Nedávno sme mali u klienta príležitosť prakticky ukázať Agile a Scrum v simulácii s použitím LEGO kociek. Autorom tejto techniky je Alexej Krivitsky ešte v roku 2009. Odvtedy táto technika prešla rôznymi modifikáciami a dnes sa používa aj pri tréningoch lídrov alebo aj mimo IT.

LEGO v pochopení agilných prístupov veľmi pomáha. Prečo?

  1. Lebo LEGO je prirodzené, neprocesné, jednoduché. Tak ako Agile.
  2. Lebo demonštruje dôležitosť reálneho výsledku. Výstupom nie je iba počmáraný papier.
  3. Lebo tím sa rýchlo naučí samoorganizovať.
  4. Lebo tím zistí, že produktový vlastník môže prísť pripravený až na úroveň detailu. A to je iné ako v svete dnešných korporácií, kedy biznis zvyčajne iba nadhodí myšlienku.
  5. Lebo zistíte, že možno viete dokončiť viac, než ste predpokladali. A že nemusíte čakať, ale pokračovať aj ďalšími položkami, ktoré sprioritizoval produktový vlastník.
  6. Lebo možno budete frustrovaní z kratívneho chaosu. Nedostanete všetky detaily na tanieri. Stanete sa spolutvorcami.
  7. Lebo odhadovanie bude odrazu iné, jednoduchšie. Zabudnete na hodiny.
  8. Lebo zistíte, že plán je iba plánom, premietnutím želaní.
  9. Lebo zistíte, že druhá iterácia bude iná ako prvá. Prispôsobíte sa.
  10. Možno zistíte, že medzitým kým vy ste stavali, produktový vlastník zmenil svoje ďalšie plány.

Návod na hru je dostupný tu. Chcete pomôcť s hrou? Napíšte nám na potrebujemporadit@scrumdesk.com.