Agilný vývoj prináša so sebou rýchlosť, ktorá by však nemala byť na úkor kvality. Veď nie nadarmo sa v Agile Manifesto neustále prízvukujú funkčné produkty viac než dokumentácia.

Rýchlosť vývoja a potreba neustálej adaptácie si tak veľmi skoro vyžadujú automatizáciu testovania do takej miery, aby si tím bol istý, že sa nežiadúco nezmenilo ani správanie a ani výkon produktu.

Pripravili sme preto nové kurzy, ktoré sa venujú viac testovaniu. Kurzy sú maximálne praktické a vhodné pre začiatočníkov s automatizáciou testovania.

Funkčné testovanie so SoapUI

functional-testing_665_515_95V kurze Funkčné testovanie so SoapUI sa naučíte pracovať so SoapUI, ktoré je voľne dostupnou platformou pre funkčné testovanie od firmy SmartBear. Nielen samotným výrobcom je označovaná aj za švajčiarsky armádny nožík pre všetkých testerov, ktorí potrebujú mať prehľad nad testami a ich automatizáciou.

Nástroj pomáha vytvárať a spravovať automatizované funkčné, regresné a záťažové testy predovšetkým web služieb.

Workshop Funkčné testovanie so SoapUI je praktický seminár absolvovaním ktorého sa naučíte zautomatizovať testovanie vašich produktov.

Testovanie so Selenium

seleniumSelenium je riešením pre automatizáciu web aplikácií pre testovacie účely. Používa sa však všade tam, kde je potrebné web aplikáciu automatizovať, napr. pre administráciu.

V kurze Testovanie so Selenium sa naučíte základy tvorby automatizovaných testov práve web aplikácií. Naučíte sa organizovať testovacie scenáre, spravovať ich, nahrávať ich a ručne upravovať.

Kurz je takisto plný praktických cvičení a príkladov.