Tréning Základy Agile & Scrum

Ako vyvíjať hodnotné produkty transparentne v úzkej spolupráci tímu, ktorý je hrdý na výsledok.

Dvojdenný workshop o Agile s praktickými ukážkami, LEGO simuláciou Scrum a množstvom príbehov zo života agilných tímov.

19-20. septembra, 2017, Eastcubator Košice

workshop trening zaklady AGILE SCRUM FUNDAMENTALS v2

 • Akýkoľvek člen tímu, vývojár, tester

 • Tím líder

 • Projektový manažér

 • Produktový manažér

 • Líniový manažér

 • Ako vyvíjať produkty a implementovať projekty pri častých zmenách.

 • Spoznať Agile princípy a Scrum

 • Ako manažovať a plánovať požiadavky pri častých zmenách

 • Transparentné sledovanie stavu prác agilným tímom

 • Metriky projektu, ktoré tím nebude nenávidieť

 • Priebežné zlepšovanie retrospektívou

Jednotlivec

250účastník

3 a viac

220účastník

Non-profit

220účastník

Študent

100účastník

– ceny sú bez DPH –

Záväzná registrácia

Meno a priezvisko (*)

Email (*)

Typ (*)
JednotlivecSkupinaNon-profitŠtudent

Poznámka (v prípade skupiny uveďte mená ďalších účastníkov)