icon
Zaregistrujte sa už dnes na naše obľúbené verejné tréningy v roku 2024. Ručíme za vysokú spokojnosť.

Prioritizácia vlastností agilne

agile prioritizácia priorizácia

Prioritizácia požiadaviek je pre Agile najdôležitejšia aktivita. Požiadaviek na produkt bude vždy viac ako zdrojov. Agile sa viac sústreďuje na najdôležitejšie.

Produkty sú agilnými tímami vytvárané tak, aby dodávali používateľom čo najskôr hodnotné funkčnosti. Neraz je táto hodnota označovaná aj ako biznis hodnota alebo pridaná hodnota.

Prioritizácia požiadaviek (epikov a user stories) má byť teda primárne založená na tejto biznis hodnote. No mnoho produktových vlastníkov sa pýta: „Čia je to biznis hodnota?“  Je to biznis hodnota klienta? Alebo moja? Alebo je to hodnota podľa obchodného modelu našej firmy?

Všetky tieto otázky sú relevantné. Asi najlepšou opoveďou je, že v skutočnosti je biznis hodnota funkciou:

BV = f ( klient,  biznis model, partneri, ….)

Niekedy je vlastnosť predaná klientovi, ktorý je ochotný za ňu aj zaplatiť. Inokedy musím ja, Produktový Vlastník, vytvoriť vlastnosť, ktorá prinesie produktu nový trh, nových klientov alebo partnerov. Tak ako sme si to možno pripravili v Business Model Canvas.

Môže sa vám stať aj to, že vlastnosť prinesie hodnotu vašim partnerom, ktorí následne umožnia získať hodnotu aj pre váš produkt.

Priorizácia? Poradie?

Základnou úlohou Produktového Vlastníka je mať poriadok v produktovom backlogu.
Mať jednoznačné priority. Mať jednoznačné poradie. Priorita je v Agile daná poradím.

Biznis hodnota sa prirodzene ponúka ako argument pre rozhodovanie. Je však chybou si myslieť, že je to jediný argument pre stanovenie poradia.

Často sa totiž zabúda na to, že nie všetky požiadavky sú ‚MUST‘. Nie všetky sú ‚SHOULD‘. Možno sú aj niektoré COULD. Premyslením si potreby môže Produktovému vlastníkovi zvalidovať biznisovú hodnotu, ktorú odhadoval.

Prioritizácia podľa rizika

Ďalším argumentom by malo byť riziko. A odhad rizika robia iba máloktoré agilné tímy. Často preto, že je to ‚postup tradičného manažmentu‘ alebo preto, že nie je ochota sa nad ním zamýšľať.

Je chybou na riziko zabúdať. Potom sa vám priority user stories v backlogu pomiešajú tak, že vytvárate nepotrebné, odpad. 

Riziko verzus hodnota

Jednoduchý diagram Riziko verzus hodnota pomôže rýchlo identifikovať práve takéto zbytočnosti.

Každá bodka reprezentuje user story. Jej farba reprezentuje stav.

Na X osi je biznis hodnota. Na Y osi je hodnota rizika. Vznikne tak matica, ktorá rozdelí backlog na štyri časti:
– Spraviť ako prvé.
– Spraviť ako druhé.
– Spraviť ako posledné.
– Zabudnúť.

prioritizacia agilne riziko vs hodnota

Čo vidíme na tejto vizualizácii reálneho backlogu komerčného produktu?

Obrovský problém. Tím vytvoril vlastnosti, ktoré boli zbytočné. A bolo ich mnoho. Rozloženie je síce dané aj tým, že existuje iba jedna user story s biznis hodnotu 200, čo posunulo stred grafu doprava a tak sa viacero user stories dostali do segmentu Avoid. No aj keby bol stred na hodnote BV=50, aj tak nájdeme päť user stories, ktoré nemali byť vôbec vyvinuté. Päť user stories sa implementuje v 1-2 sprintoch. Tím si tak mohol ušetriť prácu 2-4 týždne!

Pre produktového vlastníka je tento stav indikácia zváženia priorít. Vývojový tím by mal tiež upozorniť produktového vlastníka, či skutočne sú priority obchodne správne.

Rizikové vlastnosti, ktoré majú nízku hodnotu, tak nebudú vytvárané. Pretože to je veľký nezmysel.

Product OwnerScrum MasterAgile

Mohlo by Vás zaujímať

Pozvánka: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku [webinár]

Pozvánka: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku [webinár]

🚀 Čo môže stav Agile vo svete ponúknuť agilným tímom na Slovenku v roku 2024? To je otázka, na ktorú sme...

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Príbeh za týmto webinárom je príbehom mnohých tímov, s ktorými sme pracovali za posledných viac než 15 rokov....

AUA #1: Spýtajte sa nás na Agile, časť 2.

AUA #1: Spýtajte sa nás na Agile, časť 2.

Aká otázka ohľadom Agile padá na vás, koučov, najčastejšie? Dušan: Musí byť stand-up? Jirka: Presne tak. Potrebujeme...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme