web analytics

Tlač kariet

Konečne. Karty položiek backlogu je možné vytlačiť a použiť počas plánovacích stretnutí. Aj napriek tomu, že vytvárame elektronický nástroj, počas plánovaní odporúčame používať fyzické karty. Plánovanie je tak omnoho rýchlejšie a jednoduchšie. Aj preto sme do Start! použili šablónu karty, ktoré odporúčame klientom nášho konzultačného tímu už niekoľko rokov.

Print

Tlač je možná v pohľadoch BACKLOG a PLAN. Vytlačené budú iba viditeľné karty vybrané filtrom tabule.

Print menu

Print in Plan

Podporované sú aj farebné tlačiarne. Stačí zaškrtnúť voľbu Background graphics v dialógu Print prezerača.

Podrobné filtre

V tejto verzii sme dokončili filtre tabule čím je možné zobraziť položky backlogu rôznych ľudí, rôznych stavov a rôznych priorizačných atribútov.

Filter

Vizuálne notifikácie

Pridal váš kolega komentár o ktorom by ste mali vedieť? Dopracovali sme preto možnosť spomenuť meno kolegu v komentároch. Práve toto odosšle notifikáciu kolegovi do jeho notifikačného centra. Každý používateľ uvidí počet neprečítaných komentárov v ikone v pravom dolnom rohu. Okrem toho sa táto ikona zobrazí aj na odpovedajúcej karte úlohy NotificationBuble v jej ľavom hornom rohu ako je vidno na tomto obrázku.

Visual Notifications

Pre notifikáciu použite @loginname alebo @googleloginname (použite iba meno XXX z emailovej adresy XXX@gmail.com). V nasledujúcej verzii prinesieme aj podporu autocomplete pre zobrazenie zoznamu kolegov.

Notifications Center

Rozdelenie položiek backlogu

V ideálnom sprinte by mali byť dokončené všetky položky sprintu. Komu sa to však podarilo? Len málo tímov dnes nebojuje s neustálymi zmenami.

Produktový vlastník môže odteraz rozdeliť nedokončené položky presunutím položky do nasledujúceho sprintu. ScrumDesk Start! potom presunie nedokončené úlohy do nasledujúceho sprintu, pričom dokončené ponechá v aktuálnom sprinte.

split

Presun položky do iného projektu

Niektorí z vás používajú pre jedného klienta viacero projektov a potrebovali ste presunúť položky medzi projektmi (interný vs. externý projekt).

Pre presun je potrebné použiť novú položku Move to project  v ponuke v bočnom paneli.  Potom bude možné vybrať organizáciu a jej projekty.

MoveToProjectMoveBI

Pohyblivé karty v retrospektíve

Ako ďalšie vylepšenie modulu retrospektívy sme priniesli možnosť voľne pohybovať kartami retrospektívy. Tým sa dajú vytvárať skupiny nápadov a organizovať ich tak v sémantických skupinách.

A chystáme ešte niečo ďalšie…

Retrospective

Ďalšie zmeny

 1. Zobrazené hodnoty v paneli Team Leveling
 2. Synchronizácia položiek backlogu.
 3. Synchronizácia kariet v backlogu a retrospektíve.
 4. Synchronizácia príloh položiek backlogu.
 5. Možnosť zmeny atribútov ukončených položiek backlogu. (MoSCoW, business value, risk, position on boards)
 6. + 10 opráv
By | 2017-08-04T20:57:04+00:00 jún 21st, 2015|Články|0 Comments

About the Author:

Pomáham aplikovať agilné princípy v praxi a prispôsobiť ich realite firmy a jej biznisu. Som product ownerom ScrumDesku, nástroja pre agilný projektový manažment, scrumdesk.com

Pridajte názor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other