icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Webinár Waterfall vs Agile. Čo je lepšie?

Waterfall alebo Agile?

Diskusie o waterfall vs. Agile sú väčšinou stavané na silnej argumentácii prečo je tá „moja“ lepšia ako tá druhá. V ScrumDesku to však takto nevnímame.

Agile aj Waterfall sú dva prístupy, ktoré sú vhodné zväčša pre iné východiská projektov. Násilné trvanie na stanovisku „Agile je to pravé“, alebo „Waterfall je lepší, lebo dlhšie existuje“ je vyrieknuté často iba na základe viery a plytkého pochopenia.

Agile je niekedy veľmi ťažké vysvetliť. Áno, dá sa aj jednoducho, že Agile je o prispôsobivosti, zameraní sa na výsledok a iteráciách. Na takúto argumentáciu však mnohí majú protiargumenty: „Chcete povedať, že vo vodopáde neide o výsledok? A čo fázy projektu? A zmenové procesy?“

Ani Agile ani vodopád nie sú v tomto smere výnimočné. Obidva prístupy reagujú na zmeny inak.

Obidva prístupy reagujú inak na zmeny.

Kým jeden sa snaží zmenám vyhýbať, druhý spôsob ich berie ako súčasť prirodzeného vývoja. Kým jeden sa snaží mať situáciu pod kontrolou jednej osoby, Agile sa snaží o distribúciu kontroly čo najbližšie k zdroju informácií.

Kým waterfall sa snaží o vytvorenie tímov špecialistov, aby sa zdieľali ľahko odborné skúsenosti, Agile sa snaží o zdieľanie informácií z pohľadu výsledku. Kým vodopád sa snaží o využitie jednotlivcov, Agile sa snaží o hotový výsledok. A existuje samozrejme niekoľko ďalších rozdielov.

Keď nás oslovila Komora projektového riadenia s témou „Battle Agile vs. Waterfall“, rozhodli sme sa zúčastniť takejto diskusie. Zároveň sme sa snažili posunúť diskusiu mimo konfrontačnú úroveň skôr do štýlu „tu sa to rieši takto“.

Ďakujeme Róbertovi Komárňakovi za ochotu sa jej zúčastniť a pánom z Komory Projektového Riadenia za organizáciu a moderovanie. Za ScrumDesk sa diskusie zúčastnil Dušan Kocúrek.


Obrázok – Kredit (Attentie Attentie)

AgilePrednáškaWaterfallWebinár

Mohlo by Vás zaujímať

Hack your mind. Hack your results. Hackathon

Hack your mind. Hack your results. Hackathon

Prednáška pre Hackathon 2020 o tom, ako sa pripraviť na vývoj produktu a ako koordiovať jeho realizáciu....

WebSupport TechTalk: Dušan Kocúrek o Agile

WebSupport TechTalk: Dušan Kocúrek o Agile

Rozhovor o zmysle Agile, ako sa zavádza vo firmách, čo prináša, kedy je a nie je vhodné. Dušan Kocúrek pre WebSupport...

História Agile. Konferenciu SPPR 2016 – Projekty 21. storočia

História Agile. Konferenciu SPPR 2016 – Projekty 21. storočia

Vo februári sme boli pozvaní predstaviť účastníkom konferencie SPPR 2016 – Projekty 21.storočia, organizovanej...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme