Tlač kariet

Konečne. Karty položiek backlogu je možné vytlačiť a použiť počas plánovacích stretnutí. Aj napriek tomu, že vytvárame elektronický nástroj, počas plánovaní odporúčame používať fyzické karty. Plánovanie je tak omnoho rýchlejšie a jednoduchšie. Aj preto sme do Start! použili šablónu karty, ktoré odporúčame klientom nášho konzultačného tímu už niekoľko rokov.

Print

Tlač je možná v pohľadoch BACKLOG a PLAN. Vytlačené budú iba viditeľné karty vybrané filtrom tabule.

Print menu

Print in Plan

Podporované sú aj farebné tlačiarne. Stačí zaškrtnúť voľbu Background graphics v dialógu Print prezerača.

Podrobné filtre

V tejto verzii sme dokončili filtre tabule čím je možné zobraziť položky backlogu rôznych ľudí, rôznych stavov a rôznych priorizačných atribútov.

Filter

Vizuálne notifikácie

Pridal váš kolega komentár o ktorom by ste mali vedieť? Dopracovali sme preto možnosť spomenuť meno kolegu v komentároch. Práve toto odosšle notifikáciu kolegovi do jeho notifikačného centra. Každý používateľ uvidí počet neprečítaných komentárov v ikone v pravom dolnom rohu. Okrem toho sa táto ikona zobrazí aj na odpovedajúcej karte úlohy NotificationBuble v jej ľavom hornom rohu ako je vidno na tomto obrázku.

Visual Notifications

Pre notifikáciu použite @loginname alebo @googleloginname (použite iba meno XXX z emailovej adresy XXX@gmail.com). V nasledujúcej verzii prinesieme aj podporu autocomplete pre zobrazenie zoznamu kolegov.

Notifications Center

Rozdelenie položiek backlogu

V ideálnom sprinte by mali byť dokončené všetky položky sprintu. Komu sa to však podarilo? Len málo tímov dnes nebojuje s neustálymi zmenami.

Produktový vlastník môže odteraz rozdeliť nedokončené položky presunutím položky do nasledujúceho sprintu. ScrumDesk Start! potom presunie nedokončené úlohy do nasledujúceho sprintu, pričom dokončené ponechá v aktuálnom sprinte.

split

Presun položky do iného projektu

Niektorí z vás používajú pre jedného klienta viacero projektov a potrebovali ste presunúť položky medzi projektmi (interný vs. externý projekt).

Pre presun je potrebné použiť novú položku Move to project  v ponuke v bočnom paneli.  Potom bude možné vybrať organizáciu a jej projekty.

MoveToProjectMoveBI

Pohyblivé karty v retrospektíve

Ako ďalšie vylepšenie modulu retrospektívy sme priniesli možnosť voľne pohybovať kartami retrospektívy. Tým sa dajú vytvárať skupiny nápadov a organizovať ich tak v sémantických skupinách.

A chystáme ešte niečo ďalšie…

Retrospective

Ďalšie zmeny

  1. Zobrazené hodnoty v paneli Team Leveling
  2. Synchronizácia položiek backlogu.
  3. Synchronizácia kariet v backlogu a retrospektíve.
  4. Synchronizácia príloh položiek backlogu.
  5. Možnosť zmeny atribútov ukončených položiek backlogu. (MoSCoW, business value, risk, position on boards)
  6. + 10 opráv