O kurze

Scrum Master ovláda viac než len techniky facilitácie stretnutí. ScrumMaster by mal okrem základných agilných princípov veľmi dobre rozumieť aj teórii obmedzení, zavádzaniu zmien v organizáciách a princípom ako sa tímy formujú, fungujú a motivujú.

Kurz dopĺňa certifikačný kurz Certified ScrumMaster. Odporúčame ho ScrumMastrom, ktorí cítia, že potrebujú aj posun v soft-skill oblastiach a nadobudnúť skúsenosti z praxe.

Kurz Vám pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy.

Pre koho

Scrum mastri, alebo kandidáti na Scrum Mastra. Projektový manažéri. Vedúci tímov. HR.

Kedy a ako

 • Online forma

 • 29.6.,30.6., 1.7. 2020

 • Školenie je kvôli pozornosti rozdelené na 3 časti po 0.5 dňa.

Cena

Jeden zaregistrovaný účastník: 520€ bez DPH

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 470€ bez DPH/účastník

Ciele tréningu

 • Základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov,
 • princípy metódy riadenia pomocou Scrum,
 • základné zodpovednosti ScrumMastra,
 • ako rozdeliť zodpovednosti medzi ScrumMastrom, produktovým vlastníkom, projektovým manažérom a líniovým manažérom,
 • ako podporovať samoorganizované agilné tímy,
 • ako pripraviť produktový backlog, kanban tabuľu a tabuľu zmien,
 • ako identifikovať skutočné príčiny problémov a nachádzať funkčné riešenia,
 • ako nastaviť základné agile metriky a odkiaľ brať pre nich údaje,
 • ako spolupracovať s inými scrum mastrami,
 • ako spraviť perfektný daily standup,
 • a samozrejme aj retrospektívu.

K tomu príbehy z reálneho života agilných tímov a množstvo aha momentov.

Čo získate

 • Certifikát o absolvovaní tréningu

 • Online konzultáciu zdarma po tréningu, 1 hodina

Agenda

 1. Rola ScrumMastra.
 2. Zodpovednosti.
 3. Scrum ceremónie podporované Scrum Mastrom.
 4. Vzťahy dobrého Scrum Mastra.
 5. Antivzory scrum mastershipu.
 6. Lean princípy a ich aplikácia v softvérovom vývoji.
 7. Mapovanie toku hodnoty a optimalizácia procesu.
 8. Správna Kanban tabuľa tímu.
 9. Potrebné soft skills správneho Scrum Mastra.
 10. Techniky root cause analýz.
 11. A3 Thinking ako nástroj pre kontinuálne zlepšovanie.
 12. Spolupráca s produktovým vllastníkom, inými scrum mastrami a manažmentom.
 13. Príprava na plánovanie sprintu.
 14. Ako na super denný standup.
 15. Správny review sprintu.
 16. Agile metriky.
 17. Techniky zmysluplnej retrospektívy.

Mentori

Ukážky z tréningových materiálov

Registrácia