Kto je kto, a načo nám je. Matica zástupcov

cover

Pri našej konzultačnej práci sa často stretávame  so situáciou, že do projektu zasahuje, prípadne jeho úspech, či neúspech ovplyvňuje dosť široká a rôznorodá skupina ľudí tzv. „stakeholders”- ďalej len predstaviteľov.  Veľmi často je možné vidieť, že v organizácii nie je jasné, dokonca ani zúčastneným samotným, kto má aký vzťah k danému projektu.

Ako všade v agile svete, je dobré vizualizovať aj toto, a takto uchopiť väzby jednotlivých zainteresovaných na projekte. Za týmto účelom sa dobre hodí matica predstaviteľov (stakeholders matrix ). Matica predstaviteľov vizualizuje tieto skupiny a identifikuje konkrétnych predstaviteľov. Predstavitelia (roly) sa umiestnia do grafu (matice) na základe kritérií DostupnostiVplyvu ako na obrázku.

Sponzor projektu
Kľúčový predstaviteľ, interný zákazník, ktorý iniciuje, financuje a akceptuje projekt.

Hlavný predstaviteľ
Skupina alebo osoba majúca požiadavky a potreby, ktoré je nutné zohľadniť v procese implementácie projektu.

Expert
Skupina alebo osoba, ktorá svojimi znalosťami a expertízou vie podporiť a zefektívniť implementáciu projektu.

matica predstaviteľov

Následne je možné graf rozdeliť na kvadranty, pričom predstavitelia nachádzajúci v danom kvadrante majú špecifický vzťah k projektu ako aj špecifické potreby zapojenia a komunikácie.

KvadrantPopisKomunikácia
Aktívna spoluprácaŠpecifikácia požiadaviek.
Akceptácia dosiahnutých výsledkov.
Potrebná čo najrýchlejšia komunikácia s vývojovým tímom.
Pravidelné stretnutie pred každou iteráciou s produktovým vlastníkom pre zber požiadaviek. Nutná účasť na prezentácii tímu na konci každej iterácie.
SpokojnosťSkupina predstaviteľov s veľkým vplyvom na smerovanie projektu no nedostupných vzhľadom na zaneprázdnenosť.
Očakávania:
– Akceptácia dosiahnutých výsledkov.
– Aktívna komunikácia tímu k týmto predstaviteľom.
– Neočakáva sa okamžitá odpoveď.
Priebežné stretnutie s produktovým vlastníkom pre zber požiadaviek. Vítaná participácia na prezentácii tímu na konci iterácie.
InformovaťSkupina predstaviteľov nápomocných projektu, no s menším vplyvom na konečnú implementáciu. Typicky sú to experti v daných oblastiach.
Očakávania:
–   Možnosť vyjadrenia sa k výsledkom.
–   Aktívna spolupráca s tímom.
–   Čo najrýchlejšia komunikácia.
–   Propagácia informácii do vnútra spoločnosti.
Stretnutie s členmi tímu podľa potrieb tímu a dostupnosti predstaviteľov. Vítaná participácia na prezentácii tímu na konci iterácie.
MonitorovaniePredstavitelia, ktorých sa projekt dotýka, no nemajú výrazný vplyv na smerovanie projektu a zároveň nie sú veľmi dostupní.
Očakávania:
–   Tím pravidelne poskytne informácie o priebehu projektu prostredníctvom web stránok alebo emailov.
–   Predstavitelia majú možnosť kedykoľvek kontaktovať členov tímu a vzniesť požiadavky a pripomienky.
Verejne dostupné informácie o projekte. Tím pravidelne oslovuje predstaviteľov prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov. Fórum pre predstaviteľov s možnosťou oslovenia tímu a zadania požiadaviek.

Zostavenie a udržiavanie takejto matice predstaviteľov prináša benefity v zreálnení očakávanísprehľadnení informačných tokov. Zároveň prináša komfort pre rôzne skupiny stakeholderov v tom, že jasne pomenováva ich zodpovednosť vo vzťahu k projektu.

Samozrejme, že cieľom je, aby táto matica bola živý dokument. Má reflektovať zmeny, ktoré sa dejú v okolí projektu a v projekte samotnom.

Potrebujete si nastaviť roly a zodpovednosti v Agile tíme? Skúste RACI maticu.

NástrojeProjekt

Mohlo by Vás zaujímať

Ako si vybrať nástroj pre projektový manažment

Ako si vybrať nástroj pre projektový manažment

Projektový manažment sa vzhľadom na zmenu fungovania firiem smerom k Agile mení a prispôsobuje. Pripravovať podrobné...

Projekty, všade samé agile projekty

Projekty, všade samé agile projekty

​Menšie firmy sa potrebujú veľa obracať, aby dokázali prežiť. Najčastejšie sa pri mentoringu stretávame s tým,...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme