icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Záznamy prednášok zo ScrumImpulz 2023 – 2. časť

V tomto blog poste prinášame nahrávky prvých troch prednášok z konferencie ScrumImpulz 2023, slovenskej konferencie o Agile a agilných praktikách.

Konferencia sa konala 31. 5. 2023 v Košiciach a jej témou bolo Zmysluplné produktové vlastníctvo.

Hye-Jin Park – Product Owner – The Past, the Present and the Future

Hye-Jin Park - Product Owner - The Past, the Present and the Future

Hye-Jin Park je produktová manažérka s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v rôznych odvetviach. Je vedúcou oddelenia Digital Customer Experience a s nadšením rozvíja organizácie a ľudí v oblasti orientácie na produkty.

V minulosti nebol Product Ownership presne definovanou úlohou. Vznikla na základe dôrazu agilného manifestu na spoluprácu so zákazníkmi a potreby niekoho, kto bude zodpovedný za úspech produktu. Dnes sa Product Ownership stále vyvíja. Neexistuje univerzálna definícia tejto úlohy a môže sa líšiť v závislosti od spoločnosti a odvetvia.

V budúcnosti sa Product Ownership pravdepodobne ešte viac zameria na výsledky. Produktoví vlastníci budú musieť byť schopní merať vplyv svojej práce a preukázať, ako ich rozhodnutia zvyšujú hodnotu podniku. Budú tiež musieť byť silnými spolupracovníkmi, ktorí budú medzifunkčne spolupracovať s tímami z celej organizácie.

Kľúčové body prednášky:

 • Ako úloha Product Ownership vyplynula z Agile manifesta.
 • Neexistuje univerzálna definícia Product Ownershipu.
 • Pochopenie potrieb zákazníka, definovanie vízie produktu a plánu a spolupráca s tímom pri tvorbe backlogu, určovaní priorít a dodávaní funkcií.
 • Ako sa ešte viac zamerať na výsledky.

Peter Urban – Shipping work that matters

Peter Urban - Shipping work that matters

Peter Urban bol vedúcim technického oddelenia spoločnosti GymBeam, najväčšej platformy pre elektronický obchod s fitness v strednej a východnej Európe. Prednáša o tom, prečo mnohé spoločnosti robia veci správne, ale nerobia ich správne.

Peter tvrdí, že tradičné roadmapy sú často nepresné a nepružné, čo vedie k frustrácii a nedostatočnej prispôsobivosti. Navrhuje agilnejší prístup zameraný na neustále experimentovanie a učenie sa. Tento proces sa začína brainstormingom nápadov z rôznych zdrojov vrátane zákazníkov, zainteresovaných strán a dokonca aj inžinierov. Tieto nápady sa potom starostlivo zoradia podľa dôležitosti pomocou metódy, ako je ICE (Impact, Confidence, Ease), aby sa určilo, ktoré z nich sú najhodnotnejšie a realizovateľné.

Kľúčové body z prednášky:

 • Zamerajte sa na vytvorenie súboru nápadov, s ktorými môžete experimentovať.
 • Ako stanoviť priority nápadov na základe ich potenciálneho vplyvu a jednoduchosti hodnotenia.
 • Ako stanoviť ciele a sledovať pokrok.
 • Vybudovať splnomocnené produktové tímy, ktoré sú zodpovedné za riešenie problémov, nielen za poskytovanie funkcií.
 • Ako iterovať a učiť sa z experimentov.

Peter Filip – Technical Debt Cookbook

Peter Filip - Technical Debt Cookbook

Peter Filip je odborník v oblasti IT, ktorý pracuje v bankovníctve už 25 rokov. Jeho vášňou je architektúra a v tejto oblasti pracuje už 15 rokov.

Peter hovorí o svojich skúsenostiach s technickým dlhom, ktorý definuje ako „akýkoľvek nedostatok v systéme, ktorý spomaľuje akúkoľvek zmenu“. Hovorí o skutočnej cene za to, že nevynakladáme úsilie navyše, a o používaní skratiek pri vývoji softvéru. Tieto skratky sa v danom okamihu môžu zdať ako dobrý nápad, ale neskôr môžu viesť k problémom, napríklad k sťaženiu pridávania nových funkcií alebo opravy chýb.

Ako riešiť technický dlh v organizácii:

 1. Zhromažďujte údaje. Ako identifikovať všetky nedostatky v systéme.
 2. Komunikovať a vysvetľovať. Ako viesť diskusiu o dlhu a ako ho riešiť.
 3. Podporiť činnosťami. Ako podporiť biznis a pomôcť Product Ownerom pochopiť a vypracovať plán na riešenie technického dlhu.

Technický dlh je nikdy nekončiaci boj, ale organizácie môžu dosiahnuť významný pokrok v jeho riadení.

Panelová diskusia

panelova diskusia scrumimpulz 2023

Panelová diskusia so všetkými rečníkmi zo ScrumImpulz 2023 o agilných metódach, Scrume a úlohe Product Ownera. Všetky otázky pochádzali od nášho skvelého publika.

Panelisti diskutovali napríklad o výzvach, ktorým čelia počas Covid-19, rozdiele medzi Product Ownerom a projektovým manažérom a výzvach praktizovania Agile v reálnom svete.

Otázky zodpovedané v tejto diskusii:

 • Ako ste sa dostali k produktovému vlastníctvu?
 • Aký je rozdiel medzi Product Ownerom a projektovým manažérom?
 • Ako zapojiť účastníkov do online stretnutí?
 • Mali by byť produktoví vlastníci menovaní na základe zručností alebo by sa mali najprv definovať produkty?

A ešte oveľa viac…

Pozrite si video na YouTube a vypočujte si postrehy!

ScrumImpulz
Markéta Šugarová
Ďalšie články autora/ky

Mohlo by Vás zaujímať

Dušan Kocúrek – Unleashing the Potential | ScrumImpulz 2023

Dušan Kocúrek – Unleashing the Potential | ScrumImpulz 2023

Svet Product Ownershipu sa vyvíja, ale nebojte sa, AI vás nenahradí! Namiesto toho ju prijmite ako silný nástroj na...

Záznamy prednášok zo ScrumImpulz 2023 – 1. časť

Záznamy prednášok zo ScrumImpulz 2023 – 1. časť

V tomto blog poste prinášame nahrávky prvých troch prednášok z konferencie ScrumImpulz 2023, slovenskej konferencie...

Luis Gonçalves: From project centric to product led organization | ScrumImpulz 2023

Luis Gonçalves: From project centric to product led organization | ScrumImpulz 2023

Objavte podnety od Luisa Gonçalvesa, kľúčového rečníka na ScrumImpulz 2023, ktorý presadzuje holistický prístup...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme