Počuli ste o hre Rýchly čln? Hru Speed boat spropagoval Luke Hohmann v svojej knihe Innovation Games.

Jej princíp je jednoduchý:

  1. Tím nakreslí loď, ktorá sa plaví dopredu.
  2. Lodi dajú názov či už podľa projektu, produktu alebo tímu.
  3. Pri tejto plavbe loď brzdia kotvy, ktoré sú v rôznej hĺbke. Tie predstavujú problémy. Čím hlbšie tým väčšie problémy.
  4. A v pohybe jej pomáhajú motory, ktoré sú rôzne silné. Motory predstavujú motivácie.

Uvedomenie si čo tím brzdí a čo poháňa je jednou z najdôležitejších častí prípravy tímu na zavedenie Agile.

O kotvách

Už neraz sa nám stalo, že hra dokázala identifikovať aj problémy, ktoré členovia tímu ani nevyťahovali na svetlo, pretože podľa nich by to aj tak neprispelo k ich riešeniu. No z nejakého zvláštneho dôvodu sa bez zaváhania problém objaví na obrázku ako kotva. Asi je to dané odosobnením, ktoré predsa len vzniká pri kreslení objektu zhmotňujúceho problém.

V následnej debate sa ukáže, že problém je iba osobným problémom jedného človeka, nie celého tímu. Alebo naopak, zrazu viacerí členovia tímu zistia, že majú rovnaké postrehy, no nevedeli o tom. A problémy tak začínajú či už miznúť, alebo naopak, naberať na dôležitosti,

O motoroch

Iba máloktoré tímy sa však sústredia na motory. A práve tie sú dôležitejšie než problémy. Problémov, teda kotiev, je mnoho a neustále pribúdajú. No motivácia sa hľadá ťažko. A predovšetkým spoločná motivácia tímu. A preto každý nájdený motor je vzácny.

Jeden CEO mi raz povedal zaujímavý postreh: „Viete, ja si cením nielen motory, ale aj plachtu. Nedáva možno takú rýchlosť, ale je tichá a pohodová. A u nás sa pohoda cení.“

A odvtedy podľa mňa každá loď musí mať aj plachtu pohody…