26-27.6.2014 sa v Prahe konala konferencia CzechTest, počas ktorej bolo niekoľko prednášok venovaných aj práci testerov v agilnom prostredí.

V našom príspevku som sa venoval (niekedy smutnej) realite agilných tímov. Tímy v praxi veľmi často testerov nemajú. A v prípade, že ich majú, často testeri stále musia pracovať v režime bližšom typickému waterfall procesu.

Najúspešnejšie agilné tímy stavajú testerov na prvé miesto. V takýchto tímoch testeri začínajú pripravovať testy oveľa skôr než je čokoľvek naprogramované. V praxi testeri otvárajú oči vývojárom, produktovým vlastníkom a dokonca aj klientom.

Pohľad na kvalitu už pri začiatku návrhu produktu  výrazne pomáha produktovým vlastníkom tvarovať produkty bez zbytočných vlastností. Programátorom pomáha ich pohľad zlepšíť architektonický návrh keďže komplikovaná a nemodulárna architektúra je najčastejším dôvodom, prečo nie je možné rýchlo nasadiť nové verzie na produkčné prostredia.

Aj preto sa testeri nesmú obávať byť nielen členmi agilných tímov, ale aktívne participovať na tvorbe produktu už od fázy jeho prípravy, cez plánovanie až po nasadenie a demo.

Prvým drobným krokom je napísať  karty pre každý test case, každú test suitu, ktoré potrebuje pripraviť. Jednoducho ich pridať do sprintu rovnako ako vývojár pridáva svoje úlohy.

Dokončiť úlohy načas v rámci sprintov sa dá dvoma trikmi. Naplánovať menej a zamerať sa na kvalitu.

Zameranie sa na kvalitu tak vedie k rýchlejším dodávkam neprerušovaným neustálymi opravami chýb a tak aj k väčšej spokojnosti klienta a predovšetkým agilného tímu.