O kurze

Mono zukuri wa hito zukuri – Vývoj produktov začína vývojom ľudí

Perfektný Scrum Master ovláda omnoho viac než len techniky facilitácie stretnutí. ScrumMaster by mal okrem základných agilných princípov veľmi dobre rozumieť aj teórii obmedzení, zavádzaniu zmien v organizáciách a princípom ako sa tímy formujú, fungujú a motivujú.

Kurz dopĺňa certifikačný kurz Certified ScrumMaster. Odporúčame ho ScrumMastrom, ktorí cítia, že potrebujú aj posun v soft-skill oblastiach a nadobudnúť skúsenosti z praxe.

Kurz Vám pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy.

Pre koho

Scrum Mastri, lídri tímov, produktový a projektový manažment, stredný manažment, produktoví vlastníci.

Kedy a ako

 • Online forma

 • 20. – 21. 10. 2020, trvanie 1,5 dňa

 • Jazyk: Angličtina

Cena

Jeden zaregistrovaný účastník: 520€ bez DPH

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 470€ bez DPH/účastník

Ciele tréningu

Počas školenia vás chceme naučiť:

 • základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov,
 • princípy metódy riadenia pomocou Scrum,
 • ako Lean princípy ovplyvňujú agilný tím,
 • základné zodpovednosti ScrumMastra,
 • ako rozdeliť zodpovednosti medzi ScrumMastrom, produktovým vlastníkom, projektovým manažérom a líniovým manažérom,
 • ako podporovať samoorganizované agilné tímy,
 • ako pripraviť produktový backlog, kanban tabuľu a tabuľu zmien,
 • ako identifikovať skutočné príčiny problémov a nachádzať funkčné riešenia,
 • ako nastaviť základné agile metriky a odkiaľ brať pre nich údaje,
 • ako spolupracovať s inými scrum mastrami,
 • ako spraviť perfektný daily standup,
 • a samozrejme aj retrospektívu.

K tomu desiatky príbehov z reálneho života agilných tímov a kopec aha momentov.

Čo získate

 • Certifikát o absolvovaní tréningu

 • Online konzultáciu zdarma po tréningu, 1 hodina

Agenda

 1. ScrumMaster a jeho povinnosti,
 2. Scrum ceremónie, ktoré ScrumMaster podporuje,
 3. vzťah ScrumMastra k členom scrum tímu a jeho okoliu,
 4. aké charakteristiky by mal mať dobrý scrum master,
 5. antivzor, akým scrum mastrom nebyť,
 6. princípy Lean a ich aplikácia v softvérovom vývoji,
 7. mapovanie a optimalizácia procesu,
 8. dobrá Kanban tabuľa,
 9. ako škálovať agilné tímy,od malého tímu k viacerým tímom,
 10. základné soft-skills scrum mastra,
 11. ScrumMaster ako agent zmeny, čo prináša agile, ako ho zavádzať vo firme a ako sa táto zmena týka postavenia a zodpovedností scrum mastra,
 12. identifikácia problémov a rizík, root cause analýza a sledovanie,
 13. spolupráca s produktovým vlastníkom,
 14. kooperácia s inými scrum mastrami,
 15. príprava plánov release a sprintu,
 16. denný standup dobre,
 17. vyhodnocovanie metrík,
 18. retrospektíva na x spôsobov, ukážka rôznych techník retrospektív,
 19. z prípadových štúdií sa dozviete o úspechoch a chybách iných,
 20. naučíme vás používať nástroje, ktoré by nemali chýbať v ‘kufríku’ scrum mastra.

Mentori

Registrácia

  Ukážky z tréningových materiálov