Waterfall vs Agile. Čo je lepšie? (webinár)

Waterfall alebo Agile?

Diskusie o waterfall vs. Agile sú väčšinou stavané na silnej argumentácii prečo je tá „moja“ lepšia ako tá druhá. V ScrumDesku to však takto nevnímame.

Agile aj Waterfall sú dva prístupy, ktoré sú vhodné zväčša pre iné východiská projektov. Násilné trvanie na stanovisku „Agile je to pravé“, alebo „Waterfall je lepší, lebo dlhšie existuje“ je vyrieknuté často iba na základe viery a plytkého pochopenia.

Keď nás oslovila Komora projektového riadenia s témou „Battle Agile vs. Waterfall“, rozhodli sme sa zúčastniť takejto diskusie. Zároveň sme sa snažili posunúť diskusiu mimo konfrontačnú úroveň skôr do štýlu „tu sa to rieši takto“.

Ďakujeme Róbertovi Komárňakovi za ochotu sa jej zúčastniť a pánom z Komory Projektového Riadenia za organizáciu a moderovanie.


Obrázok – Kredit (Attentie Attentie)

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Poslať na