednoduchší a efektívnejší proces vývoja.
 36. Dobré prispôsobenie procesu firemnej kultúre.
 37. Lepší ROI – Return of Investment.
 38. Holistický prístup k vývoju, od techník vývoja, nástrojov, cez budovanie tímov až po procesy a firemnú kultúru.
 39. Výrazné zlepšenie prezentačných schopností.
 40. Nemotivovaní jedinci sa často sami rozhodnú zmeniť pôsobenie.
Agile

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad Scrum a Agile certifikácií

Prehľad Scrum a Agile certifikácií

Pre každého, kto vstupuje do sveta Agile a Scrum a hľadá informácie o tréningoch a certifikáciách sme pripravili...

Online tréning Základy Agile a Scrum November 2021

Online tréning Základy Agile a Scrum November 2021

Ako vyvíjať hodnotné produkty transparentne, v úzkej spolupráci tímu, ktorý je hrdý na výsledok....

Online Agile mentoring a tréningy

Online Agile mentoring a tréningy

Vážení klienti,  v súvislosti s nešťastným COVID-19 ste ma viacerí kontaktovali, či vás ScrumDesk môže naďalej...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme