Iba nabrúsená sekera pomáha. Aj JIRA Agile (GreenHopper) treba najprv nabrúsiť.

Aj keď agile preferuje spoluprácu ľudí pred nástrojmi, realita v praxi vyžaduje práve používanie nástrojov, ktoré zjednodušia bežný život agilného tímu.

Atlassian JIRA s doplnkom GreenHopper je jedným z najčastejšie používaných nástrojov pre riadenie agilných tímov. Aj keď sú to v princípe jednoduché nástroje, ich zavedenie do praxe nového agilného tímu trvá niekoľko dní.

Kurz Rýchly štart s JIRA/GreenHopper vysvetlí základné princípy ako používať tieto nástroje pri plánovaní, dennom živote a vyhodnocovaní stavov sprintu. Tím sa dozvie akým spôsobom je dobré ich nastaviť, prispôsobiť a čo je zbytočné používať.

Pre koho

Kurz je určený pre Scrum mastrov, produktových vlastníkov a pre všetkých členov tímu.

Ciele kurzu

 • Predstavenie JIRA a GreenHopper doplnku.
 • Konfigurácia agilného projektu. Výber typu projektu.
 • Príprava projektového riestoru v JIRA.
 • Manažment tímu a práv.
 • Organizácia backlogu pomocou GreenHopper pluginu.
 • Plánovanie v GreenHopperi.
 • Denný život s virtuálnou tabuľou.
 • Typické chyby pri používani elektronickej tabule.
 • Konfigurácia tabule pre optimalizáciu procesu vývoja.
 • Vyhodnocovanie stavu pomocou integrovaných GreenHopper reportov.
 • Chyby GreenHopper/Jira, ktoré komplikujú život agilného tímu

Tento tréning je možné uskutočniť aj online. Celkové trvanie je 3 hodiny.