Agile ToolboX

Švajčiarsky nožík ScrumMastra

Pomôcky pre denné stretnutia a plánovanie

 

Agile Toolbox vám pomôže so samoorganizáciou a disciplínou tímu.

  • Planning Poker (TM) karty
  • Klasická Fibonacciho postupnosť.
  • Stupnica 1-10, použiteľná aj pre odhad rizika implementácie.
  • Populárna tričková veľkosť pre hrubé, no rýchle, odhadovanie.
  • Stopky pre denné standupy. Zadajte počet účastníkov a celkový čas. ToolboX vám bude indikovať kedy má rozprávať ďalší účastník.
Čo vo mne zanechalo najväčší dojem, to boli práve tie stopky, ktoré tak silno a škaredo na mňa kričali, že rozprávam už viac než treba. Brutálna sebakontrola. Chcem to na každom mítingu.
ScrumMaster slovenskej firmy
XL-187x300Daily Standup Timer
Planning
SPUSTIŤ AGILE TOOLBOX