Dva dni pred Vianocami sa nám podarilo dokončiť a aj zverejniť aktualizáciu našej aplikácie pre agilný projektový manažment, aplikáciu ScrumDesk Start!

Dúfame, že aj vašim tímom pomôže naštartovať plánovanie v novom roku 2015.

Cieľ

Našim cieľom pre verziu 0.3 bolo umožniť aplikovať všetky praktiky Scrum, ktoré agile tímy aktívne potrebujú.

Teda pokryť od plánovania, cez aktivity v dennom pracovnom živote až po retrospektívu.

Retrospektíva

Retrospektíva je najhodnotnejšou agilnou praktikou. Sme presvedčený, že dokonca aj tímy aplikujúce tradičný manažment by sa tejto praktiky nemali vzdať.

Retrospektíva má najviac energie a prínosov keď je robená spoločne, v jednej lokalite. No distribuované tímy sa často retrospektívy vzdávajú kvôli vzdialenosti a náročnosti moderácie retro v tomto prípade.

Práve preto retrospektíva v Start! prináša:

 • spoločnú tabuľu pre nápady, ktoré už viac nestratíte,
 • podporu pre rôzne techniky zberu nápadov (Mad/Sad/Glad, Dobré/Zlepšiť,…) prostredníctvom kategorizácie,
 • hlasovanie za najlepšie nápady,
 • sledovanie stavu realizácie nápadov.

Retrospektíva

 Reporty

Už od prvej verzie bol v Start! dostupný Sprint BurnDown graf. Používatelia však žiadali spoločné misto pre všetky metriky. Od tejto verzie tak pribudla v menu položka REPORTS sprístupňujúca dashboard projektu, ktorý budeme postupne rozširovať.

Release Burn Down chart

Release Burn Down graf

Verzie sa často vytvárajú v rámci viacerých iterácií a práve tento graf umožňuje:vyhodnocovať, či sa release podarí načas,

Release Burn Down graf zobrazuje:

 • zostávajúcu prácu a čas pre dokončenie verzie počas viacerých sprintov,
 • predikciu ukončenia vývoja verzie pri minimálnej rýchlosti,
 • predikciu ukončenia vývoja verzie pri rýchlosti posledných 8 iterácií,
 • predikciu ukončenia vývoja verzie pri minimálnej rýchlosti.

Nielenže tak je vidno priebeh vývoja, ale navyše viete pri častých zmenách rozsahu klientovi veľmi rýchlo komunikovať posuny termíniv dodávky.

release burn down, velocity, last 8 sprint

Sledovanie problémov

Problémy počas práce v sprinte (anglicky Impediments) blokujú agilné tímy. Problémy je najlepšie okamžite vizualizovať, aby v samoorganizovanom tíme mali kolegovia šancu sa tomu prispôsobiť. ScrumMaster by mal mať možnosť jednoducho rozpoznať kto a v čom má problém. V Start! je zaintegrovaná vizualizácia problémov výraznou červenou nálepkou.

impediments

 

 

Štítky

Ako produktový vlastník pracujem so stovkami eposov, user stories, chýb a iných položiek backlogu. Orientovať sa v takejto kope nie je jednoduché a často ani združovanie do eposov a investičných tém nestačí. Jednoducho potrebujem viacrozmerný priestor, v ktorom viem user story vyhľadať.

Práve preto sme doplnili pre položky backlogu možnosť označenia viacerými šítkami (ang. labels, tags), ktoré zjednodušia orientáciu v backlogu.

Tags

Farebné karty úloh

Viditeľnosť, viditeľnosť, viditeľnosť. Transparentnosť prináša agilným tímom jednak dôveru a zároveň aj podporuje intenzávnu samoorganizáciu.

Backlogy sprintov sú často tabule aj so stovkou kariet pre jednotlivé úlohy. Na takejto tabuli by sa určite zišlo rozpoznať, ktorá user story čaká na otestovanie, nasadenie popr. validáciu produktovým vlastníkom. So Start! to už bude jednoduché. Vďaka farbám kariet pre úlohy vždy rozpoznáte, aké typy aktivít je ešte potrebné dokončiť.

task index karta card

 

Ďalšie zmeny

 • Pozvánka pre nového používateľa sa dá odoslať priamo zo stránky projektu. Nie je viac potrebné sa kvôli tomu prepínať na strínku správy účtu organizácie.
 • Organizáciu je možné premenovať na stránke účtu.
 • Opravené poradie hodnôt v MoSCoW položke.
 • Detaily položiek backlogu sú dostupné aj v záložke Plan.
 • Úlohy sú pri presunutí z ToDo do Done automaticky priradené osobe, ktorá kartu ťahala.
 • BurnDown graf sa priebežne pri zmenách aktualizuje.
 • Tlačidlo pre pridanie novej úlohy nebolo v bočnom paneli vždy viditeľné.
 • V aplikácii sa v hlavnej ponuke zobrazuje aktuálna verzia aplikácie Start!.