icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

SAFe Summit 2021

cover

…a my sme boli pri tom!  

Ak sa hýbete vo svete Agile, tak ste sa istotne stretli so Scaled Agile Framework, rámcom praktík, princípov a nástrojov pre Agile vo väčších firmách, s viacerými tímami, alebo dokonca projektmi.

V ScrumDesku sme boli pri prvých implementáciách SAFe, a napriek debatám o tom, či SAFe je dobré, alebo zlé riešenie, myslíme si, že praktiky, ktoré predstavuje a prepája majú veľký praktický zmysel vo firmách. Predsa len, SAFe, podobne ako LeSS, Scrum, Kanban sú len nástroje. Mali by pomôcť dosiahnuť ciele, nielen potvrdzovať svoju dôležitosť.

SAFe samotný sa neustále vyvíja. Pribúdajú do neho novšie praktiky, časom si našiel miesto aj pri vedení štátnych komplexných projektov. Sledovať tieto prispôsobenia je pre mentorov a Scrum Mastrov v podstate nutnosť, podobne ako pre vývojárov sledovať zmeny knižníc, ktoré používajú.

SAFe Summit 2021

Koncom septembra sa uskutočnilo podujatie SAFe Summit 2021, ktoré trvalo dva dni a obsahovalo viac ako 51 prezentácií, lean coffee rozhovory, technické prednášky a mnoho ďalších formátov.

Bolo vysielané v troch časových pásmach – v pondelok a utorok v americkom čase, stredu a štvrtok v európskom a v piatok a sobotu v oceánskom čase. Ak sme chceli vidieť čo najviac, museli sme sa zúčastniť každej z nich. A stálo to za to! 

Mali sme príležitosť vypočuť si množstvo výborných rečníkov, ktorí približovali implementáciu SAFe vo svojom prostredí. Príbehy zo života – výzvy a poučenia, ktoré rozširujú obzory, ale aj nové prístupy a postupy pri aplikovaní princípov v nezvyčajných podmienkach a situáciách.

Taktiež sa oslavoval významný miľník. Certifikácie SAFe absolvovalo viac ako milión profesionálov, čo dokazuje popularitu Scaled Agile ako vedúci framework pre škálovanie agility

Zúčastniť sa a vybrať si z tohto veľkého množstva prezentácií nebolo jednoduché. Rozhodli sme sa teda priniesť informácie aspoň z tých, ktoré nás zaujali najviac.  

Komunita zdieľajúca svoje skúsenosti 

V prvý deň sa Inbar Oren, metodológ za Scaled Agile, venoval budúcnosti komunitnej webovej stránky SAFe. Tá sa za posledný rok rozrástla o množstvo šikovných nástrojov pre realizáciu veľkého množstva SAFe workshopov v online prostredí a rozšírila objem edukačných videí o Agile a SAFe. 

Zároveň poskytuje SAFe Program Consultantom zodpovedným za transformácie pomocnú ruku pri vedení dôležitých ceremónií, ktoré vedú firmy transformáciou na skutočnú podnikovú agilitu.

Pribudli praktické kroky pre implementáciu Lean Portfolio Management a identifikáciu Value Streamov, ktoré sú ťažiskovými pre úspech transformácie. V tomto trende sa v Scaled Agile chystajú pokračovať a poskytovať podporu SAFe Program konzultantom.

Podľa Inbara bude rozširovanie platformy pokračovať vo všetkých smeroch, no rozšíri sa aj o nový pilier – zdieľanie skúseností a vedomostí. Členovia platformy budú schopní sledovať a zaznamenávať svoje workshopy. Budú môcť zdieľať príbehy z praxe a absolvovať krátke „mikro-kurzy“, ktorými potvrdia svoju expertízu odpoveďami na otázky z praxe.   

Porsche a SAFe  

Jedným z hlavných ťahúňov konferencie bola spoločnosť Porsche, ktorú zastupovali Mattias Ulbrich, CEO Porsche Digital a Dr. Oliver Seifert, Vice president pre R&D Electric/Electronics.

Prepojenie kvalitného inžinierstva s digitálnym produktom je dnes už vo svete automobilového priemyslu samozrejmosťou. Zákazníci očakávajú stále častejšie a kvalitnejšie digitálne riešenia pre svoje bezpečie a komfort, ale taktiež aj ich kontinuálnu, dlhodobú podporu po zakúpení vozidla.

Prosche Digital sa preto stalo dôležitou súčasťou vývoja automobilov ale aj ich pravidelnou technickou podporou po kúpe.

V hodinovom interview prerozprávali príbeh SAFe transformácie jednej z najznámejších automobiliek. Po zavedení základných praktík SAFe obaja vyzdvihli zladenie kadencie a transparentnosť ako jeden z najväčších prínosov do efektivity fungovania ich spoločnosti pri snahe prepájať svete digitalizácie a tradičného inižinierstva.

Okrem zjednodušenia koordinácie komplexného Solution Train, v ktorom spájajú špičkové automobily so softwarovými riešeniami, sa viac ukotvila generatívna firemná kultúra. Celá spoločnosť zjednotená v cieľoch, otvorenosť, zodpovednosť a dôvera.  

O agilite možno hovoriť, iba ak celý podnik dodržiava agilné princípy 

Melissa Reeve zo Scaled Agile priblížila spôsob napojenia biznisových tímov do agilného prostredia.

Na praktických príkladoch objasňovala ich zapájanie podľa rozsahu participácie na vývoji a dynamike vzťahov, ktoré v spoločnosti pri vývoji vznikajú.

Prelínanie sa tradične waterfallových prístupov v účtovníctve a ich transformáciu na agilitu odprezentoval aj Joe Vallone. Financovanie v prostredí škálovania agilneho vývoja musí podporovať flexibilné procesy, a preto v transformácii nesmie byť opomenuté.

Jeho prezentácia sa sústredila najmä na  využitie Epicov a lean startup prístupov, ale aj participatívnu tvorba rozpočtu ako jeden z hlavných prostriedkov priorizácie a štruktúrovania rozpočtov.  

Transformácia počas pandémie

Spoločnosť CVS Health má široké portfólio riešení. Od prevádzkovania lekární, zdravotného poistenia či centier dlhodobej opateri je aj najväčším realizátorom Covid testovania v USA a mesačne zaočkujú viac ako 25 mil. obyvateľov.

SAFe transformáciou prechádzajú už roky, majú viac ako 170 scrum tímov a 31 Agile Release Trainov (ART). Aktuálna situácia ich však donútila robiť rýchle zmeny organizácie a fungovania.

Pre CVS Health to znamenalo vytvorenie nového „Immunisation“ Agile Release Train (ART) venovaného digitálnym riešeniam spojených s poskytovaním medicínskych riešení počas pandémie. Bezprecedentnosť doby znamenala, že plány tvorené na PI Planningu tohto ART sa pravidelne menili. Plánovanie prestalo dávať zmysel.

ARTom vytvorené štruktúry a ceremónie PO sync a Scrum of Scrums však umožňujú vysokú mieru koordinácie väčšieho počtu tímov aj v situácii, keď svet predvídateľnosť neumožňuje a rýchla adaptabilita zachraňuje životy.

Vďaka kvalitne manažovanej Continuous Delivery Pipeline a oddelenia dodávky softwareu od jeho sprístupnenia sa zákazníci do 30 minút od schálenia vakcíny mohli objednať na jej podanie v jednom zo zdravotníckych centier v ich blízkosti.

Organizovanie na základe toku hodnôt  

Kniha Mika Kerstena „Project to product“ je predlohou pre značnú časť SAFe. Jej zameranie na hodnotu, konečný úžitok dodaný zákazníkovi definuje a diktuje procesy celého SAFeu. 

Mikova prezentácia na Summite 2021 sa zameriavala na merania vlastností reťazca, ktorým tento úžitok zákazníkovi dodávame. Analýzou tohto reťazca nachádzame úzke hrdlá, zbytočné kroky a iné procesné chyby, ktoré spomaľujú dodávku riešení a tým aj napĺňanie potrieb našich zákazníkov. 

Mik predstavil spôsoby merania výkonnosti a efektivity reťazca a zdôraznil tak dôležitosť jeho zdravia pre moderné, agilne procesné postupy.

Ak neviete, kde začať, začnite zmenšovaním veľkosti každej várky!

Ľudská stránka transformácie 

Konferenciu zatvárala Cheryl Crupi – Assisstent Vice President a SAFe fellow spoločnosti MetLife, ktorej štruktúra pozostáva z viac ako 50 000 zamestnancov v 40 krajinách. Hlavným mottom prednášky bola „inklúzia“. Úspech vašej transformácie priamo súvisí s rozsahom zapojenia vašich zamestnancov.

Transformácia je pre mnohých strašidelná. Je preto dôležité, aby lídri v zamestnancoch vytvárali pocit bezpečia a nevynechávali ich z celkového obrazu.

Umožnite všetkým zamestnancom porozumieť nie len cieľu, ale aj ceste, ktorá k nemu vedie a ich úlohe v nej. Ich opomínaním  si sťažujete svoj prerod na skutočnú agilitu, no najmä vytvárate prostredie nedôvery a strachu, ktoré paralyzuje fungovanie spoločnosti.  

„Train everyone.“ – Dean Leffingwell, tvorca Scaled Agile Framework

Opäť rok?  

SAFe Summit 2021. Inšpiratívny, plný skvelých rečníkov z viacerých oblastí podnikania, implementácií SAFe skrz mnohé trhy. Prednášky o budúcom smerovaní, rozširovaní komunity, nasýtený praktickými skúsenosťami, príbehmi z reálneho života, ale aj metodikou a teóriou agility.

Mal jasný odkaz. 

Transformácia je agilný proces. Jej úspech záleží od správnej aplikácie zásad a princípov počas celej cesty

Je nutné sa pravidelne zastaviť a obzrieť sa, či ideme správnym smerom. Nekončí sa zapísaním pravidiel do firemných dokumentov, ale je zmenou kultúry na otvorenú, flexibilnú, plnú dôvery a schopnú sa adaptovať.

Takáto kultúra sa rodí iba v správnom prostredí a tvoria ju všetci zamestnanci. Skrz celú spoločnosť, nie len programátori či manažéri.

Agilita je skutočná iba ak v nej (ju) žijú všetci. Agilná spoločnosť dokáže prinášať tú správnu hodnotu, v správny čas, tým správnym zákazníkom.    


Chcete sa dozvedieť viac o Scaled Agile Framework?

SAFe

Mohlo by Vás zaujímať

Continuous Delivery Pipeline je tepna SAFe

Continuous Delivery Pipeline je tepna SAFe

Ak je PI Planning "tlkot srdca" SAFe-u, CDP je jeho hlavnou tepnou. Predstavuje cestu riešení, nových funkcionalít či...

Bezpečný škálovaný Agile so SAFe

Bezpečný škálovaný Agile so SAFe

Veľa firiem sa rozhodlo implementovať SAFe preto, aby vyriešili svoje problémy, ale tak ako pre ostatné agilné frameworky,...

Tréning Leading SAFe®

Tréning Leading SAFe®

Tréning, v ktorom sa naučíte manažovať komplexné systémy pomocou Scaled Agile Framework® (SAFe®). Po tréningu môžete...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme