Tréning AGILE & SCRUM FUNDAMENTALS, 19.9.2017, Košice

Ako vyvíjať hodnotné produkty transparentne v úzkej spolupráci tímu, ktorý je hrdý na výsledok.

Dvojdenný workshop o Agile s praktickými ukážkami, LEGO simuláciou Scrum a množstvom príbehov zo života agilných tímov.

19-20. septembra, 2017, Eastcubator Košice

 • Akýkoľvek člen tímu, vývojár, tester
 • Tím líder
 • Projektový manažér
 • Produktový manažér
 • Líniový manažér
 • Ako vyvíjať produkty a implementovať projekty pri častých zmenách.
 • Spoznať Agile princípy a Scrum
 • Ako manažovať a plánovať požiadavky pri častých zmenách
 • Transparentné sledovanie stavu prác agilným tímom
 • Metriky projektu, ktoré tím nebude nenávidieť
 • Priebežné zlepšovanie retrospektívou

Prvý deň

 • Adaptívne riadenie projektu
 • Agile Manifesto – zásady agilnosti
 • Agilný tím – čo ho definuje
 • Inkrementálny a iteratívny vývoj
 • Samoorganizácia tímu (hra)
 • Scrum
 • Roly v Scrum tíme
 • Koncept User Story
 • Odhadovanie náročnosti
 • Hra Planning poker
 • Viditeľnosť priebehu vývoja a reporting stavu
 • Demonštrácia výsledkov
 • Retrospektíva – ako sa zlepšiť
 • Implementácia agilných praktík v praxi
 • Prípadové štúdie a príbehy z reálneho života agilných tímov

Druhý deň

 • Vízia LEGO produktu
 • Lean Canvas
 • Stratégia budovania produktu
 • Plánovanie verzie
 • Odhadovanie agilne
 • Prioritizácia
 • Rozdelenie do sprintov
 • Sprint #1
  • Sprint planning
  • Demo
  • Retro
 • Sprint #2
  • Sprint planning
  • Demo
  • Retro
 • Otázky a odpovede
Workshop

Mohlo by Vás zaujímať

Certified Scrum Master Course in Bratislava, 11.–12. 12. 2018

Certified Scrum Master Course in Bratislava, 11.–12. 12. 2018

Looking for Certified Scrum Master certification in Slovakia? Join course led by Tomasz Wykowski organized by ScrumDesk....

Public training: Product Owner Perfectly

Public training: Product Owner Perfectly

Are you a product owner of some agile team and you want to improve? Join ScrumDesk training where you will learn new practices...

Public training: Great Scrum Master in Bratislava

Public training: Great Scrum Master in Bratislava

Are you a ScrumMaster looking for knowledge from the field? Are you interested in real life of professional ScrumMaster and...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme