ScrumImpulz_KamDoMesta (125 x 45 mm)

Premýšľate ako zmeniť organizáciu alebo či zmeniť organizáciu?

Nájdite odpoveď už o mesiac, 9. mája v Bratislave! Registrácia na http://www.scrumimpulz.sk

Prečo konferencia?

V roku 2010 prvý ročník konferencie ScrumImpulz priniesol viac svetla do slovenského sveta agility. Táto konferencia naštartovala záujem o agile v mnohých z vás. Presvedčiame sa o tom ešte aj dnes počas stretnutí.

V roku 2013 sa agile stáva na Slovensku čoraz viac populárne. Je na to mnoho dôvodov. Od väčšej konkurencie, rýchleho vývoja v technológiách, ale aj tlak na kvalitu produktov a rýchle dodávky. Veľké IT firmy zas bojujú so stratou motivácie a proaktivity.Niektorí z nás spomínajú na časy, kedy bolo pracovné prostredie viac o spolupráci, zážitkoch, spoločných úspechoch ale aj neúspechoch.

Je mnoho spôsobov ako zmeniť organizáciu. A práve preto je to transformačný proces, na ktorý sa zameria druhý ročník konferencie.

Cieľ konferencie

ScrumImpulz 2013 bude o zavádzaní agile vo firmách.

V hlavnej časti program predstavíme:

  • Agilné riadení projektov a tvorbe produktov.
  • Dopady agility pre rôzne roly v organizáciách.
  • Agilitu v rôznych oblastiach. Od IT, cez finančnú sféru, mobilných operátorov ale aj agilitu v obchodných tímoch a výrobe.
  • Vedomosti pre produktových vlastníkov aj scrum mastrov.

V sekcii workshopy prinesieme praktické skúsenosti :

  • lídri transformácie sa dozvedia viac o častých zlyhaniach pri zavádzaní agile,
  • scrum mastri sa naučia zvýšiť motivováciu členov tímu,
  • vyskúšate si techniky aktívnych retrospektív,
  • pokúsime sa nájsť riešenia problémov vašich tímov v open diskusiách s prednášajúcimi.

Prednášajú

Prof. Ing. Jozef Medveď, PhD, Prorektor a člen predstavenstva BIVŠ Praha
James Heidema, riaditeľ the OpenAgile Centre for Learning, Kanada
Robin Dymond, scrum tréner, USA
Dušan Kocúrek, agile kouč, produktový vlastník, Slovensko
Zuzana Šochová, agile kouč, Česká Republika
Vladimír Slavkovský, konzultant World Class Manufacture, Slovensko
Peter Živý, Škola života a sloboda v práci, Slovensko
Ján Masaryk, riaditeľ divízie stratégií, Slovensko