Online tréning SCRUM MASTERSHIP ZMYSLUPLNE

2020 - SCRUM MASTERSHIP TRENING (small)

O kurze

Scrum Master ovláda viac než len techniky facilitácie stretnutí. ScrumMaster by mal okrem základných agilných princípov veľmi dobre rozumieť aj teórii obmedzení, zavádzaniu zmien v organizáciách a princípom ako sa tímy formujú, fungujú a motivujú.

Kurz dopĺňa certifikačný kurz Certified ScrumMaster. Odporúčame ho ScrumMastrom, ktorí cítia, že  potrebujú aj posun v soft-skill oblastiach a nadobudnúť skúsenosti z praxe.

Kurz Vám pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy.

Pre koho

Scrum mastri, alebo kandidáti na Scrum Mastra. Projektový manažéri. Vedúci tímov. HR.

Kedy a ako

 • Online forma
 • 29.6.,30.6., 1.7. 2020
 • Školenie je kvôli pozornosti rozdelené na 3 časti po 0.5 dňa.

Cena

Jeden zaregistrovaný účastník: 520€ bez DPH

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 470€ bez DPH/účastník

Ciele tréningu

 • Základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov,
 • princípy metódy riadenia pomocou Scrum,
 • základné zodpovednosti ScrumMastra,
 • ako rozdeliť zodpovednosti medzi ScrumMastrom, produktovým vlastníkom, projektovým manažérom a líniovým manažérom,
 • ako podporovať samoorganizované agilné tímy,
 • ako pripraviť produktový backlog, kanban tabuľu a tabuľu zmien,
 • ako identifikovať skutočné príčiny problémov a nachádzať funkčné riešenia,
 • ako nastaviť základné agile metriky a odkiaľ brať pre nich údaje,
 • ako spolupracovať s inými scrum mastrami,
 • ako spraviť perfektný daily standup,
 • a samozrejme aj retrospektívu.

K tomu príbehy z reálneho života agilných tímov a množstvo aha momentov.

Čo získate

 • Certifikát o absolvovaní tréningu
 • Online konzultáciu zdarma po tréningu, 1 hodina

Agenda

 1. Rola ScrumMastra.
 2. Zodpovednosti.
 3. Scrum ceremónie podporované Scrum Mastrom.
 4. Vzťahy dobrého Scrum Mastra.
 5. Antivzory scrum mastershipu.
 6. Lean princípy a ich aplikácia v softvérovom vývoji.
 7. Mapovanie toku hodnoty a optimalizácia procesu.
 8. Správna Kanban tabuľa tímu.
 9. Potrebné soft skills správneho Scrum Mastra.
 10. Techniky root cause analýz.
 11. A3 Thinking ako nástroj pre kontinuálne zlepšovanie.
 12. Spolupráca s produktovým vllastníkom, inými scrum mastrami a manažmentom.
 13. Príprava na plánovanie sprintu.
 14. Ako na super denný standup.
 15. Správny review sprintu.
 16. Agile metriky.
 17. Techniky zmysluplnej retrospektívy.

Mentori

Dušan Kocúrek

Head of Consultancy Services, zakladateľ ScrumDesku

Barbora Moravcová

Agile konzultant

Ukážky z tréningových materiálov

Dušan Kocúrek
Dalsie clanky autora/y
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Poslať na