… odteraz u nás pravidelne nájdete odporúčania na množstvo článkov, ktoré pokrývajú celý rad tém z „ako na to“ až po všeobecné rady a návrhy. Niektoré z nich su krátke tipy, iné sú dlhšie články a videá, ktoré vyžadujú, aby ste sa preklikali aj na iné stránky.

Odporúčania pre tento týždeň:

  • Článok o dôležitosti modelovania v časoch Agile, hlavne keď je vývoj postavený na viacerých tímoch a zdieľanom porozumení

http://www.infoq.com/news/2013/10/retrospectives-personal-improve

  • Reč o súvislosti medzi bezpečnosťou a úspechom agilných metód, čo sa dá urobiť pre zmenu organizačnej kultúry a vytvoriť tak základňu pre rozkvet Agile

http://www.infoq.com/presentations/agile-methods

  • Prezentácia z agilnej konferencie v Belgicku – dôvody, prečo je Agile vhodnejší ako iné alternatívy pri riešení problémov, ktorým čelia spoločnosti v znalostnej ekonomike – základy Agile (minimálne vyjadrenie) – ako by fungoval alebo ako funguje Agile v iných odvetviach – nápady pre začiatok agilného prechodu

http://www.slideshare.net/tgarcez/why-agile-slideshare1

  • Materiály z agilnej konferencie Agile Eastern Europe, ktorá sa konala na Ukrajine

http://2013.agileee.org/category/materials/