Pred pár dňami sa skončila konferencia Agile 2013, ktorá sa tentokrát konala v Nashville v USA.

Toto najväčšie stretnutie ľudí aplikujúcich Agile sa čoraz viac podobá na veľtrh. Aspoň čo sa týka počtu účastníkov a prezentujúcich. Veď tento rok bolo zaregistrovaných viac ako 1000 účastníkov. Celú udalosť sa vyplatilo sledovať aspoň elektronicky. Twitter v prípadoch konferencií pôsobí ako neuveriteľný just-in-time spravodajca. Už len program je veru poriadne dlhý.

Scaled Agile Framework predstavujeme klientom na Slovensku už dva roky. Jeho princípy aj prakticky aplikujeme počas agilných transformácií. Tento rok na Agile 2013 vyvolala téma SAF jednu z najväčších diskusií. Nie nepodobnú tej z pred pár rokov – je lepší agile alebo waterfall?

DevOps sa rapídne dostáva do popredia záujmu agilných spoločností. Keď sme pred rokom pomáhali jednej anglickej firme, boli sme prekvapení, že dosahovali rýchlosť produkovania 40 verzií portfólia denne a stále ju potrebovali navýšiť. DevOps bolo čiastočne už vtedy odpoveďou.

Niekoľko postrehov k DevOps:

  • DevOps pomáha dosiahnuť 8000 krát rýchlejší čas cyklu.
  • Flickr. com dokážu produkovať 10 verzií denne.
  • Amazon dosahuje ešte zaujímavejšie výsledky, viď obrázok nižšie.

Manažment – viac ako desať rokov agile v živote firiem zviditeľnuje fakt ako sa menia princípy riadenia ľudí v agilných organizáciách. Agile prináša zmenu firemnej kultúry.

Objavil sa nový koncept rozširujúci párové programovanie na celý tím – Mob Programming.

Celkom zaujímavými boli novinky medzi knihami o Agile.

Asi najväčší záujem bol o knihu Commitment autorov Olav Maassen, Chris Matts a Chris Gear. Sú to veľmi zaujímaví trenéri, ktorých ste mali možnosť zazrieť aj v československých vodách.

Čitatelia tejto knihy ju označujú za jednu z najlepších kníh o manažmente.

 

 

Zaujímavé obrázky

Zaujímavé prezentácie

Jeff Sutherland a vzory pre hyperproduktívne tímy

Jorgen Hesselberg o vplyve pracovného prostredia na výkonnosť agilných tímov

O User Story Mapping technike pre manažment produktových backlogov

Andrew Clay o Dev-Ops

Peter Saddington o hyper produktívnych tímoch

Action & Influence – The Science of High Performance Teams Teams Agile2013 Peter Saddington FINAL by Peter Saddington

Mob Programming

Communication Kata – pozrite si napr. Empathy Map

TDD a refactoring with LEGO

Scott Ambler o architektúre a dizajne v Agile

Potrebujete spoznať potreby používateľa?

Ďalšie videá nahral: Olaf LEwitz