ScrumDesk v.3.8: tlač, filtre a notifikácie

Tlač kariet

Konečne. Karty položiek backlogu je možné vytlačiť a použiť počas plánovacích stretnutí. Aj napriek tomu, že vytvárame elektronický nástroj, počas plánovaní odporúčame používať fyzické karty pre user story. Plánovanie je tak omnoho rýchlejšie a jednoduchšie.

Aj preto sme do ScrumDesk Start! použili šablónu user story karty, ktoré odporúčame klientom nášho konzultačného tímu už niekoľko rokov.

scrumdesk tool tlac print dokument document

Tlač je možná v pohľadoch BACKLOG a PLAN. Vytlačené budú iba viditeľné karty vybrané filtrom tabule.

scrumdesk Print menu
scrumdeks Print in Plan

Podporované sú aj farebné tlačiarne. Stačí zaškrtnúť voľbu Background graphics v dialógu Print prezerača.

Podrobné filtre

V tejto verzii sme dokončili filtre tabule čím je možné zobraziť položky backlogu rôznych ľudí, rôznych stavov a rôznych priorizačných atribútov.

scrumdesk rozsireny Filter

Vizuálne notifikácie

Pridal váš kolega komentár o ktorom by ste mali vedieť? Dopracovali sme preto možnosť spomenuť meno kolegu v komentároch. Práve toto odosšle notifikáciu kolegovi do jeho notifikačného centra. Každý používateľ uvidí počet neprečítaných komentárov v ikone v pravom dolnom rohu.Okrem toho sa táto ikona zobrazí aj na odpovedajúcej karte úlohy NotificationBuble v jej ľavom hornom rohu ako je vidno na tomto obrázku.

scrumdesk notifikacia Visual Notifications

Pre notifikáciu použite @loginname alebo @googleloginname (použite iba meno XXX z emailovej adresy XXX@gmail.com). V nasledujúcej verzii prinesieme aj podporu autocomplete pre zobrazenie zoznamu kolegov.

scrumdesk mentions

Rozdelenie položiek backlogu

V ideálnom sprinte by mali byť dokončené všetky položky sprintu. Komu sa to však podarilo? Len málo tímov dnes nebojuje s neustálymi zmenami.

Produktový vlastník môže odteraz rozdeliť nedokončené položky presunutím položky do nasledujúceho sprintu. ScrumDesk Start! potom presunie nedokončené úlohy do nasledujúceho sprintu, pričom dokončené ponechá v aktuálnom sprinte.

scrumdesk split backlog item

Presun položky do iného projektu

Niektorí z vás používajú pre jedného klienta viacero projektov a potrebovali ste presunúť položky medzi projektmi (interný vs. externý projekt).

Pre presun je potrebné použiť novú položku Move to project  v ponuke v bočnom paneli.  Potom bude možné vybrať organizáciu a jej projekty.

scrumdesk Move To other Project
scrumdesk presun backlog item iteracia sprint release

Pohyblivé karty v retrospektíve

Ako ďalšie vylepšenie modulu retrospektívy sme priniesli možnosť voľne pohybovať kartami retrospektívy. Tým sa dajú vytvárať skupiny nápadov a organizovať ich tak v sémantických skupinách.

A chystáme ešte niečo ďalšie…

scrumdesk retrospektiva retrospective

Ďalšie zmeny

  1. Zobrazené hodnoty v paneli Team Leveling.
  2. Synchronizácia položiek backlogu.
  3. Synchronizácia kariet v backlogu a retrospektíve.
  4. Synchronizácia príloh položiek backlogu.
  5. Možnosť zmeny atribútov ukončených položiek backlogu. (MoSCoW, business value, risk, position on boards).
  6. + 10 opráv.
ProduktyStart!

Mohlo by Vás zaujímať

ScrumDesk v.5.26 – Roadmap editor improvements ++

ScrumDesk v.5.26 – Roadmap editor improvements ++

Roadmaps Editor Real start and end These fields are calculated based on the progress of nested backlog items once their subtask...

ScrumDesk v3.14.1: finalizované User Stories Mapping

ScrumDesk v3.14.1: finalizované User Stories Mapping

User Stories Mapa V najnovšej verzii sme sfinalizovali mapu user stories. Prinajmenšom do úrovne, kedy považujeme použiteľnosť...

ScrumDesk v.3.12.2: Task types

ScrumDesk v.3.12.2: Task types

Task types Agile teams are multidisciplinary teams so you should have an analyst, developer, tester, or even operation role...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme